สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    117
    โพสต์:
    761
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    968
    jarujun ล่าสุด: คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ jarujun, 16 มีนาคม 2016
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↑
   1.   » กระทู้ปักหมุด
   2. WebSnow
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    11,952
   3. WebSnow
    ตอบ:
    54
    เปิดดู:
    18,396
   4. WebSnow
    ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    63,328
   5. MBNY
    ตอบ:
    36
    เปิดดู:
    14,203
   6. WebSnow
    ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    14,126
   7. MBNY
    ปักหมุดกระทู้

    เสียงธรรม ฌาน 1-4

    ตอบ:
    55
    เปิดดู:
    18,021
   8. MBNY
    ตอบ:
    98
    เปิดดู:
    29,757
   9. WebSnow
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    13,798
   10. WebSnow
    ตอบ:
    32
    เปิดดู:
    13,908
   11. ตอบ:
    29
    เปิดดู:
    8,806
   12.   » กระทู้
   13. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,271
   14. โจโฉ คร้าบบบ
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    8,342
   15. REdSHirt
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    813
   16. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    994
   17. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    845
   18. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    634
   19. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    592
   20. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,177
   21. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    745
   22. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    727
   23. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    737
   24. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,107
   25. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    899
   26. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    660
   27. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    510
   28. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    569
   29. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    673
   30. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    627
   31. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,790
   32. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    699
   33. BiMode
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    663
   34. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    788
   35. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    642
   36. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    707
   37. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    633
   38. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    716
   39. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    803
   40. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    648
   41. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    684
   42. oyoyo554
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,034

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...