สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    117
    โพสต์:
    761
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    968
    jarujun ล่าสุด: คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ jarujun, 16 มีนาคม 2016
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    4,318
   2. NoOTa
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    1,982
   3. topnank
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    2,511
   4. littleprince
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    2,352
   5. paang
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,972
   6. waroon
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    3,363
   7. aonlin
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    3,325
   8. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    2,187
   9. NoOTa
    ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    3,009
   10. DITCE
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,407
   11. aonlin
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,477
   12. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,364
   13. NoOTa
    ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    7,158
   14. ผ่อนคลาย
    ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    3,965
   15. littleprince
    ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    6,800
   16. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,277
   17. MBNY
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    1,515
   18. topnank
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    6,623
   19. ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    4,888
   20. topnank
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,664
   21. aonlin
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    2,236
   22. topnank
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    5,386
   23. littleprince
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    2,895
   24. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,007
   25. HONGTAY
    ตอบ:
    22
    เปิดดู:
    3,887
   26. paang
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    7,570
   27. oyoyo554
    ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    3,689
   28. dhammashare
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    9,394
   29. vibe
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,415
   30. yookuso
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,097

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...