"กองบุญธรรมบรรณาการ บุญละ 100 บ." เพื่อสมทบทุนการศึกษาของสามเณร(ขาดอีก 129 กองบุญ)

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย phrapuwadon, 13 ธันวาคม 2017.

 1. phrapuwadon

  phrapuwadon เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  620
  ค่าพลัง:
  +2,034
  กองบุญธรรมบรรณาการ.jpg

  "กองบุญธรรมบรรณาการ" เพื่อสมทบทุนการศึกษาของสามเณรและร่วมบริจาคทุกอย่างทุกรายการบุญ

  ด้วยอาตมาภาพ พระภูวดล ฉนฺทธมฺโม พร้อมด้วยกัลยาณมิตรตลอดถึงญาติธรรม เพจธรรมบรรณาการได้ร่วมกันจัดตั้งกองบุญเพื่อทำบุญเป็นทานบารมีทุกรายการบุญ ดังนี้
  - ทำบุญเพื่อสมทบทุนการศึกษาของสามเณรวัดหาดนาค
  (สามเณร ๔ รูปๆละ ๒๐๐ บ./ต่อเดือน)
  - ทำบุญภัตตาหารพระสงฆ์-สามเณร,ทำบุญชำระหนี้สงฆ์วัดหาดนาค (เดือนละ ๕๐๐ บ.)
  - ทำบุญอาหารสุนัข,แมว,ปล่อยชีวิตสัตว์ (เดือนละ ๓๐๐ บ.)
  - ทำบุญถวายหนังสือธรรมะ,บริจาคสิ่งของ,ร่วมทำบุญในโอกาสต่างๆ (เดือนละ ๑ ครั้ง หรือตามโอกาสต่างๆ)
  โดยจะแบ่งปันเพื่อร่วมทำบุญในรายการต่างๆให้ทั่วถึง ซึ่งกัลยาณมิตรญาติธรรมผู้ใจบุญท่านใดที่ต้องการจะร่วมทำบุญก็สามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาได้ทุกเมื่อ ขอเจริญพร

  กองบุญละ ๑๐๐ บาท (หรือตามกำลังศรัทธา)


  (ร่วมบริจาคได้ไม่เกิน ครั้งละ ๕ กองบุญ)


  ** บุญยิ่งทำยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งมีความสุข **  ร่วมทำบุญบริจาคได้ที่ :
  ธ.กรุงไทย สาขาจอมทอง เลขที่ 5260532074
  พระภูวดล ฉนฺทธมฺโม
  วัดหาดนาค อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
  หมายเลข พร้อมเพย์ : 0996474597


  ท่านที่ร่วมทำบุญแล้วขอความกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล (กองบุญธรรมบรรณาการ)
  ส่งมาที่ :
  โทรศัพท์หรือส่งข้อความ มาที่เบอร์ 099-6474597 LINE ID : yui1472
  หรือส่งข้อความมาที่ https://www.facebook.com/yui1347

  หรือที่ เพจธรรมบรรณาการ : https://www.facebook.com/dhammabannakan/
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 ธันวาคม 2017
 2. phrapuwadon

  phrapuwadon เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  620
  ค่าพลัง:
  +2,034
  "กองบุญธรรมบรรณาการ" เพื่อทำบุญเป็นทานบารมีทุกรายการบุญ ดังนี้
  - ทำบุญเพื่อสมทบทุนการศึกษาของสามเณร ตลอดถึงค่ารถรับ-ส่งไปโรงเรียน (สามเณร ๔ รูปๆละ ๒๐๐ บ.ต่อเดือน)
  - ทำบุญภัตตาหารพระสงฆ์-สามเณร,ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ (เดือนละ ๕๐๐ บ.)
  - ทำบุญอาหารสุนัข,แมว, (เดือนละ ๓๐๐ บ.)
  - ทำบุญถวายหนังสือธรรมะ,บริจาคสิ่งของ,งานกุศลต่างๆ (เดือนละ ๑ ครั้ง หรือตามโอกาสต่างๆ)


  ...รายนามผู้ร่วมทำบุญบริจาค "กองบุญธรรมบรรณาการ"...

  1.- พระภูวดล ฉนฺทธมฺโม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
  2.- คุณโยมปฐมาภรณ์ บุษปธำรง ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 14/12/60 15:41 น.
  3.- คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 15/12/60 11:39 น.

