กระทู้รวมบัญชีร่วมบุญ " กฐินพระราชทาน 2560 "

ในห้อง 'กฐิน - ผ้าป่า - งานวัด' ตั้งกระทู้โดย วชิรวงศ์, 28 มิถุนายน 2017.

 1. วชิรวงศ์

  วชิรวงศ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ตุลาคม 2014
  โพสต์:
  1,402
  ค่าพลัง:
  +2,982
  >> 29 <<
  กฐินพระราชทาน " กรมส่งเสริมการเกษตร "

  IMG_1294.jpg
   
 2. วชิรวงศ์

  วชิรวงศ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ตุลาคม 2014
  โพสต์:
  1,402
  ค่าพลัง:
  +2,982
  >> 30 <<
  กฐินพระราชทาน " กรมฝนหลวงและการบินเกษตร "

  IMG_1295.jpg
   
 3. วชิรวงศ์

  วชิรวงศ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ตุลาคม 2014
  โพสต์:
  1,402
  ค่าพลัง:
  +2,982
  >> 31 <<
  กฐินพระราชทาน " มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ "

  IMG_1297.jpg
   
 4. วชิรวงศ์

  วชิรวงศ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ตุลาคม 2014
  โพสต์:
  1,402
  ค่าพลัง:
  +2,982
  >> 32 <<
  กฐินพระราชทาน " กรมทรัพยากรธรณี "

  IMG_1298.jpg
   
 5. วชิรวงศ์

  วชิรวงศ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ตุลาคม 2014
  โพสต์:
  1,402
  ค่าพลัง:
  +2,982
  >> 33 <<
  กฐินพระราชทาน " สำนักงานราชบัณฑิตยสภา "

  IMG_1299.jpg
   
 6. วชิรวงศ์

  วชิรวงศ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ตุลาคม 2014
  โพสต์:
  1,402
  ค่าพลัง:
  +2,982
  >> 34 <<
  กฐินพระราชทาน " กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา "

  IMG_1300.jpg
   
 7. murata_19

  murata_19 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มกราคม 2011
  โพสต์:
  1,276
  ค่าพลัง:
  +7,078
  วันที่16/08/60เวลา20.25น.ร่วมทำบุญกฐินกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวน 5บาท,เวลา20.22น.ร่วมทำบุญกรมทรัพยากรธรณีจำนวน5บาท, 20.23น.ร่วมทำบุญกฐินการท่องเที่ยวและการกีฬาจำนวน5บาท 20.24น.ร่วมทำบุญกฐินกรมพัฒนาชุมชน 20.24น.ร่วมทำบุญกฐินกรมทรัพยากรน้ำจำนวน5บาท และขออนุโมทนาบุญสาธุกับทุกๆท่านที่ได้ร่วมทำบุญกฐินพระราชทานทุกๆท่านครับ
   
 8. tharaphut

  tharaphut เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,645
  ค่าพลัง:
  +4,980
  ขอร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน " กระทรวงการคลัง " ได้โอนเงินแล้วธนาคารกรุงไทย แล้ววันที่ 17 ส.ค. 60 เวลา 12.20 น. จำนวน 20 บาท ข้าพเจ้านายธราภุช โพธิ์แสง และนางทองรวม จันทบัตร และครอบครัวขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับ
   
 9. tharaphut

  tharaphut เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,645
  ค่าพลัง:
  +4,980
  ขอร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน " ทีโอที " ได้โอนเงินแล้วธนาคารกรุงไทย แล้ววันที่ 17 ส.ค. 60 เวลา 12.20 น. จำนวน 20 บาท ข้าพเจ้านายธราภุช โพธิ์แสง และนางทองรวม จันทบัตร และครอบครัวขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับ
   
 10. tharaphut

  tharaphut เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,645
  ค่าพลัง:
  +4,980
  ขอร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน " กรมทรัพยากรน้ำ " ได้โอนเงินแล้วธนาคารกรุงไทย แล้ววันที่ 17 ส.ค. 60 เวลา 12.20 น. จำนวน 20 บาท ข้าพเจ้านายธราภุช โพธิ์แสง และนางทองรวม จันทบัตร และครอบครัวขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับ
   
 11. tharaphut

  tharaphut เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,645
  ค่าพลัง:
  +4,980
  ขอร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน " กรมการพัฒนาชุมชน "ได้โอนเงินแล้วธนาคารกรุงไทย แล้ววันที่ 17 ส.ค. 60 เวลา 12.20 น. จำนวน 20 บาท ข้าพเจ้านายธราภุช โพธิ์แสง และนางทองรวม จันทบัตร และครอบครัวขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับ
   
 12. tharaphut

  tharaphut เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,645
  ค่าพลัง:
  +4,980
  ขอร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน " กรมส่งเสริมการเกษตร " ได้โอนเงินแล้วธนาคารกรุงไทย แล้ววันที่ 17 ส.ค. 60 เวลา 12.20 น. จำนวน 20 บาท ข้าพเจ้านายธราภุช โพธิ์แสง และนางทองรวม จันทบัตร และครอบครัวขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับ
   
 13. tharaphut

  tharaphut เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,645
  ค่าพลัง:
  +4,980
  ขอร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน " สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
  ได้โอนเงินแล้วธนาคารไทยพาณิชย์ วันที่ 17 ส.ค 60 เวลา 17.20 จำนวน 20 บาท ข้าพเจ้านายธราภุช โพธิ์แสง และนางทองรวม จันทบัตร และครอบครัว. ขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับ
   
