ลพพุทธทาสและพระสังฆราชพระญานสังวร

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

พระครูญาณวิลาศ (แดง รตฺโต) หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร ลปหมุน ฐิตสีโล ครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน หลวงปู่เพชร สารธมโม(พระเทพสารมุนี) หลวงปู่สุภา กันตสีโล อริยะสงฆ์๕แผ่นดิน พระสังฆราชพระญานสังวรและลพชาสุภัทโท(ขวา)ในถํ้า ลพพุทธทาสและพระสังฆราชพระญานสังวร พระสิวลี พระอรหันต์จี้กง ลป.คําคนึง จุลมณี ลป.หงษ์ พรหมปัญโญ LpViriyoungSirintharo(96)2017 หลวงปู่สรวง ออยเตียนสตูล หลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร ภิกษุ๖แผ่นดิน 163799

แชร์หน้านี้

Loading...