ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    49
   2. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    38
   3. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    42
   4. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    45
   5. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    50
   6. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    78
   7. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    59
   8. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    56
   9. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    64
   10. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    64
   11. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    80
   12. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    64
   13. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    58
   14. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    73
   15. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    60
   16. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    125
   17. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    177
   18. สรวงพิมาน
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    219
   19. สรวงพิมาน
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    257
   20. คนองเดช
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,473
   21. supatorn
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    273
   22. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    330
   23. สายชน
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    12,626
   24. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    3,066
   25. deneta
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,683
   26. waroon
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    3,552
   27. boydd
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    6,309
   28. NoOTa
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    1,359
   29. ล้ำ
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    2,690
   30. J.Sayamol
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    2,044

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...