ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↑
   1. WebSnow
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,688
   2. น้ำมนต์
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,301
   3. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,944
   4. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,488
   5. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,367
   6. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,020
   7. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,238
   8. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,150
   9. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,583
   10. REdSHirt
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    825
   11. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    891
   12. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    887
   13. aonlin
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,795
   14. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    859
   15. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,585
   16. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    876
   17. em1979
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,219
   18. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,037
   19. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,818
   20. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    932
   21. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,097
   22. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    976
   23. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,023
   24. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,623
   25. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    888
   26. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,246
   27. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,050
   28. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    894
   29. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,082
   30. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    942

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...