DR-NOTH
ความเคลื่อนไหวล่าสุด:
9 พฤศจิกายน 2017
วันที่สมัครสมาชิก:
28 มีนาคม 2011
โพสต์:
580
Profile Views:
2
พลัง:
1,280

30 คนล่าสุดที่เข้าชม 2

 1. DR-NOTH
view_all

โพสต์เรตติ้ง

ได้รับ: ให้:
ถูกใจ 1,278 458
อนุโมทนา 1 2
รักเลย 0 0
ฮ่าๆ 1 0
ว้าว 0 0
เศร้า 0 0
โกรธ 0 0
ไม่เห็นด้วย 0 0
เพศ:
ชาย
ที่ตั้ง:
www.facebook.com/DR.INTORN
อาชีพ:
Independently Work

แชร์หน้านี้

DR-NOTH

เป็นที่รู้จักกันดี, ชาย, จาก www.facebook.com/DR.INTORN

มีสติรู้แจ้งตามไตรลักษณ์ ในขันธ์5 เพื่อถอนการยึดติดในสภาวะต่างๆในรูปนาม 31 พฤษภาคม 2017

DR-NOTH เห็นครั้งสุดท้าย:
9 พฤศจิกายน 2017
  1. DR-NOTH
   DR-NOTH
   มีสติรู้แจ้งตามไตรลักษณ์ ในขันธ์5 เพื่อถอนการยึดติดในสภาวะต่างๆในรูปนาม
  2. DR-NOTH
   DR-NOTH
   มีสติรู้ปัจจุบัน ณ ธรรมที่กำลังปรากฏ เรียนรู้ขันธ์ 5 ให้กระจ่าง...แจ้งในไตรลักษณ์ แล้วปัญญาเห็นแจ้งในมรรคจะปรากฏตามลำดับ..
   1. makigochan likes this.
  3. DR-NOTH
   DR-NOTH
   เข้าใจในธรรมชาติของเบญขันธ์ได้ลึกซึ้งเพียงใด ความปล่อยวางก็เกิดได้มากเพียงนั้น
  4. DR-NOTH
   DR-NOTH
   //...สติรู้เห็นสภาวะปัจจุบันที่กำลังปรากฏ
   ปัญญารู้แจ้งแทงตลอดถึงความไม่เที่ยงผันแปรไปเรื่อย
   ไร้ตัวตนอันแท้จริงอันเป็นสาระแก่นสาร
   มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ สลายไปตามเหตุปัจจัยแวดล้อม.
   พิจาณาเนืองๆบ่อยๆ...จนใจนี้ฉลาด...ถอดถอนความยึดมั่นอุปาทานในขันธ์
   และปล่อยวางรูปนามทั้งหลายได้ในที่สุด....^___^
  5. DR-NOTH
   DR-NOTH
   ใจที่ปล่อยวางตัวตนแห่งความสำคัญมั่นหมาย ว่า สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเรา-เป็นเขา เป็นของเรา-เป็นของเขา- เป็นบุคคล-เป็นตัวตนได้ ย่อมเบาสบายไร้กังวล...
  6. DR-NOTH
   DR-NOTH
   โลกแห่งการปรุงแต่งแห่งรูปนามนี้ สิ่งทั้งหลายล้วนอยู่ภายใต้กฏแห่งไตรลักษณ์ทั้งสิ้น ..
  7. DR-NOTH
   DR-NOTH
   https://www.facebook.com/DR.INTORN
  8. แพททท2415
   แพททท2415 DR-NOTH
   Facebook อะไรหรอคะท่าน
  9. DR-NOTH
   DR-NOTH
   สัจธรรมความจริงทั้งหลายนั้น
   คอยสอนเราเป็นประจำทุกวัน
   เพียงเราสนใจคิดวิเคราะห์แยกแยะ
   ให้เห็นสภาวะธรรมทั้งหลายที่ปรากฏ
   จากภายนอกกายเข้าลึกซึ้งไปถึงอนูที่เล็กละเอียดที่สุดในใจ..
   ก็จะพบกับธรรมชาติทั้งหลายหมุนเวียนเกิดดับอันตั้งอยู่บนไตรลักษณ์..
  10. แพททท2415
   แพททท2415 DR-NOTH
   ช่วยหนูทีคะ ทำใจอย่างไรดีคะ หนูทำใจกลับการจากไปของคนในครอบครัวไม่ได้ หนูพยายามไใ่คิด แต่มันทำให้ใจหนูไปต่อไม่ไแ้มันเจ็บปวด หนูทำยังไงดี
  11. DR-NOTH
   DR-NOTH
