วิริยะ13's Recent Activity

 1. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "อยู่ด้วยกัน อย่าเอาทิฏฐิมานะมาอวดกัน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

  เปิดดูไฟล์ 4400205 "อยู่ด้วยกัน อย่าเอาทิฏฐิมานะมาอวดกัน" " .. การปรึกษาหารือกัน "อย่าเอาทิฏฐิมานะไปพูดกัน"...

  luangpu_tek.jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  22 พฤศจิกายน 2017 at 07:14
 2. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "บุญแก้ความกลัวตาย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

  เปิดดูไฟล์ 4398138 "บุญแก้ความกลัวตาย" " .. นี่พูดถึงเรื่องความตาย ถ้ามันจะตายจริง ๆ...

  IMG_8899.JPG

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  21 พฤศจิกายน 2017 at 07:01
 3. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "บุญอันเลิศ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

  เปิดดูไฟล์ 4397373 "บุญอันเลิศ" " .. "บุญกุศลใด ๆ ที่เราทำให้มันมีไว้ในใจแล้ว นั่นล่ะมันเลิศ"...

  1436921154-o-horz.jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  20 พฤศจิกายน 2017 at 07:04
 4. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "จงมีสติเมื่อเกิดความโกรธ" (สมเด็จพระญาณสังวร)

  เปิดดูไฟล์ 4397517 "จงมีสติเมื่อเกิดความโกรธ" " .. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า "ทรงสอนให้แก่ที่เหตุ...

  sangkharaja19.jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  19 พฤศจิกายน 2017 at 06:58
 5. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "กิเลสเกิดจากจิต" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

  เปิดดูไฟล์ 4395822 "กิเลสเกิดจากจิต" " .. พระพุทธศาสนาสอนให้เข้าถึงจิตถึงใจอันเดียว "กิเลสทั้งหลายเกิดจากจิต...

  AS.jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  18 พฤศจิกายน 2017 at 06:41
 6. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "จิตเป็นของฝึกได้" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

  เปิดดูไฟล์ 4395073 "จิตเป็นของฝึกได้" " .. กำลังของธรรม กำลังของกิเลส ต่างกันอย่างนี้...

  231.jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  17 พฤศจิกายน 2017 at 07:02
 7. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "คำว่าฌานนี่ หมายถึงอะไร" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

  เปิดดูไฟล์ 4394342 "คำว่าฌานนี่ หมายถึงอะไร" " .. ครั้งหนึ่ง สมเด็จฯ* รับสั่งถามหลวงปู่ว่า...

  สมเด็จพระมหาวีรวงศ์_(อ้วน_ติสฺโส)-horz.jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  16 พฤศจิกายน 2017 at 07:11
Loading...