สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    118
    โพสต์:
    772
    supatorn ล่าสุด: มหาสติปัฏฐานสูตร supatorn, 3 พฤศจิกายน 2017
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    968
    jarujun ล่าสุด: คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ jarujun, 16 มีนาคม 2016
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. vibe
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,424
   2. yookuso
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,108
   3. NoOTa
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    5,284
   4. gototemple
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    629
   5. ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    2,691
   6. ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    1,086
   7. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    1,674
   8. aonlin
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    3,008
   9. taeperok
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    4,465
   10. MBNY
    ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    3,719
   11. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    1,792
   12. บุญญสิกขา
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    3,025
   13. NoOTa
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    2,440
   14. noinong
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    5,246
   15. ghostbbot01
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,029
   16. หม้อหุงข้าว..!
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    5,846
   17. MBNY
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    5,587
   18. deneta
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    3,972
   19. HONGTAY
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    5,207
   20. WebSnow
    ตอบ:
    44
    เปิดดู:
    9,140
   21. HONGTAY
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    4,717
   22. MBNY
    ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    2,377
   23. nuttadet
    ตอบ:
    70
    เปิดดู:
    15,387
   24. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    3,966
   25. topnank
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    2,156
   26. NoOTa
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    1,872
   27. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    1,491
   28. Nivarna
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,243
   29. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    2,792
   30. F-5E
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    2,334

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...