ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. MBNY
    ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    4,321
   2. บุญญสิกขา
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    3,095
   3. J.Sayamol
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    3,238
   4. elm
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,448
   5. Bacary
    ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    3,642
   6. J.Sayamol
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    1,858
   7. NoOTa
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    2,716
   8. wisarn
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    495
   9. เราคือผู้รู้ธรรมชาติ
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    11,578
   10. NoOTa
    ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    3,797
   11. ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    4,884
   12. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    5,511
   13. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    2,859
   14. satabun
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    12,943
   15. BiMode
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    4,641
   16. jchai4
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,152
   17. ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    2,658
   18. MBNY
    ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    4,415
   19. Nunclub
    ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    7,201
   20. J.Sayamol
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    4,162
   21. ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    1,886
   22. สิงหนาท
    ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    4,586
   23. jchai4
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    2,218
   24. NoOTa
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    2,996
   25. ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    5,432
   26. NoOTa
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    3,726
   27. ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    2,488
   28. NoOTa
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,269
   29. WebSnow
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,492
   30. WebSnow
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    1,587

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...