สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    117
    โพสต์:
    761
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    968
    jarujun ล่าสุด: คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ jarujun, 16 มีนาคม 2016
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. peerayuth
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    5,136
   2. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    407
   3. mancity04
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    4,505
   4. น้ำมนต์
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    8,825
   5. KeLBeRoS
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    3,325
   6. aonlin
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    830
   7. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,876
   8. ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    3,510
   9. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    2,529
   10. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    3,177
   11. ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    13,094
   12. NoOTa
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    7,045
   13. NoOTa
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    2,665
   14. aonlin
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,687
   15. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    631
   16. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,842
   17. MBNY
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,107
   18. ไม้ขีด
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,495
   19. ไม้ขีด
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    766
   20. ไม้ขีด
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    590
   21. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    909
   22. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    743
   23. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    3,706
   24. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,259
   25. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    590
   26. kim2533
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    2,162
   27. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    674
   28. paang
    ตอบ:
    46
    เปิดดู:
    13,570
   29. oyoyo554
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,969
   30. เผยแผ่
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    779

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...