พาหิยะดาบสขอคําสอนจากพระพุทธเจ้าถึง๓ครั้ง

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

BuddhaSparklegolld BuddhaMonkatFeet Buddhadhammagaya Buddhabeauty BuaBuddha Buddha Thepangkorn  and Sumeth dabos(previous life of Our Buddha) 163721 พาหิยะดาบสขอคําสอนจากพระพุทธเจ้าถึง๓ครั้ง พระเจ้าพิมพิสารถูกทรมานโดยลูกชายพระเจ้าอชาติศัตรู 163724 การแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเป็น๘ส่วน พระนางมัลลิกาถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ พระเจ้าอโศกมีรับสั่งให้พระโสนะและพระอุตตระไปเผยแพร่คําสอนพระพุทธเจ้าที่พม่า ช้างนาฬาคีรีถูกมอมเมาโดยพระเทวทัตและส่งมาเพื่อทําร้ายพระพุทธเจ้าแต่ต้องสยบจากความเมตตาของพระพุทธองค์ พระเจ้าอชาติศัตรูมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยความกลัวในบาป(ปิตุฆาต) ป้องกันหงษ์ที่ถูกยิงจากลูกพี่ลูกน้องเทวทัต

แชร์หน้านี้

Loading...