 14. tharaphut

  tharaphut เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,645
  ค่าพลัง:
  +4,980
  ขอร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน " กรมเจ้าท่า "
  ได้โอนเงินแล้วธนาคารไทยพาณิชย์ วันที่ 17 ส.ค 60 เวลา 17.20 จำนวน 20 บาท ข้าพเจ้านายธราภุช โพธิ์แสง และนางทองรวม จันทบัตร และครอบครัว. ขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับ
   
 15. tharaphut

  tharaphut เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,645
  ค่าพลัง:
  +4,980
  ขอร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน " กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา " ได้โอนเงินแล้วธนาคารกรุงไทย แล้ววันที่ 18 ส.ค. 60 เวลา 12.10 น. จำนวน 20 บาท ข้าพเจ้านายธราภุช โพธิ์แสง และนางทองรวม จันทบัตร และครอบครัวขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับ
   
 16. tharaphut

  tharaphut เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,645
  ค่าพลัง:
  +4,980
  ขอร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน " กรมทรัพยากรธรณี " ได้โอนเงินแล้วธนาคารกรุงไทย แล้ววันที่ 18 ส.ค. 60 เวลา 12.10 น. จำนวน 20 บาท ข้าพเจ้านายธราภุช โพธิ์แสง และนางทองรวม จันทบัตร และครอบครัวขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับ
   
 17. tharaphut

  tharaphut เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,645
  ค่าพลัง:
  +4,980
  ขอร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน " กรมฝนหลวงและการบินเกษตร " ได้โอนเงินแล้วธนาคารกรุงไทย แล้ววันที่ 17 ส.ค. 60 เวลา 12.20 น. จำนวน 20 บาท ข้าพเจ้านายธราภุช โพธิ์แสง และนางทองรวม จันทบัตร และครอบครัวขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับ
   
 18. Higtmax

  Higtmax ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  1,072
  ค่าพลัง:
  +2,711
  นายจาตุรงค์ คงทะ


  ร่วมกฐินพระราชทาน " สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน "

  อุทิศบูชาแด่คุณพระพุทธ
  คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ที่แผ่พระบารมีในหมื่นโลกธาตุ แสนโกฎิจักรวาลนี้

  ขออุทิศแด่บิดา มารดา ญาติ สหาย และผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าที่ล่วงลับไปแล้วทุกชาติ

  แด่พระสยามเทวาธิราข และบุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์
  แด่ท้าวจาตุมหาราชทั้งสี่ และเทพ พรหม ทุกสวรรค์ชั้นฟ้า

  แด่พญายมราชทุกพระองค์ แด่นายนิรยบาลทุกตน

  แด่อมนุษย์ทุกตนและแด่ดวงวิญญาณทุกดวง ที่สถิตย์อยู่ ณ ที่นี้ก็ดี
  ที่พักอาศัยของข้าพเจ้าก็ดี หรือในสถานที่ทั่วไป

  แด่เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งในชาตินี้ และในอนันตชาติที่ผ่านมา

  ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ โปรดตั้งจิตให้เป็นกุศล
  และร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศแล้วนี้


  เวลาที่สั่งทำรายการ

  : 19/08/2017 15:24
  วันที่ทำการโอนเงิน : 19/8/2017
  หมายเลขอ้างอิง : 24466779622017819
  บัญชีที่โอน : นาย จาตุรงค์ คงทะ A/C No. : 9817XXXXX2
  บัญชีผู้รับโอน : กฐินพระราชทานสำนักงานคณะกรรมการ A/C No. : 0591XXXXX3
  จำนวนเงินที่โอน : THB 100.00
  ค่าธรรมเนียม : THB 0.00
  บันทึกช่วยจำ :
  [​IMG]
   
 19. tharaphut

  tharaphut เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,645
  ค่าพลัง:
  +4,980
  ขอร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน " กระทรวงมหาดไทย " ได้โอนเงินแล้ว ธนาคารออมสิน วันที่ 19 ส.ค. 60 เวลา 15.10 น. จำนวน 20 บาท ข้าพเจ้านายธราภุช โพธิ์แสง และนางทองรวม จันทบัตรและครอบครัว ขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับ
   
 20. Higtmax

  Higtmax ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  1,072
  ค่าพลัง:
  +2,711
  นายจาตุรงค์ คงทะ


  ร่วมบุญกฐิน กระทรวงมหาดไทย

  อุทิศบูชาแด่คุณพระพุทธ
  คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ที่แผ่พระบารมีในหมื่นโลกธาตุ แสนโกฎิจักรวาลนี้

  ขออุทิศแด่บิดา มารดา ญาติ สหาย และผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าที่ล่วงลับไปแล้วทุกชาติ

  แด่พระสยามเทวาธิราข และบุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์
  แด่ท้าวจาตุมหาราชทั้งสี่ และเทพ พรหม ทุกสวรรค์ชั้นฟ้า

  แด่พญายมราชทุกพระองค์ แด่นายนิรยบาลทุกตน

  แด่อมนุษย์ทุกตนและแด่ดวงวิญญาณทุกดวง ที่สถิตย์อยู่ ณ ที่นี้ก็ดี
  ที่พักอาศัยของข้าพเจ้าก็ดี หรือในสถานที่ทั่วไป

  แด่เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งในชาตินี้ และในอนันตชาติที่ผ่านมา

  ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ โปรดตั้งจิตให้เป็นกุศล
  และร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศแล้วนี้
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - กระทู้รวมบัญชีร่วมบุญ กฐินพระราชทาน 2560
 1. SiTa
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  663
 2. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  86
 3. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  351
 4. baby_kk
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  464
 5. วชิรวงศ์
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  528

แชร์หน้านี้

Loading...