สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    118
    โพสต์:
    772
    supatorn ล่าสุด: มหาสติปัฏฐานสูตร supatorn, 3 พฤศจิกายน 2017
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    968
    jarujun ล่าสุด: คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ jarujun, 16 มีนาคม 2016
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ ↓ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด
   1.   » กระทู้ปักหมุด
   2. MBNY
    ตอบ:
    98
    เปิดดู:
    29,896
   3. MBNY
    ปักหมุดกระทู้

    เสียงธรรม ฌาน 1-4

    ตอบ:
    55
    เปิดดู:
    18,091
   4. WebSnow
    ตอบ:
    54
    เปิดดู:
    18,487
   5. MBNY
    ตอบ:
    36
    เปิดดู:
    14,271
   6. WebSnow
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    13,858
   7. ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    8,983
   8. WebSnow
    ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    63,392
   9. WebSnow
    ตอบ:
    32
    เปิดดู:
    13,945
   10. WebSnow
    ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    14,187
   11. WebSnow
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    11,988
   12.   » กระทู้
   13. ตอบ:
    100
    เปิดดู:
    9,099
   14. nuttadet
    ตอบ:
    70
    เปิดดู:
    15,387
   15. littleweb_cs
    ตอบ:
    59
    เปิดดู:
    11,270
   16. paang
    ตอบ:
    46
    เปิดดู:
    13,584
   17. WebSnow
    ตอบ:
    44
    เปิดดู:
    9,140
   18. ผ่อนคลาย
    ตอบ:
    37
    เปิดดู:
    6,201
   19. littleprince
    ตอบ:
    36
    เปิดดู:
    8,892
   20. ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    556
   21. HONGTAY
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    11,291
   22. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    3,966
   23. NoOTa
    ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    7,174
   24. WebSnow
    ตอบ:
    32
    เปิดดู:
    7,924
   25. topnank
    ตอบ:
    31
    เปิดดู:
    16,880
   26. Kob
    ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    13,969
   27. NoOTa
    ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    3,944
   28. NoOTa
    ตอบ:
    29
    เปิดดู:
    5,305
   29. ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    13,111
   30. น้ำมนต์
    ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    11,899
   31. yookuso
    ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    6,471
   32. หม้อหุงข้าว..!
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    7,331
   33. MBNY
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    5,587
   34. littleprince
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    8,905
   35. littleprince
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    6,679
   36. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    6,071
   37. topnank
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    8,487
   38. topnank
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    6,639
   39. HONGTAY
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    4,717
   40. DITCE
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    7,048
   41. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    2,991
   42. น้ำมนต์
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    8,847

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...