พระสังฆราชพระญานสังวรและลพชาสุภัทโท(ขวา)ในถํ้า

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

ครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน หลวงปู่เพชร สารธมโม(พระเทพสารมุนี) หลวงปู่สุภา กันตสีโล อริยะสงฆ์๕แผ่นดิน พระสังฆราชพระญานสังวรและลพชาสุภัทโท(ขวา)ในถํ้า ลพพุทธทาสและพระสังฆราชพระญานสังวร พระสิวลี พระอรหันต์จี้กง ลป.คําคนึง จุลมณี ลป.หงษ์ พรหมปัญโญ LpViriyoungSirintharo(96)2017 หลวงปู่สรวง ออยเตียนสตูล หลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร ภิกษุ๖แผ่นดิน 163799 หลวงปู่เทพโลกอุดร หลวงปู่บุดดาและหลวงพ่อจรัญ LpChaEngland

แชร์หน้านี้

Loading...