สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    118
    โพสต์:
    772
    supatorn ล่าสุด: มหาสติปัฏฐานสูตร supatorn, 3 พฤศจิกายน 2017
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    968
    jarujun ล่าสุด: คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ jarujun, 16 มีนาคม 2016
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด
   1.   » กระทู้ปักหมุด
   2. ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    8,983
   3. MBNY
    ปักหมุดกระทู้

    เสียงธรรม ฌาน 1-4

    ตอบ:
    55
    เปิดดู:
    18,091
   4. MBNY
    ตอบ:
    36
    เปิดดู:
    14,271
   5. MBNY
    ตอบ:
    98
    เปิดดู:
    29,896
   6. WebSnow
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    11,988
   7. WebSnow
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    13,858
   8. WebSnow
    ตอบ:
    32
    เปิดดู:
    13,945
   9. WebSnow
    ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    14,187
   10. WebSnow
    ตอบ:
    54
    เปิดดู:
    18,487
   11. WebSnow
    ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    63,392
   12.   » กระทู้
   13. Sasiprapa99
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    41
   14. ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    221
   15. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    126
   16. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    1,104
   17. ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    556
   18. chaohore
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    137
   19. The Soul
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    232
   20. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    579
   21. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    956
   22. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    439
   23. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    410
   24. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    403
   25. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    478
   26. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    269
   27. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    276
   28. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    551
   29. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    325
   30. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    255
   31. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    409
   32. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    669
   33. ปาปิปผลิ
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,508
   34. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    3,254
   35. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    912
   36. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    754
   37. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    3,709
   38. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,344
   39. ไม้ขีด
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,515
   40. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    608
   41. ไม้ขีด
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    782
   42. ไม้ขีด
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    602

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...