ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด
   1. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    35
   2. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    56
   3. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    49
   4. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    43
   5. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    42
   6. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    55
   7. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    39
   8. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    35
   9. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    42
   10. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    218
   11. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    59
   12. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    55
   13. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    48
   14. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    47
   15. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    38
   16. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    58
   17. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    49
   18. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    55
   19. ตอบ:
    22
    เปิดดู:
    306
   20. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    53
   21. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    53
   22. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    40
   23. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    282
   24. ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    241
   25. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    44
   26. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    46
   27. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    54
   28. ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    570
   29. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    81
   30. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    63

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...