ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด
   1. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    15
   2. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    15
   3. supatorn
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    27
   4. ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    78
   5. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    16
   6. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    26
   7. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    26
   8. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    208
   9. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    33
   10. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    24
   11. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    16
   12. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    36
   13. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    37
   14. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    36
   15. ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    97
   16. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    35
   17. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    41
   18. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    37
   19. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    47
   20. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    36
   21. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    68
   22. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    118
   23. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    109
   24. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    170
   25. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    2,338
   26. สรวงพิมาน
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    200
   27. สรวงพิมาน
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    217
   28. คนองเดช
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,404
   29. Nunclub
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    198
   30. supatorn
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    248

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...