  4.- คุณโยมจาตุรงค์ คงทะ ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 15/12/60 15:47 น.
  5.- คุณโยม tung696969 ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 5 บาท 15/12/60 16:38 น.
  6.- คุณโยมพชร บรรดาศักดิ์ ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 15/12/60 17:20 น.
  7.- คุณโยม pathawee_sarajan ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 500 บาท 15/12/60 20:59 น.
  8.- คุณโยมชาลี แซ่จึง ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 50 บาท 17/12/60 12:00 น.
  9.- คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 170 บาท 18/12/60 07:27 น.
  10.- คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 18/12/60 09:26 น.
  11.- คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 250 บาท 18/12/60 10:04 น.
  12.- คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 20/12/60 12:39 น.
  13.- คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 22/12/60 18:37 น.
  14.- คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 24/12/60 15:49 น.

  15.- คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 25/12/60 09:44 น.
  16.- คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 25/12/60 09:58 น.
  17.- คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 25/12/60 10:58 น.
  18.- คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 200 บาท 26/12/60 12:06 น.
  19.- คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 26/12/60 12:40 น.
  20.- คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 28/12/60 14:32 น.
  21.- คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 29/12/60 14:28 น.
  22.- คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 29/12/60 14:28 น.
  23.- คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 29/12/60 15:37 น.
  24.- คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 500 บาท 30/12/60 09:24 น.
  25.- คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 500 บาท 30/12/60 15:36 น.
  26.- คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 108 บาท 30/12/60 16:35 น.
  27.- คุณโยม sindhus ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 30 บาท 31/12/60 07:14 น.
  28.- คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 31/12/60 09:01 น.
  29.- คุณโยมนันทิชา แสงสังข์ ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 88.88 บาท 01/01/61 07:01 น.
  30.- คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 03/01/61 07:35 น.
  31.- คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 200 บาท 08/01/61 13:45 น.
  32.- คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 09/01/61 17:34 น.

  33.- คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 200 บาท 09/01/61 20:03 น.
  34.- คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 10/01/61 09:09 น.
  35.- คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 200 บาท 10/01/61 13:51 น.
  36.- คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 500 บาท 10/01/61 19:34 น.
  37.- คณะญาติธรรมผู้ปกครองและนักเรียน ห้อง mep ป.2,ป.4 ร.ร. อนุบาลมหาสารคาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 300 บาท 15/01/61 09:15 น.
  38.- คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 300 บาท 16/01/61 14:36 น.
  39.- คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 200 บาท 19/01/61 15:38 น.
  40.
  41.
  42.
  43.
  44.
  45.
  46.
  47.
  48.
  49.
  50.
  51.
  52.
  53.
  54.
  55.
  56.
  57.
  58.
  59.
  60.


  *****************************************************************************************

  ขออนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลของคุณโยมและญาติธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญครั้งนี้
  ด้วยอานิสงส์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำบำเพ็ญในครั้งนี้
  ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ในบวรพุทธศาสนา อีกทั้งเจริญในหน้าที่การงานและการเงิน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ พลันสำเร็จทุกประการ มีบุญเขตแห่งพระนิพพานเป็นที่ตั้งตลอดกาลนานเทอญ...ขอเจริญพรสาธุ


  DSC02950.JPG DSC_0107.JPG 20170529_080656.jpg กิจกรรม.jpg สี่ขา 1.jpg สี่ขา 2.jpg ปล่อยปลา.jpg moments_1209514132396855_orig_res.jpg moments_1222090411139227_orig_res.jpg moments_1209514032396865_orig_res.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 มกราคม 2018 at 11:06
 3. phrapuwadon

  phrapuwadon เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  620
  ค่าพลัง:
  +2,034

  *** ร่วมทำบุญเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ ครั้งที่ ๑

  เพื่อสำหรับแจกให้เยาวชนและผู้สนใจ จำนวน ๑๐๐ เล่มๆละ ๒๐ บาท


  pimboon_1384507628.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 ธันวาคม 2017
 4. phrapuwadon

  phrapuwadon เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  620
  ค่าพลัง:
  +2,034
  - คุณโยมปฐมาภรณ์ บุษปธำรง ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 14/12/60 15:41 น.

