ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    3,715
   2. jchai4
    ตอบ:
    35
    เปิดดู:
    3,934
   3. NoOTa
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    6,555
   4. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    327
   5. NoOTa
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    1,876
   6. NoOTa
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    3,169
   7. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    560
   8. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    2,694
   9. สราวุธ ลำพูน
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    5,381
   10. NoOTa
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    2,291
   11. J.Sayamol
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    1,616
   12. MBNY
    ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    4,320
   13. บุญญสิกขา
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    3,091
   14. J.Sayamol
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    3,237
   15. elm
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,446
   16. Bacary
    ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    3,638
   17. J.Sayamol
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    1,850
   18. NoOTa
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    2,712
   19. wisarn
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    481
   20. เราคือผู้รู้ธรรมชาติ
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    11,576
   21. NoOTa
    ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    3,794
   22. ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    4,872
   23. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    5,506
   24. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    2,858
   25. satabun
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    12,940
   26. BiMode
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    4,638
   27. jchai4
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,150
   28. ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    2,657
   29. MBNY
    ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    4,404
   30. Nunclub
    ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    7,188

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...