หลวงปู่สรวง ออยเตียนสตูล

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

พระสังฆราชพระญานสังวรและลพชาสุภัทโท(ขวา)ในถํ้า ลพพุทธทาสและพระสังฆราชพระญานสังวร พระสิวลี พระอรหันต์จี้กง ลป.คําคนึง จุลมณี ลป.หงษ์ พรหมปัญโญ LpViriyoungSirintharo(96)2017 หลวงปู่สรวง ออยเตียนสตูล หลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร ภิกษุ๖แผ่นดิน 163799 หลวงปู่เทพโลกอุดร หลวงปู่บุดดาและหลวงพ่อจรัญ LpChaEngland LpSuk Phrakru-wimonkhunakon LpRobertSumetho LpMun2
supatorn
ในอัลบั้ม พระ
  1. supatorn
    supatorn
    หลวงปู่สรวง ออยเตียนสรูล =ให้ทานความสุข

แชร์หน้านี้

Loading...