สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    118
    โพสต์:
    772
    supatorn ล่าสุด: มหาสติปัฏฐานสูตร supatorn, 3 พฤศจิกายน 2017
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    968
    jarujun ล่าสุด: คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ jarujun, 16 มีนาคม 2016
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1.   » กระทู้ปักหมุด
   2. ตอบ:
    29
    เปิดดู:
    8,914
   3. WebSnow
    ตอบ:
    32
    เปิดดู:
    13,941
   4. WebSnow
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    13,855
   5. MBNY
    ตอบ:
    98
    เปิดดู:
    29,879
   6. MBNY
    ปักหมุดกระทู้

    เสียงธรรม ฌาน 1-4

    ตอบ:
    55
    เปิดดู:
    18,084
   7. WebSnow
    ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    14,181
   8. MBNY
    ตอบ:
    36
    เปิดดู:
    14,261
   9. WebSnow
    ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    63,390
   10. WebSnow
    ตอบ:
    54
    เปิดดู:
    18,469
   11. WebSnow
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    11,985
   12.   » กระทู้
   13. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    127
   14. ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    541
   15. ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    6,109
   16. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,362
   17. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    1,056
   18. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    123
   19. chaohore
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    134
   20. The Soul
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    228
   21. dhammashare
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    2,272
   22. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    572
   23. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    947
   24. oyoyo554
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    4,047
   25. paang
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    4,723
   26. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    437
   27. ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    4,398
   28. noinong
    ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    4,047
   29. noinong
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    2,233
   30. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,550
   31. aonlin
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    4,067
   32. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    3,248
   33. ปาปิปผลิ
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,506
   34. yookuso
    ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    6,465
   35. paang
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    6,109
   36. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    409
   37. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    401
   38. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    476
   39. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    269
   40. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    273
   41. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    550
   42. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    325

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...