ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    181
   2. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    196
   3. thanapanyo
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    245
   4. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    228
   5. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    237
   6. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    195
   7. thanapanyo
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    181
   8. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    261
   9. thanapanyo
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    204
   10. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    280
   11. NoOTa
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    4,258
   12. ตอบ:
    55
    เปิดดู:
    1,689
   13. NoOTa
    ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    3,847
   14. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    223
   15. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    188
   16. thanapanyo
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,347
   17. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    191
   18. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    906
   19. jatuponmeepon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    567
   20. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    5,599
   21. Nick Swissarmy
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    4,485
   22. ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    2,539
   23. J.Sayamol
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    5,400
   24. NoOTa
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    492
   25. NoOTa
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    4,571
   26. Nick Swissarmy
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    2,713
   27. ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    3,006
   28. NoOTa
    ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    2,033
   29. ระฆัง
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    2,271
   30. NoOTa
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    5,121

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...