ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    881
   2. ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    419
   3. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    765
   4. ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    374
   5. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    96
   6. ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    376
   7. ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    332
   8. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    29
   9. ตอบ:
    47
    เปิดดู:
    2,692
   10. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    245
   11. ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    347
   12. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,575
   13. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    58
   14. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    71
   15. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    62
   16. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    61
   17. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    53
   18. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    66
   19. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    55
   20. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    46
   21. Nunclub
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    268
   22. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    131
   23. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    70
   24. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    72
   25. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    57
   26. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    59
   27. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    45
   28. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    67
   29. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    60
   30. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    65

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...