  อาตมาภาพ ขออนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลของคุณโยมและญาติธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญครั้งนี้
  ด้วยอานิสงส์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำบำเพ็ญในครั้งนี้
  ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ในบวรพุทธศาสนา อีกทั้งเจริญในหน้าที่การงานและการเงิน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ พลันสำเร็จทุกประการ มีบุญเขตแห่งพระนิพพานเป็นที่ตั้งตลอดกาลนานเทอญ...ขอเจริญพรสาธุ
   
 5. phrapuwadon

  phrapuwadon เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  620
  ค่าพลัง:
  +2,034
  - คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 15/12/60 11:39 น.

  อาตมาภาพ ขออนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลของคุณโยมและญาติธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญครั้งนี้
  ด้วยอานิสงส์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำบำเพ็ญในครั้งนี้
  ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ในบวรพุทธศาสนา อีกทั้งเจริญในหน้าที่การงานและการเงิน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ พลันสำเร็จทุกประการ มีบุญเขตแห่งพระนิพพานเป็นที่ตั้งตลอดกาลนานเทอญ...ขอเจริญพรสาธุ
   
 6. Higtmax

  Higtmax ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  1,070
  ค่าพลัง:
  +2,710
  นายจาตุรงค์ คงทะ

  ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" 100 บาท
  อุทิศบูชาแด่คุณพระพุทธ
  คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ที่แผ่พระบารมีในหมื่นโลกธาตุ แสนโกฎิจักรวาลนี้

  ขออุทิศแด่บิดา มารดา ญาติ สหาย และผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าที่ล่วงลับไปแล้วทุกชาติ

  แด่พระสยามเทวาธิราข และบุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์
  แด่ท้าวจาตุมหาราชทั้งสี่ และเทพ พรหม ทุกสวรรค์ชั้นฟ้า

  แด่พญายมราชทุกพระองค์ แด่นายนิรยบาลทุกตน

  แด่อมนุษย์ทุกตนและแด่ดวงวิญญาณทุกดวง ที่สถิตย์อยู่ ณ ที่นี้ก็ดี
  ที่พักอาศัยของข้าพเจ้าก็ดี หรือในสถานที่ทั่วไป

  แด่เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งในชาตินี้ และในอนันตชาติที่ผ่านมา

  ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ โปรดตั้งจิตให้เป็นกุศล

  เวลาที่สั่งทำรายการ : 15/12/2017 15:47
  วันที่ทำการโอนเงิน : 15/12/2017
  หมายเลขอ้างอิง : 215554210020171215
  บัญชีที่โอน : นาย จาตุรงค์ คงทะ A/C No. : 9817XXXXX2
  บัญชีผู้รับโอน : พระภูวดล ฉฺนทธมฺโม A/C No. : 5260XXXXX4
  จำนวนเงินที่โอน : THB 100.00
  ค่าธรรมเนียม : THB 0.00
  บันทึกช่วยจำ :
   
 7. tung696969

  tung696969 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  223
  ค่าพลัง:
  +1,327
  ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา กองบุญธรรมบรรณาการ เพื่อร่วมทำบุญบริจาคทุกรายการบุญ วัดหาดนาค อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
  โอนแล้วธ.กรุงไทย วันที่ 15/12/2017
  กองบุญธรรมบรรณาการ เพื่อร่วมทำบุญบริจาคทุกรายการบุญ วัดหาดนาค อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่.jpg
  อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ สาธุ สาธุ สาธุ
  อิทัง ปุญญะผะลัง ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่วันนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ และพระยายมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลาย และพระยายมราช จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้า ในครั้งนี้ด้วยเถิด
  และขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เถิดหากยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขอคำว่า ไม่มี ไม่รวย ความขัดข้องและอุปสรรคใด ๆ จงอย่าบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญฯ
   
 8. phrapuwadon

  phrapuwadon เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  620
  ค่าพลัง:
  +2,034
  - คุณโยมจาตุรงค์ คงทะ ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 15/12/60 15:47 น.
  - คุณโยม tung696969 ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 5 บาท 15/12/60 16:38 น.
  - คุณโยมพชร บรรดาศักดิ์ ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 15/12/60 17:20 น.

  - คุณโยม pathawee_sarajan ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 500 บาท 15/12/60 20:59 น.

