Wannachai001's Recent Activity

 1. Wannachai001 ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ นานาเรื่องราวหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.

  เปิดดูไฟล์ 4449469 เปิดดูไฟล์ 4449470 เปิดดูไฟล์ 4449471 เปิดดูไฟล์ 4449473 เปิดดูไฟล์ 4449474 เปิดดูไฟล์ 4449475 เปิดดูไฟล์ 4449479...

  14322252_10154562491529329_8661768664015171790_n.jpg 14330139_10154577589084329_6834041358841034803_n.jpg 14333709_10154562417774329_8415103038758977987_n.jpg 12718286_10153951599849329_5840157915417837078_n.jpg 12742125_10153976643279329_9159203842693177663_n.jpg 13102727_10154197154659329_8554724960310833001_n.jpg 13407153_10154286255649329_6272477212141262783_n.jpg 13419084_10154307401159329_5052745559131101641_n.jpg 13427969_10154307538264329_6546878963242262645_n.jpg 13445744_10154307449944329_5142965149111202842_n.jpg 13445801_10154315056664329_4529110504225244379_n.jpg 13465948_10154307596009329_8150091423829919844_n.jpg 13483331_10154325893594329_7726162279735616339_o.jpg 13501971_10154320521439329_4104223111264665446_n.jpg 13507193_10154315146754329_5978104471315192718_n.jpg 13509105_10154325889719329_1053530705216625825_n.jpg 13516513_10154328508559329_6470104581355739152_n.jpg 13521924_10154322646049329_1515474786533418978_n.jpg 16 มกราคม 2018 at 03:09
 2. Wannachai001 ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ นานาเรื่องราวหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.

  เริ่มเข้าเกณฑ์ยุคอภิญญาใหญ่ ตอนที่ 4 เปิดดูไฟล์ 4449459 เปิดดูไฟล์ 4449460 เปิดดูไฟล์ 4449461 เปิดดูไฟล์ 4449462 เปิดดูไฟล์ 4449463...

  IMG_20180114_121539.jpg IMG_20180114_121556.jpg IMG_20180114_121629.jpg IMG_20180114_121805.jpg IMG_20180114_121917.jpg IMG_20180114_121956.jpg IMG_20180114_122025.jpg IMG_20180114_122057.jpg 16 มกราคม 2018 at 03:03
 3. Wannachai001 ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ รวมหลวงพ่อตอบปัญหา/จากคำบอกเล่า.

  จิตเป็นทุกข์เพราะทำลูกแมวตาย, ตายชั่วขณะ เปิดดูไฟล์ 4449457 เปิดดูไฟล์ 4449458 (จากธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ 146 เมษายน 2536 หน้า 99-100)

  IMG_20180114_121350.jpg IMG_20180114_121440.jpg 16 มกราคม 2018 at 02:59
 4. Wannachai001 ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ นานาเรื่องราวหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.

  เปิดดูไฟล์ 4449452 เปิดดูไฟล์ 4449453 จิตเป็นทุกข์เพราะทำลูกแมวตาย, ตายชั่วขณะ เปิดดูไฟล์ 4449454 เปิดดูไฟล์ 4449455 (จากธัมมวิโมกข์...

  IMG_20170821_134008-vert.jpg IMG_20171124_115409-vert.jpg IMG_20180114_121350.jpg IMG_20180114_121440.jpg 16 มกราคม 2018 at 02:57
 5. Wannachai001 ถูกใจ โพสต์ของ berbapor ในกระทู้ นานาเรื่องราวหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.

  สวัสดีครับพี่วรรณและเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านเข้ามาติดตามข่าวสารหลวงพ่อครับเหมือนเดิมครับ

  16 มกราคม 2018 at 02:53
 6. Wannachai001 ถูกใจ โพสต์ของ berbapor ในกระทู้ นานาเรื่องราวหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.

  สวัสดีครับพี่วรรณและเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านเข้ามาติดตามข่าวสารหลวงพ่อครับเหมือนเดิมครับ

  16 มกราคม 2018 at 02:53
 7. Wannachai001 ถูกใจ โพสต์ของ berbapor ในกระทู้ นานาเรื่องราวหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.

  สวัสดีครับพี่วรรณและเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านเข้ามาติดตามข่าวสารหลวงพ่อครับเหมือนเดิมครับ

  16 มกราคม 2018 at 02:53
 8. Wannachai001 ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ นานาเรื่องราวหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.

  เปิดดูไฟล์ 4446544 เปิดดูไฟล์ 4446545 เปิดดูไฟล์ 4446546 เปิดดูไฟล์ 4446547

  6.jpg 14055068_10154496592654329_8393740629309509523_n.jpg 12718286_10153951599849329_5840157915417837078_n.jpg 14232473_10154547809689329_7218008019212217901_n.jpg 13 มกราคม 2018 at 00:06
 9. Wannachai001 ถูกใจ โพสต์ของ berbapor ในกระทู้ นานาเรื่องราวหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.

  สวัสดีครับพี่วรรณและเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านเข้ามาติดตามข่าวสารหลวงพ่อครับเหมือนเดิมครับ

  13 มกราคม 2018 at 00:04
Loading...