สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    118
    โพสต์:
    772
    supatorn ล่าสุด: มหาสติปัฏฐานสูตร supatorn, 3 พฤศจิกายน 2017
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    969
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1.   » กระทู้ปักหมุด
   2. ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    9,254
   3. WebSnow
    ตอบ:
    32
    เปิดดู:
    13,989
   4. WebSnow
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    13,896
   5. MBNY
    ตอบ:
    98
    เปิดดู:
    29,994
   6. MBNY
    ปักหมุดกระทู้

    เสียงธรรม ฌาน 1-4

    ตอบ:
    55
    เปิดดู:
    18,144
   7. WebSnow
    ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    14,227
   8. MBNY
    ตอบ:
    36
    เปิดดู:
    14,312
   9. WebSnow
    ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    63,415
   10. WebSnow
    ตอบ:
    54
    เปิดดู:
    18,546
   11. WebSnow
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    12,027
   12.   » กระทู้
   13. ตอบ:
    39
    เปิดดู:
    1,261
   14. ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    561
   15. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    329
   16. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    243
   17. ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    6,143
   18. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,372
   19. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    1,517
   20. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    294
   21. chaohore
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    197
   22. The Soul
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    249
   23. dhammashare
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    2,373
   24. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    716
   25. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,060
   26. oyoyo554
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    4,076
   27. paang
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    4,746
   28. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    449
   29. ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    4,417
   30. noinong
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    2,241
   31. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,567
   32. aonlin
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    4,091
   33. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    3,275
   34. ปาปิปผลิ
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,524
   35. yookuso
    ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    6,495
   36. paang
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    6,137
   37. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    433
   38. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    433
   39. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    490
   40. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    286
   41. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    291
   42. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    569

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...