หลวงปู่สุภา กันตสีโล อริยะสงฆ์๕แผ่นดิน

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

163998 หลวงปู่ตื้อ อจลธมโม พระครูญาณวิลาศ (แดง รตฺโต) หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร ลปหมุน ฐิตสีโล ครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน หลวงปู่เพชร สารธมโม(พระเทพสารมุนี) หลวงปู่สุภา กันตสีโล อริยะสงฆ์๕แผ่นดิน พระสังฆราชพระญานสังวรและลพชาสุภัทโท(ขวา)ในถํ้า ลพพุทธทาสและพระสังฆราชพระญานสังวร พระสิวลี พระอรหันต์จี้กง ลป.คําคนึง จุลมณี ลป.หงษ์ พรหมปัญโญ LpViriyoungSirintharo(96)2017 หลวงปู่สรวง ออยเตียนสตูล

แชร์หน้านี้

Loading...