โพธิสัตว์ ชาวพุทธ's Recent Activity

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ ตั้งกระทู้ใหม่

  นำร่องทำพระไตรปิฏกฉบับสากลระบบดิจิทัล

  วันอังคาร ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561, 19.03 น. นำร่องทำพระไตรปิฏกฉบับสากลระบบดิจิทัล มส.ประชุมเตรียมจัดงานการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก...

  e0b897e0b8b3e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b984e0b895e0b8a3e0b89be0b8b4e0b88fe0b881e0b889e0b89ae0b8b1e0b89a.jpg

  Forum: พระไตรปิฎก

  16 มกราคม 2018 at 20:22
 2. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ ตั้งกระทู้ใหม่

  พระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาลกราบสังฆราชลาว

  เปิดดูไฟล์ 4450391 พระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาลกราบสังฆราชลาว วันที่ 16 ม.ค.2561 พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย...

  100416_th.jpg

  Forum: ข่าวพุทธศาสนา

  16 มกราคม 2018 at 18:42
 3. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ ตั้งกระทู้ใหม่

  ทำบัตรประชาชนพระสงฆ์บริการรับ-ส่งถึงวัด

  เปิดดูไฟล์ 4450405 เปิดดูไฟล์ 4450407 นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า ฝ่ายทะเบียนจัดทำโครงการ...

  picture012.png picture011.png

  Forum: ข่าวพุทธศาสนา

  16 มกราคม 2018 at 18:42
 4. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ ตั้งกระทู้ใหม่

  โครงการ “พบกันวันพระ ธรรมะแม่บ้าน”

  โครงการ “พบกันวันพระ ธรรมะแม่บ้าน” 16 ม.ค.61 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ผบช.น. คุณดารณี เสสะเวช ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล...

  b8b2e0b8a3-e0b89ee0b89ae0b881e0b8b1e0b899e0b8a7e0b8b1e0b899e0b89ee0b8a3e0b8b0-e0b898e0b8a3e0b8a3.jpg b8b2e0b8a3-e0b89ee0b89ae0b881e0b8b1e0b899e0b8a7e0b8b1e0b899e0b89ee0b8a3e0b8b0-e0b898e0b8a3e0b8a3.jpg b2e0b8a3-e0b89ee0b89ae0b881e0b8b1e0b899e0b8a7e0b8b1e0b899e0b89ee0b8a3e0b8b0-e0b898e0b8a3e0b8a3-1.jpg b2e0b8a3-e0b89ee0b89ae0b881e0b8b1e0b899e0b8a7e0b8b1e0b899e0b89ee0b8a3e0b8b0-e0b898e0b8a3e0b8a3-2.jpg b2e0b8a3-e0b89ee0b89ae0b881e0b8b1e0b899e0b8a7e0b8b1e0b899e0b89ee0b8a3e0b8b0-e0b898e0b8a3e0b8a3-3.jpg b2e0b8a3-e0b89ee0b89ae0b881e0b8b1e0b899e0b8a7e0b8b1e0b899e0b89ee0b8a3e0b8b0-e0b898e0b8a3e0b8a3-4.jpg

  Forum: ข่าวพุทธศาสนา

  16 มกราคม 2018 at 13:23
 5. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ ตั้งกระทู้ใหม่

  มส.หวังสร้างนวัตกรรมการอุปัฏฐากพระป่วย

  เปิดดูไฟล์ 4450414 มส.หวังสร้างนวัตกรรมการอุปัฏฐากพระป่วย มส.นำประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ...

  100352_th.jpg

  Forum: ข่าวพุทธศาสนา

  16 มกราคม 2018 at 11:22
 6. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ ตั้งกระทู้ใหม่

  รัฐบาลร่วมวัดไทยพุทธคยาจัดพิธีอุปสมบทหมู่

  เปิดดูไฟล์ 4450416 รัฐบาลร่วมวัดไทยพุทธคยาจัดพิธีอุปสมบทหมู่...

