ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ ↓
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด
   1. NoOTa
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,847
   2. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    855
   3. NoOTa
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,396
   4. ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    7,752
   5. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,258
   6. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    3,436
   7. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,826
   8. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,724
   9. NoOTa
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    4,258
   10. ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    4,644
   11. ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    2,962
   12. NoOTa
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,263
   13. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,623
   14. NoOTa
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    1,499
   15. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,771
   16. NoOTa
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,974
   17. oyoyo554
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    765
   18. Bacary
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    1,485
   19. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    41
   20. oyoyo554
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    4,774
   21. jchai4
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,110
   22. NoOTa
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    1,871
   23. ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    2,983
   24. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    872
   25. jchai4
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    562
   26. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,056
   27. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    817
   28. J.Sayamol
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    1,553
   29. J.Sayamol
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    1,635
   30. J.Sayamol
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    1,859

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...