ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ ↓ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด
   1. ตอบ:
    55
    เปิดดู:
    1,695
   2. ตอบ:
    46
    เปิดดู:
    2,618
   3. MBNY
    ตอบ:
    46
    เปิดดู:
    6,793
   4. J.Sayamol
    ตอบ:
    40
    เปิดดู:
    6,370
   5. jchai4
    ตอบ:
    35
    เปิดดู:
    3,942
   6. jchai4
    ตอบ:
    35
    เปิดดู:
    4,333
   7. ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    382
   8. Nunclub
    ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    7,201
   9. ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    304
   10. ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    7,507
   11. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    16,498
   12. J.Sayamol
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    5,249
   13. paang
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    7,198
   14. ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    7,779
   15. J.Sayamol
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    4,165
   16. WebSnow
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    6,879
   17. ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    16,418
   18. NoOTa
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    6,573
   19. J.Sayamol
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    4,944
   20. NoOTa
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    3,203
   21. J.Sayamol
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    5,741
   22. jchai4
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    3,362
   23. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    2,878
   24. NoOTa
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    5,128
   25. NoOTa
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    5,092
   26. ตอบ:
    22
    เปิดดู:
    306
   27. deneta
    ตอบ:
    22
    เปิดดู:
    4,691
   28. NoOTa
    ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    3,855
   29. ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    4,661
   30. ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    241

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...