ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ ↓ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด
   1. ตอบ:
    55
    เปิดดู:
    1,689
   2. MBNY
    ตอบ:
    46
    เปิดดู:
    6,764
   3. J.Sayamol
    ตอบ:
    40
    เปิดดู:
    6,361
   4. jchai4
    ตอบ:
    35
    เปิดดู:
    3,933
   5. jchai4
    ตอบ:
    35
    เปิดดู:
    4,329
   6. Nunclub
    ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    7,188
   7. ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    7,489
   8. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    16,470
   9. J.Sayamol
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    5,240
   10. paang
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    7,181
   11. ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    7,752
   12. J.Sayamol
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    4,154
   13. WebSnow
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    6,867
   14. ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    16,379
   15. NoOTa
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    6,554
   16. J.Sayamol
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    4,935
   17. NoOTa
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    3,185
   18. J.Sayamol
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    5,723
   19. jchai4
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    3,352
   20. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    2,874
   21. NoOTa
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    5,121
   22. NoOTa
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    5,088
   23. deneta
    ตอบ:
    22
    เปิดดู:
    4,682
   24. NoOTa
    ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    3,847
   25. ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    4,644
   26. ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    4,017
   27. MBNY
    ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    4,404
   28. สิงหนาท
    ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    4,578
   29. J.Sayamol
    ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    2,896
   30. ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    97

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...