สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    117
    โพสต์:
    761
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    968
    jarujun ล่าสุด: คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ jarujun, 16 มีนาคม 2016
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. NoOTa
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    5,276
   2. gototemple
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    625
   3. ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    2,679
   4. ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    1,082
   5. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    1,670
   6. aonlin
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    2,997
   7. taeperok
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    4,461
   8. MBNY
    ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    3,706
   9. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    1,791
   10. บุญญสิกขา
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    3,019
   11. NoOTa
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    2,438
   12. noinong
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    5,245
   13. ghostbbot01
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,028
   14. หม้อหุงข้าว..!
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    5,842
   15. MBNY
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    5,570
   16. deneta
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    3,971
   17. HONGTAY
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    5,199
   18. WebSnow
    ตอบ:
    44
    เปิดดู:
    9,126
   19. HONGTAY
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    4,706
   20. MBNY
    ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    2,373
   21. nuttadet
    ตอบ:
    70
    เปิดดู:
    15,373
   22. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    3,959
   23. topnank
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    2,153
   24. NoOTa
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    1,869
   25. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    1,470
   26. Nivarna
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,241
   27. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    2,791
   28. F-5E
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    2,320
   29. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,043
   30. REdSHirt
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    2,982

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...