   วาทะธรรม/ ความรู้ นอกขันธ์ นั้นเพียงเพื่อยังความเป็นอยู่ของขันธ์ห้านี้ให้ราบรื่นเท่านั้น แต่ความรู้แจ่มแจ้งในขันธ์สามารถดับขันธ์ไม่ระคนทุกข์โดยถาวร...
  12. DR-NOTH
   DR-NOTH
   ^__^ ปัญญาอันประเสริฐ คือ ความรู้ ความสามารถทางจิตใจภายในเพื่อคลายซึ่งเครื่องผูกพันธการ(ความปรุงแต่งแห่งนาม)อันนำไปสู่อิสระทางใจอย่างแท้ จริง
  13. DR-NOTH
   DR-NOTH
   วาทะธรรม // จิตเมื่อดำรงอยู่ในขันธ์5นี้ ล้วนมีสภาวะต่างๆทั้ง ด้านบวก+ ด้านลบ - และความเป็นกลาง <<หากผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางได้จนจิตนี้มีความเสถียรภาพไม่ฟุ้งไปด้านใดด้านหนึ่งแล้ว ก็ถือว่าประเสริฐยิ่งครับ >> ^__^
  14. DR-NOTH
   DR-NOTH
   ^^ แต่ละวันผ่านไป บัดนี้เราเข้าถึงสุขแท้เพียงใด ^^ วาทะธรรม
  15. DR-NOTH
   DR-NOTH
   มนุษย์ต่างพยายามหาทางพ้นทุกข์ ด้วยเทคโนโลยีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆมากมาย แต่แท้จริงแล้ว กุญแจไขสู่สุขแท้นั้น อยู่ที่การฝึกใจ พลิกใจ หรือที่เรียกว่า บริหารจิตใจ นี่เอง..หากท่านใด บริหารจิตใจเป็น ก็จะพบสุขแต่ละขั้นตามลำดับ จนถึงที่สุดแห่งสุขนั้นอย่างแท้จริง ..
  16. DR-NOTH
   DR-NOTH
   ความรู้ต่างๆมากมายทั้งทางโลกและทางธรรม หากไม่เป็นประโยชน์เพื่อความดับทุกข์จากกิเลสตัณหาต่างๆแล้ว ย่อมถือเป็นความรู้เพียงเพื่อประดับปัญญาให้งดงามเท่านั้น ..
  17. DR-NOTH
   DR-NOTH
   ทุกคนเกิดมาเพราะบุญกรรมในอดีต มีบุญมีกรรมเป็นของเฉพาะตน การจะเข้าไปเกี่ยวกรรมหรือบุญด้วยนั้นจึงควรใช้สติ พิจารณาให้รอบคอบก่อนเสมอ **เพราะไม่ฉะนั้นแล้วอาจจะต้องไปร่วมรับเคราะห์กรรมจากการเกี่ยวพันในกรรมปัจจุบันก็เป็นได้** วาทะธรรม
  18. DR-NOTH
   DR-NOTH
   สภาวะแห่งความบริสุทธิ์ ผ่องใส เบิกบาน บรมสุขทั้งหลาย ย่อมเป็นเสมือนอารมณ์ปกติของท่านผู้ได้อริยมรรคแล้ว
  19. DR-NOTH
   DR-NOTH
   - อวิชชาและภวตัณหา สิ่งเหล่านี้ ได้ชื่อว่าธรรมที่ควรลดละ ด้วยปัญญาอันยิ่ง
   - วิชชาและวิมุติ สิ่งเหล่านี้ ได้ชื่อว่าธรรมที่ควร ทำให้แจ้งกระจ่าง ด้วยปัญญาอันยิ่ง
  20. DR-NOTH
   DR-NOTH
   - สมถะและวิปัสสนา สิ่งเหล่านี้ ได้ชื่อว่าธรรมที่ควรฝึกฝนให้เจริญขึ้น ด้วยปัญญาอันยิ่ง
   - อุปาทานในขันธ์5 ทั้งหลายที่ปรากฏเกิดขึ้น
   สภาวะต่างๆเหล่านี้ ได้ชื่อว่าธรรมที่ควรกำหนดรู้ ด้วยปัญญาอันยิ่ง
 • Loading...
 • Loading...
 • เกี่ยวกับ

  เพศ:
  ชาย
  ที่ตั้ง:
  www.facebook.com/DR.INTORN
  อาชีพ:
  Independently Work
  แนะนำตัวเอง:
  อินทรปัญญาสกุล <พรหมธรรมอริย>
  https://www.facebook.com/DR.INTORN
  http://www.84000.org/
  http://www.dhamma.com/
  http://www.brh.thaigov.net

  ปฏิสัมพันธ์

  ลายเซ็น

  ^__^ อินทรปัญญาสกุล พรหมธรรมอริย ^__^
Loading...