สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    117
    โพสต์:
    761
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    968
    jarujun ล่าสุด: คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ jarujun, 16 มีนาคม 2016
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. เผยแผ่
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    1,552
   2. waroon
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    5,223
   3. topnank
    ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    6,424
   4. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    3,441
   5. jarinnicjar
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,386
   6. HONGTAY
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    11,285
   7. benyapa
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    611
   8. ภควดี
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    6,695
   9. littleweb_cs
    ตอบ:
    59
    เปิดดู:
    11,255
   10. Kob
    ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    13,888
   11. MBNY
    ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    5,502
   12. topnank
    ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    2,931
   13. deneta
    ตอบ:
    22
    เปิดดู:
    6,825
   14. littleprince
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    6,671
   15. NoOTa
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    3,295
   16. dhammashare
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,518
   17. ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    3,547
   18. ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    5,227
   19. HONGTAY
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    3,230
   20. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    4,494
   21. johndavy
    ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    3,875
   22. littleprince
    ตอบ:
    36
    เปิดดู:
    8,884
   23. kha_sur
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    2,731
   24. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,016
   25. ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    1,534
   26. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    782
   27. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    6,060
   28. หม้อหุงข้าว..!
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    7,316
   29. johndavy
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    760
   30. ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    6,545

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...