ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. ตอบ:
    35
    เปิดดู:
    1,133
   2. ตอบ:
    40
    เปิดดู:
    2,519
   3. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    394
   4. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    393
   5. ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    474
   6. ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    241
   7. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    416
   8. ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    248
   9. ตอบ:
    50
    เปิดดู:
    3,252
   10. ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    509
   11. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    997
   12. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    359
   13. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    1,548
   14. ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    1,092
   15. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    272
   16. ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    558
   17. ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    515
   18. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,625
   19. Nunclub
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    332
   20. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    269
   21. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    216
   22. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    392
   23. สรวงพิมาน
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    268
   24. สรวงพิมาน
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    547
   25. คนองเดช
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,572
   26. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    366
   27. สายชน
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    12,673
   28. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    3,134
   29. deneta
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,711
   30. waroon
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    3,587

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...