ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. MBNY
    ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    4,329
   2. บุญญสิกขา
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    3,096
   3. J.Sayamol
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    3,245
   4. elm
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,449
   5. Bacary
    ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    3,652
   6. J.Sayamol
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    1,863
   7. NoOTa
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    2,731
   8. wisarn
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    507
   9. เราคือผู้รู้ธรรมชาติ
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    11,593
   10. NoOTa
    ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    3,803
   11. ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    4,892
   12. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    5,513
   13. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    2,868
   14. satabun
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    12,950
   15. BiMode
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    4,650
   16. jchai4
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,161
   17. ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    2,664
   18. MBNY
    ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    4,418
   19. Nunclub
    ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    7,209
   20. J.Sayamol
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    4,180
   21. ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    1,890
   22. สิงหนาท
    ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    4,597
   23. jchai4
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    2,231
   24. NoOTa
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,000
   25. ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    5,453
   26. NoOTa
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    3,732
   27. ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    2,496
   28. NoOTa
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,281
   29. WebSnow
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,493
   30. WebSnow
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    1,597

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...