ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   Filters:

   คำนำหน้า:
   เสียงธรรม x
   Remove All Filters:
   x
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1
   2. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1
   3. supatorn
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    25
   4. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    104
   5. ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    77
   6. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    14
   7. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    26
   8. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    25
   9. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    203
   10. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    33
   11. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    23
   12. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    16
   13. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    36
   14. ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    93
   15. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    35
   16. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    35
   17. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    34
   18. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    40
   19. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    37
   20. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    45
   21. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    35
   22. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    68
   23. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    115
   24. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    169
   25. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    2,336
   26. สรวงพิมาน
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    200
   27. สรวงพิมาน
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    216
   28. คนองเดช
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,404
   29. Nunclub
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    198
   30. supatorn
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    248

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...