นรวร มั่นมโนธรรม's Recent Activity

 1. นรวร มั่นมโนธรรม ได้เรต โพสต์ของ namitta อนุโมทนา ในกระทู้ ทำอย่างไรจึงเป็นปัญญาธิกะพระโพธิสัตว์ได้??.

  บางยุคคนเข้าใจสภาวะธรรมมาก เพราะไม่ลำบากแบบคนสมัยนี้. วินัยบางข้อ การลงปาฏิโมกข์แทบจะไม่มี บ้างก็มีน้อยเลย

  21 มกราคม 2018 at 19:46
 2. นรวร มั่นมโนธรรม ได้เรต โพสต์ของ Jubb อนุโมทนา ในกระทู้ ทำอย่างไรจึงเป็นปัญญาธิกะพระโพธิสัตว์ได้??.

  แต่พระพุทธเจ้าแบบปัญญาธิกะนี่พาสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏได้น้อยกว่าพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญบารมีแบบอื่นนะครับ

  21 มกราคม 2018 at 19:45
 3. นรวร มั่นมโนธรรม ได้เรต โพสต์ของ โพธิ์แก้ว อนุโมทนา ในกระทู้ ทำอย่างไรจึงเป็นปัญญาธิกะพระโพธิสัตว์ได้??.

  ความคิดส่วนตัว คิดว่าเลือกไม่ได้หรอกครับว่าจะเป็นแบบไหน ขึ้นอยู่กับสภาวะจิต หรือ กำลังใจ ในขณะที่เริ่มอธิฐานปราถนาจะเป็นพระพุทธเจ้า...

  21 มกราคม 2018 at 19:45
 4. นรวร มั่นมโนธรรม ได้เรต โพสต์ของ nai_Prathom อนุโมทนา ในกระทู้ ทำอย่างไรจึงเป็นปัญญาธิกะพระโพธิสัตว์ได้??.

  ได้อ่านที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำพูดถึงการบำเพ็ญเพียรของพระพุทธเจ้าแบบต่างๆ แบบปัญญาธิกะ พระสมณโคดม ท่านมาบำเพ็ญตอนท้าย สี่อสงไขยแสนมหากัปป์...

  21 มกราคม 2018 at 19:44
 5. นรวร มั่นมโนธรรม ได้เรต โพสต์ของ Ajahn hei อนุโมทนา ในกระทู้ ทำอย่างไรจึงเป็นปัญญาธิกะพระโพธิสัตว์ได้??.

  ทำอย่างไรจึงเป็นปัญญาธิกะพระโพธิสัตว์ได้? แค่ใช้เวลา๔ อสงไขยแสนกัปป์ เราเลือกได้หรือ? ขอโมทนากับคนที่เป็นพุทธภูมิด้วยนะครับ

  21 มกราคม 2018 at 19:44
 6. นรวร มั่นมโนธรรม ได้เรต โพสต์ของ CharnK อนุโมทนา ในกระทู้ พระพุทธเจ้าสามารถบำเพ็ญเพียรบารมีเกิน 80 อสงไขยได้หรือไม่.

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้บอกว่า สมเด็จองค์ปฐมทรงบำเพ็ญมามากเกินที่กำหนดไว้ เพราะไม่มีต้นแบบนำ...

  21 มกราคม 2018 at 19:43
 7. นรวร มั่นมโนธรรม ได้เรต โพสต์ของ Sirius Galaxy อนุโมทนา ในกระทู้ เรื่องของพุทธภูมิ.

  เรื่องของพุทธภูมิ สิ่งที่เหมือน - เห็นเทวทูตทั้ง 4 = เหมือนกันทุกๆพระองค์ ในสมัยพระศรีฯ นั้น พระอุปคุตจะมาทำหน้าที่เป็น 1 ในเทวทูต...

  21 มกราคม 2018 at 19:36
 8. นรวร มั่นมโนธรรม ได้เรต โพสต์ของ วิทยามา อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ขนาดหน้าตัก 29 เมตร สูง 45 เมตร.

