ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   Filters:

   คำนำหน้า:
   เสียงธรรม x
   Remove All Filters:
   x
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. ตอบ:
    37
    เปิดดู:
    2,015
   2. ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    698
   3. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    270
   4. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    100
   5. ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    113
   6. ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    791
   7. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    361
   8. ตอบ:
    48
    เปิดดู:
    2,916
   9. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    1,210
   10. ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    750
   11. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    182
   12. ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    436
   13. ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    429
   14. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,598
   15. Nunclub
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    304
   16. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    193
   17. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    88
   18. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    223
   19. สรวงพิมาน
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    243
   20. สรวงพิมาน
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    344
   21. คนองเดช
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,524
   22. supatorn
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    298
   23. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    348
   24. สายชน
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    12,653
   25. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    3,110
   26. deneta
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,691
   27. waroon
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    3,573
   28. NoOTa
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    1,375
   29. ล้ำ
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    2,697
   30. J.Sayamol
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    2,062

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...