ศิษย์วัดท่าขนุน's Recent Activity

 1. ศิษย์วัดท่าขนุน ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ อัพเดตข่าวสาร วัดท่าขนุนและหลวงพ่อเล็ก.

  ทรงฌานสี่ตลอดเวลา ถาม : ฌานสี่ได้ตลอดเวลา กับทรงฌานสี่ได้ตามที่เรานึกอยากจะทำ อย่างไหนดีกว่ากัน ตอบ : ถ้าหากว่าไม่ทรงตลอดเวลา...

  .jpg 20 พฤศจิกายน 2017 at 16:42
 2. ศิษย์วัดท่าขนุน ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ อัพเดตข่าวสาร วัดท่าขนุนและหลวงพ่อเล็ก.

  เวลาเราทำไปเรื่อย ๆ ปัญญาจะรู้ว่าตอนนี้นิวรณ์ กิเลส หรือสังโยชน์ ตัวไหนที่เป็นอยู่เฉพาะหน้า เราก็แก้ไขตัวนั้น พูดง่าย ๆ...

  -ๆ-ปัญญ.jpg 20 พฤศจิกายน 2017 at 07:52
 3. ศิษย์วัดท่าขนุน ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ อัพเดตข่าวสาร วัดท่าขนุนและหลวงพ่อเล็ก.

  สมัยที่พระองค์ที่ ๑๐ ท่านมา ท่านเด็ดก้านบัวให้ดู บอกว่า “การตัดกิเลสก็ลักษณะแบบนี้ จะมีเยื่อใยบาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องอยู่...

  -๑๐-ท่า.jpg 19 พฤศจิกายน 2017 at 08:52
 4. ศิษย์วัดท่าขนุน ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ อัพเดตข่าวสาร วัดท่าขนุนและหลวงพ่อเล็ก.

  มีญาติโยมท่านหนึ่งที่มาเล่าให้ฟังว่า เวลาที่ผ่านมาเป็นปีที่ไม่ได้มาทำบุญ เพราะว่ากำลังมีความสุขอยู่...

  .jpg 18 พฤศจิกายน 2017 at 11:02
 5. ศิษย์วัดท่าขนุน ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ อัพเดตข่าวสาร วัดท่าขนุนและหลวงพ่อเล็ก.

  กระโถนข้างธรรมาสน์ ฉบับที่ ๑๖๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. วัดท่าขนุน ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เล่มอื่น...

  -ฉบับ.jpg 18 พฤศจิกายน 2017 at 02:02
 6. ศิษย์วัดท่าขนุน ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ อัพเดตข่าวสาร วัดท่าขนุนและหลวงพ่อเล็ก.

  ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดพิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดท่าขนุน เชิญรับฟังการถ่ายทอดสดขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสด พิธีสวดมนต์ข้ามปี...

  .jpg 1510905871_922_ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอด.jpg 1510905871_426_ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอด.jpg 1510905871_364_ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอด.jpg 1510905871_462_ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอด.jpg 1510905871_877_ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอด.jpg 1510905871_687_ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอด.jpg 1510905871_851_ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอด.jpg 17 พฤศจิกายน 2017 at 17:52
 7. ศิษย์วัดท่าขนุน ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ อัพเดตข่าวสาร วัดท่าขนุนและหลวงพ่อเล็ก.

  ในการปฏิบัติของพวกเราให้เข้าใจไว้ว่า ถ้ายังหนักใจอยู่แปลว่าผิดทาง ถึงมาถูกทางก็ยังไม่ดีจริง ต้องเบา ต้องสบาย แต่ใจไม่เกาะเกี่ยวกับกิเลส...

  .jpg 17 พฤศจิกายน 2017 at 08:52
 8. ศิษย์วัดท่าขนุน ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ อัพเดตข่าวสาร วัดท่าขนุนและหลวงพ่อเล็ก.

  เกิดศรัทธาที่แท้จริงจะไม่ติดในเรื่องฤทธิ์ ถาม : ไม่ทำให้……….. ตอบ : คุณจำเอาไว้ว่า เรื่องของฤทธิ์ พระพุทธเจ้าท่านไม่สรรเสริญ...

  .jpg 15 พฤศจิกายน 2017 at 10:22
 9. ศิษย์วัดท่าขนุน ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ อัพเดตข่าวสาร วัดท่าขนุนและหลวงพ่อเล็ก.

  สิทธิกิจจัง ขอให้การงานสำเร็จ สิทธิกัมมัง ขอให้การกระทำทุกอย่างจงสำเร็จ สิทธิลาโภ นิรันตะรัง ขอให้มีลาภตลอดกาลนาน สิทธิเตโช ชะโยนิจจัง...

  -ขอให้การงาน.jpg 15 พฤศจิกายน 2017 at 08:02
Loading...