  วันนี้โอนเงินร่วมบุญ ขอร่วมทำบุญสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" จำนวน 20 บาทครับ ข้าพเจ้า นายวิทยา - วิไลวรรณ...

  BBl-Screenshot-1504428445445.png 21 มกราคม 2018 at 18:52
 9. นรวร มั่นมโนธรรม ได้เรต โพสต์ของ Apinya Smabut อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ขนาดหน้าตัก 29 เมตร สูง 45 เมตร.

  โมทนาครับ สาธุ สาธุ สาธุ

  21 มกราคม 2018 at 18:52
 10. นรวร มั่นมโนธรรม ได้เรต โพสต์ของ เทวดาแมว อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ขนาดหน้าตัก 29 เมตร สูง 45 เมตร.

  นาย กฤษณะ ชมศาสตร์ นายสุเมธ คุ้มวงษ์ และครอบครัว 1000 บาทครับ

  21 มกราคม 2018 at 18:52
 11. นรวร มั่นมโนธรรม ได้เรต โพสต์ของ Apinya Smabut อนุโมทนา ในกระทู้ ขอเชิญร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ขนาดหน้าตัก 29 เมตร สูง 45 เมตร.

  เปิดดูไฟล์ 4265172 ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ...

  01.jpg 04.jpg TAT%2B-%2BPhra%2BPhutthametta%2B_02.jpg 21 มกราคม 2018 at 18:52
 12. นรวร มั่นมโนธรรม ได้เรต โพสต์ของ เต้าเจี้ยว อนุโมทนา ในกระทู้ แนวทางสำหรับพระโพธิสัตว์.

  แบบกระทู้นี้หรือเปล่า สงสัยว่าเคยปรารถนาพุทธภูมิหรือไม่ มีรายละเอียดน่าสนใจหลายประเด็นให้ศีกษา...

  21 มกราคม 2018 at 18:47
 13. นรวร มั่นมโนธรรม ได้เรต โพสต์ของ picko อนุโมทนา ในกระทู้ วิธีที่ง่ายที่สุด ลัดตัดตรงที่สุดในการเข้าพระนิพพาน โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ.

  เปิดดูไฟล์ 4454790 สำหรับการที่จะเข้าพระนิพพานนั้น จิตจะต้องถูกฝึกมาแล้วเป็นอย่างดี ซึ่งก็แยกย่อยออกไปได้หลายวิธี...

  Untitled-1.jpg 21 มกราคม 2018 at 18:44
 14. นรวร มั่นมโนธรรม ได้เรต โพสต์ของ joni_buddhist อนุโมทนา ในกระทู้ พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ ตอน วิธีปฏิบัติเมื่อถูกทำร้าย.

  เปิดดูไฟล์ 4453985 พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ ตอน วิธีปฏิบัติเมื่อถูกทำร้าย ปัญหา เมื่อภิกษุถูกเบียดเบียนทำร้าย...

  slide5.jpg 21 มกราคม 2018 at 00:11
 15. นรวร มั่นมโนธรรม ได้เรต โพสต์ของ SiTa อนุโมทนา ในกระทู้ “ที่มาเมื่อกี้นี้น่ะ เพิ่นงามนะ”!! หลวงปู่ผู้ไม่รู้จักสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙.

  “หลวงปู่ชอบ” แผ่เมตตาถวาย ในฐานะทรงเป็น พ่อจ้าวหลวง…แม่จ้าวหลวง ที่ทรงเป็นยอดคนแห่งแผ่นดิน และทรงเป็นปิ่นปักรักษาแผ่นดิน แต่อย่างไรก็ตาม...

  wl17859.jpg wl17857.jpg wl17858.jpg wl17859.jpg wl17860.jpg wl17861.jpg wl17862.jpg wl17863.jpg wl17864.jpg wl17865.jpg wl17866.jpg 20 มกราคม 2018 at 15:17
Loading...