Scanned at 13 7 2550 8 04

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

รักษาผู้ป่วย....โดยมนุษย์ต่างดาว

 

 

ตอบข้อสงสัย... "อุปกรณ์จากมนุษย์ต่างดาว" Scanned at 13 7 2550 8 04 57616 “ลูกรัก เมื่อใดก็ตามที่เจ้าต้องการสมาธิ และถ้าเผอิญเจ้าไปเจอพระพุทธเจ้า ต้องฆ่าพระพุทธเจ้า ถ้าเจอพระธรรมต้องเผาพระธรรมทิ้ง และถ้าเจอพระสงฆ์ต้องหนีให้ไ 393971fo

แชร์หน้านี้

Loading...