ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. blackangel
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    5,175
   2. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    525
   3. thanapanyo
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    360
   4. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    298
   5. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    390
   6. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    329
   7. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    510
   8. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    287
   9. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    273
   10. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    214
   11. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    238
   12. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    263
   13. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    234
   14. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    179
   15. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    255
   16. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    198
   17. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    200
   18. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    207
   19. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    217
   20. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    186
   21. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    206
   22. thanapanyo
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    258
   23. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    237
   24. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    245
   25. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    204
   26. thanapanyo
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    184
   27. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    268
   28. thanapanyo
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    210
   29. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    286
   30. NoOTa
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    4,270

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...