สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    118
    โพสต์:
    772
    supatorn ล่าสุด: มหาสติปัฏฐานสูตร supatorn, 3 พฤศจิกายน 2017
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    969
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ ↓ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด
   1.   » กระทู้ปักหมุด
   2. MBNY
    ตอบ:
    98
    เปิดดู:
    30,078
   3. MBNY
    ปักหมุดกระทู้

    เสียงธรรม ฌาน 1-4

    ตอบ:
    55
    เปิดดู:
    18,203
   4. WebSnow
    ตอบ:
    54
    เปิดดู:
    18,605
   5. MBNY
    ตอบ:
    36
    เปิดดู:
    14,374
   6. WebSnow
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    13,924
   7. ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    9,321
   8. WebSnow
    ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    63,451
   9. WebSnow
    ตอบ:
    32
    เปิดดู:
    14,014
   10. WebSnow
    ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    14,259
   11. WebSnow
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    12,064
   12.   » กระทู้
   13. ตอบ:
    100
    เปิดดู:
    9,265
   14. nuttadet
    ตอบ:
    70
    เปิดดู:
    15,434
   15. littleweb_cs
    ตอบ:
    59
    เปิดดู:
    11,283
   16. paang
    ตอบ:
    46
    เปิดดู:
    13,605
   17. WebSnow
    ตอบ:
    44
    เปิดดู:
    9,164
   18. ตอบ:
    42
    เปิดดู:
    1,666
   19. ผ่อนคลาย
    ตอบ:
    37
    เปิดดู:
    6,224
   20. littleprince
    ตอบ:
    36
    เปิดดู:
    8,921
   21. HONGTAY
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    11,304
   22. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    3,982
   23. NoOTa
    ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    7,201
   24. WebSnow
    ตอบ:
    32
    เปิดดู:
    7,932
   25. topnank
    ตอบ:
    31
    เปิดดู:
    16,918
   26. Kob
    ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    14,330
   27. NoOTa
    ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    3,958
   28. NoOTa
    ตอบ:
    29
    เปิดดู:
    5,319
   29. ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    13,170
   30. น้ำมนต์
    ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    11,904
   31. yookuso
    ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    6,530
   32. หม้อหุงข้าว..!
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    7,340
   33. MBNY
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    5,628
   34. littleprince
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    8,943
   35. littleprince
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    6,701
   36. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    6,101
   37. topnank
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    8,543
   38. topnank
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    6,663
   39. HONGTAY
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    4,746
   40. DITCE
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    7,069
   41. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    3,005
   42. ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    900

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...