  อาตมาภาพ ขออนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลของคุณโยมและญาติธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญครั้งนี้
  ด้วยอานิสงส์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำบำเพ็ญในครั้งนี้
  ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ในบวรพุทธศาสนา อีกทั้งเจริญในหน้าที่การงานและการเงิน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ พลันสำเร็จทุกประการ มีบุญเขตแห่งพระนิพพานเป็นที่ตั้งตลอดกาลนานเทอญ...ขอเจริญพรสาธุ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 ธันวาคม 2017
 9. pathawee_sarajan

  pathawee_sarajan สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2017
  โพสต์:
  11
  ค่าพลัง:
  +15
  ผมขอร่วมบริจาคเงินเข้าบัญชี500บาทคับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. phrapuwadon

  phrapuwadon เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  620
  ค่าพลัง:
  +2,034
  อาตมาภาพได้ร่วมทำบุญในนาม "กองบุญธรรมบรรณาการ"
  ให้แก่โครงการ "ร.พ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ"

  ขอให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันอนุโมทนาสาธุการซึ่งผลบุญนี้ด้วยเทอญ..สาธุ

  รายละเอียดเพิ่มเติม :


  Screenshot_20171216-210902.png
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 ธันวาคม 2017
 11. amreborn

  amreborn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มีนาคม 2015
  โพสต์:
  695
  ค่าพลัง:
  +2,200
  นาย ชาลี แซ่จึง ร่วมทำบุญ 50.- โอนวันที่17/12/60 เวลา 12.00 น. ขอร่วมอนุโมทนาในบุญของทุกท่านด้วยครับ
   
 12. phrapuwadon

  phrapuwadon เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  620
  ค่าพลัง:
  +2,034
  - คุณโยมชาลี แซ่จึง ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 50 บาท 17/12/60 12:00 น.
  - คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 170 บาท 18/12/60 07:27 น.


  อาตมาภาพ ขออนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลของคุณโยมและญาติธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญครั้งนี้
  ด้วยอานิสงส์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำบำเพ็ญในครั้งนี้
  ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ในบวรพุทธศาสนา อีกทั้งเจริญในหน้าที่การงานและการเงิน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ พลันสำเร็จทุกประการ มีบุญเขตแห่งพระนิพพานเป็นที่ตั้งตลอดกาลนานเทอญ...ขอเจริญพรสาธุ
   
 13. phrapuwadon

  phrapuwadon เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  620
  ค่าพลัง:
  +2,034
  - คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 18/12/60 09:26 น.
  - คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 250 บาท 18/12/60 10:04 น.

  อาตมาภาพ ขออนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลของคุณโยมและญาติธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญครั้งนี้
  ด้วยอานิสงส์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำบำเพ็ญในครั้งนี้
  ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ในบวรพุทธศาสนา อีกทั้งเจริญในหน้าที่การงานและการเงิน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ พลันสำเร็จทุกประการ มีบุญเขตแห่งพระนิพพานเป็นที่ตั้งตลอดกาลนานเทอญ...ขอเจริญพรสาธุ
   
 14. phrapuwadon

  phrapuwadon เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  620
  ค่าพลัง:
  +2,034
  - คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 20/12/60 12:39 น.

  อาตมาภาพ ขออนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลของคุณโยมและญาติธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญครั้งนี้
  ด้วยอานิสงส์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำบำเพ็ญในครั้งนี้
  ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ในบวรพุทธศาสนา อีกทั้งเจริญในหน้าที่การงานและการเงิน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ พลันสำเร็จทุกประการ มีบุญเขตแห่งพระนิพพานเป็นที่ตั้งตลอดกาลนานเทอญ...ขอเจริญพรสาธุ
   
 15. phrapuwadon

  phrapuwadon เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  620
  ค่าพลัง:
  +2,034
  - คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 22/12/60 18:37 น.

  อาตมาภาพ ขออนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลของคุณโยมและญาติธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญครั้งนี้
  ด้วยอานิสงส์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำบำเพ็ญในครั้งนี้
  ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ในบวรพุทธศาสนา อีกทั้งเจริญในหน้าที่การงานและการเงิน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ พลันสำเร็จทุกประการ มีบุญเขตแห่งพระนิพพานเป็นที่ตั้งตลอดกาลนานเทอญ...ขอเจริญพรสาธุ
   
 16. phrapuwadon

  phrapuwadon เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  620
  ค่าพลัง:
  +2,034
  - คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 24/12/60 15:49 น.