  e0b8a3e0b988e0b8a7e0b8a1e0b8a7e0b8b1e0b894e0b984e0b897e0b8a2e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b884e0b8a2.jpg b8a3e0b988e0b8a7e0b8a1e0b8a7e0b8b1e0b894e0b984e0b897e0b8a2e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b884e0b8a2-1.jpg b8a3e0b988e0b8a7e0b8a1e0b8a7e0b8b1e0b894e0b984e0b897e0b8a2e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b884e0b8a2-2.jpg b8a3e0b988e0b8a7e0b8a1e0b8a7e0b8b1e0b894e0b984e0b897e0b8a2e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b884e0b8a2-3.jpg b8a3e0b988e0b8a7e0b8a1e0b8a7e0b8b1e0b894e0b984e0b897e0b8a2e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b884e0b8a2-4.jpg b8a3e0b988e0b8a7e0b8a1e0b8a7e0b8b1e0b894e0b984e0b897e0b8a2e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b884e0b8a2-5.jpg b8a3e0b988e0b8a7e0b8a1e0b8a7e0b8b1e0b894e0b984e0b897e0b8a2e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b884e0b8a2-6.jpg b8a3e0b988e0b8a7e0b8a1e0b8a7e0b8b1e0b894e0b984e0b897e0b8a2e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b884e0b8a2-7.jpg b8a3e0b988e0b8a7e0b8a1e0b8a7e0b8b1e0b894e0b984e0b897e0b8a2e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b884e0b8a2-8.jpg b8a3e0b988e0b8a7e0b8a1e0b8a7e0b8b1e0b894e0b984e0b897e0b8a2e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b884e0b8a2-9.jpg 8a3e0b988e0b8a7e0b8a1e0b8a7e0b8b1e0b894e0b984e0b897e0b8a2e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b884e0b8a2-10.jpg 8a3e0b988e0b8a7e0b8a1e0b8a7e0b8b1e0b894e0b984e0b897e0b8a2e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b884e0b8a2-12.jpg 8a3e0b988e0b8a7e0b8a1e0b8a7e0b8b1e0b894e0b984e0b897e0b8a2e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b884e0b8a2-13.jpg 8a3e0b988e0b8a7e0b8a1e0b8a7e0b8b1e0b894e0b984e0b897e0b8a2e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b884e0b8a2-14.jpg 8a3e0b988e0b8a7e0b8a1e0b8a7e0b8b1e0b894e0b984e0b897e0b8a2e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b884e0b8a2-15.jpg 0646c5.jpg 8a3e0b988e0b8a7e0b8a1e0b8a7e0b8b1e0b894e0b984e0b897e0b8a2e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b884e0b8a2-11.jpg

  Forum: ข่าวพุทธศาสนา

  16 มกราคม 2018 at 11:22
 7. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ ตั้งกระทู้ใหม่

  ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้”ไกสอน พมวิหาน”

  ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้”ไกสอน พมวิหาน” เปิดดูไฟล์ 4449429 วันที่ 15 ม.ค.2561 พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล...

  e0b8b8e0b897e0b8b4e0b8a8e0b8aae0b988e0b8a7e0b899e0b881e0b8b8e0b8a8e0b8a5e0b983e0b8abe0b989e0b984.jpg

  Forum: ข่าวพุทธศาสนา

  16 มกราคม 2018 at 00:42
 8. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ ตั้งกระทู้ใหม่

  วัดดังศรีสะเกษมอบประกาศเกียรติคุณคนดีวิถีพุทธ

  เมื่อเร็วๆ นี้ ที่วัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม (สวนพุทธธรรมนำไทย พาใจเป็นสุข ในพระสังฆราชูปถัมภ์) บ้านหนองแคน ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ...

  e0b8a8e0b8a3e0b8b5e0b8aae0b8b0e0b980e0b881e0b8a9e0b8a1e0b8ade0b89ae0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2.jpg

  Forum: ข่าวพุทธศาสนา

  15 มกราคม 2018 at 21:02
 9. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ ตั้งกระทู้ใหม่

  อุบลราชธานี-ชาวพุทธนับหมื่นร่วมงานบุญหลวงปู่ชา ครบรอบ 100 ปี

  เปิดดูไฟล์ 4448636 ญาติโยมทั่วสารทิศนับหมื่นคนแห่เดินทางไปร่วมงานอาจาริยบูชารำลึก หลวงปู่ชา สุภทฺโท ที่ชาวอุบลราชธานี...

  news60706_855.jpg relate204497.jpg

  Forum: ข่าวพุทธศาสนา

  14 มกราคม 2018 at 16:32
Loading...