wisarn's Recent Activity

 1. wisarn ตั้งกระทู้ใหม่

  ประวัติการภาวนาของ อ.สุรวัฒน์

  เปิดดูไฟล์ 4367348​ ประวัติการภาวนาของ อ.สุรวัฒน์​ เรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ภายใต้ร่มเงาพุทธศาสนาของนายสุรวัฒน์ ๑....

  341741689.jpg

  Forum: พุทธศาสนา และ ธรรมะ

  15 ตุลาคม 2017 at 07:09
Loading...