สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    118
    โพสต์:
    772
    supatorn ล่าสุด: มหาสติปัฏฐานสูตร supatorn, 3 พฤศจิกายน 2017
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    968
    jarujun ล่าสุด: คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ jarujun, 16 มีนาคม 2016
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. littleprince
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    4,004
   2. paang
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    4,040
   3. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    4,324
   4. NoOTa
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    1,987
   5. topnank
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    2,518
   6. littleprince
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    2,358
   7. paang
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,977
   8. waroon
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    3,372
   9. aonlin
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    3,334
   10. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    2,198
   11. NoOTa
    ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    3,019
   12. DITCE
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,413
   13. aonlin
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,485
   14. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,371
   15. NoOTa
    ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    7,174
   16. ผ่อนคลาย
    ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    3,977
   17. littleprince
    ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    6,820
   18. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,289
   19. MBNY
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    1,527
   20. topnank
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    6,639
   21. ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    4,901
   22. topnank
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,671
   23. aonlin
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    2,242
   24. topnank
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    5,394
   25. littleprince
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    2,904
   26. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,013
   27. HONGTAY
    ตอบ:
    22
    เปิดดู:
    3,905
   28. paang
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    7,603
   29. oyoyo554
    ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    3,709
   30. dhammashare
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    9,401

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...