  อาตมาภาพ ขออนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลของคุณโยมและญาติธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญครั้งนี้
  ด้วยอานิสงส์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำบำเพ็ญในครั้งนี้
  ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ในบวรพุทธศาสนา อีกทั้งเจริญในหน้าที่การงานและการเงิน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ พลันสำเร็จทุกประการ มีบุญเขตแห่งพระนิพพานเป็นที่ตั้งตลอดกาลนานเทอญ...ขอเจริญพรสาธุ
   
 17. phrapuwadon

  phrapuwadon เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  620
  ค่าพลัง:
  +2,034
  - คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 25/12/60 09:44 น.
  - คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 25/12/60 09:58 น.
  - คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 25/12/60 10:58 น.


  อาตมาภาพ ขออนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลของคุณโยมและญาติธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญครั้งนี้
  ด้วยอานิสงส์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำบำเพ็ญในครั้งนี้
  ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ในบวรพุทธศาสนา อีกทั้งเจริญในหน้าที่การงานและการเงิน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ พลันสำเร็จทุกประการ มีบุญเขตแห่งพระนิพพานเป็นที่ตั้งตลอดกาลนานเทอญ...ขอเจริญพรสาธุ
   
 18. phrapuwadon

  phrapuwadon เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  620
  ค่าพลัง:
  +2,034
  - คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 200 บาท 26/12/60 12:06 น.
  - คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 26/12/60 12:40 น.
  - คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 28/12/60 14:32 น.


  อาตมาภาพ ขออนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลของคุณโยมและญาติธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญครั้งนี้
  ด้วยอานิสงส์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำบำเพ็ญในครั้งนี้
  ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ในบวรพุทธศาสนา อีกทั้งเจริญในหน้าที่การงานและการเงิน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ พลันสำเร็จทุกประการ มีบุญเขตแห่งพระนิพพานเป็นที่ตั้งตลอดกาลนานเทอญ...ขอเจริญพรสาธุ
   
 19. phrapuwadon

  phrapuwadon เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  620
  ค่าพลัง:
  +2,034
  - คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 29/12/60 14:28 น.
  - คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 29/12/60 14:28 น.

  - คุณโยมญาติธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ "กองบุญธรรมบรรณาการ" จำนวนเงิน 100 บาท 29/12/60 15:37 น.

  อาตมาภาพ ขออนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลของคุณโยมและญาติธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญครั้งนี้
  ด้วยอานิสงส์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำบำเพ็ญในครั้งนี้
  ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ในบวรพุทธศาสนา อีกทั้งเจริญในหน้าที่การงานและการเงิน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ พลันสำเร็จทุกประการ มีบุญเขตแห่งพระนิพพานเป็นที่ตั้งตลอดกาลนานเทอญ...ขอเจริญพรสาธุ
   
 20. phrapuwadon

  phrapuwadon เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  620
  ค่าพลัง:
  +2,034
  ประมวลภาพกิจกรรมบางส่วน ในงานปฏิบัติธรรมเข้ารุกขมูล
  วันที่ 25-30 ธ.ค.2560 วัดหาดนาค อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

  26172234_2280448025303455_9093473784364118690_o.jpg 26063490_2280448318636759_750747027739359302_o.jpg 26060174_2279564398725151_6754018625355750960_o.jpg 26063672_2280979091917015_3518317539410684080_o.jpg 26170085_2284751728206418_6666072768523916188_o.jpg 26172167_2284753178206273_5356749305579638905_o.jpg 26060125_2284753421539582_1847125682438365500_o.jpg 26172323_2284751491539775_7090922295048563829_o.jpg 26198144_2284751964873061_8290124727193462900_o.jpg 26026087_2284752288206362_2700039130174151169_o.jpg
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - กองบุญธรรมบรรณาการ บุญละ 100
 1. phrapuwadon
  ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  458
 2. phrapuwadon
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  319
 3. นพศูล
  ตอบ:
  201
  เปิดดู:
  3,191
 4. สรวงพิมาน
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  1,762

แชร์หน้านี้

Loading...