สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    117
    โพสต์:
    761
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    968
    jarujun ล่าสุด: คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ jarujun, 16 มีนาคม 2016
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด
   1.   » กระทู้ปักหมุด
   2. ตอบ:
    29
    เปิดดู:
    8,806
   3. MBNY
    ปักหมุดกระทู้

    เสียงธรรม ฌาน 1-4

    ตอบ:
    55
    เปิดดู:
    18,021
   4. MBNY
    ตอบ:
    36
    เปิดดู:
    14,203
   5. MBNY
    ตอบ:
    98
    เปิดดู:
    29,757
   6. WebSnow
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    11,952
   7. WebSnow
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    13,798
   8. WebSnow
    ตอบ:
    32
    เปิดดู:
    13,908
   9. WebSnow
    ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    14,126
   10. WebSnow
    ตอบ:
    54
    เปิดดู:
    18,396
   11. WebSnow
    ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    63,328
   12.   » กระทู้
   13. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    45
   14. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    631
   15. ตอบ:
    29
    เปิดดู:
    209
   16. photchara
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    79
   17. chaohore
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    88
   18. The Soul
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    203
   19. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    510
   20. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    884
   21. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    413
   22. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    378
   23. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    373
   24. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    462
   25. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    254
   26. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    252
   27. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    539
   28. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    308
   29. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    248
   30. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    407
   31. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    631
   32. ปาปิปผลิ
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,482
   33. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    3,205
   34. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    909
   35. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    743
   36. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    3,705
   37. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,259
   38. ไม้ขีด
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,494
   39. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    590
   40. ไม้ขีด
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    766
   41. ไม้ขีด
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    590
   42. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    674

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...