ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ ↓
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด
   1. NoOTa
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,848
   2. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    858
   3. NoOTa
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,399
   4. ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    7,779
   5. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,262
   6. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    3,442
   7. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,834
   8. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,727
   9. NoOTa
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    4,262
   10. ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    4,661
   11. ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    2,972
   12. NoOTa
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,269
   13. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,624
   14. NoOTa
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    1,509
   15. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,772
   16. NoOTa
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,975
   17. oyoyo554
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    766
   18. Bacary
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    1,486
   19. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    64
   20. oyoyo554
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    4,777
   21. jchai4
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,113
   22. NoOTa
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    1,875
   23. ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    2,995
   24. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    875
   25. ตอบ:
    22
    เปิดดู:
    306
   26. jchai4
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    564
   27. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,058
   28. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    818
   29. J.Sayamol
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    1,554
   30. J.Sayamol
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    1,636

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...