ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้าง “พระมหาเจดีย์พุทธสิกขีทศพล” (สมเด็จองค์ปฐมฯ)” พร้อมอาคารปฏิบัติธรรม 22/10/60 ณ.สวนพุทธธรรมหลวงปู่ใหญ่

ในห้อง 'กฐิน - ผ้าป่า - งานวัด' ตั้งกระทู้โดย Higtmax, 12 กรกฎาคม 2017.

 1. Higtmax

  Higtmax ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  1,048
  ค่าพลัง:
  +2,688  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อปิดยอดสร้าง “พระมหาเจดีย์พุทธสิกขีทศพล” (สมเด็จองค์ปฐมฯ)” พร้อมอาคารปฏิบัติธรรม
  และปิดทองคำพระประธาน “สมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิ”ปางเปิดโลกสูง ๓ เมตร
  ณ.สวนพุทธธรรมหลวงปู่ใหญ่ บ้านหัวถนนซอย ๒๑ ถนนโพธิ์พระยาสายเก่า ต.สนามชัย อ.เมือง สุพรรณบุรี

  โอนปัจจัยร่วมบุญได้ที่

  ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาสุพรรณบุรี
  ๕๙๑-๒๔๙๔๓๕-๓
  พระธนพล ธนพโล
  (SmS แจ้ง ๐๘๖๘๐๓๒๐๐๑)

  ..........................................
  วัตถุประสงค์การจัดสร้าง พระเจดีย์สมเด็จองค์ปฐมฯ
  ๑.เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันตธาตุ และพระประธาน “สมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลก” และ “พระแก้วมณีรัตน์” (สมเด็จองค์ปฐมสำเร็จจากรัตชาติ) เป็นที่สักการบูชาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
  ๒.เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ รูปหล่อพระอริยสาวก รูปเหมือน พระธาตุ เกศา พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย อาทิ เกศาหลวงปู่สรวง ชานหมากหลวงพ่อฤาษีลิงดำ พระธาตุหลวงปู่ดู่ วัดสะแก พระธาตุหลวงปู่สอ พันธุโล ฯลฯ รวมถึงธาตุกายสิทธิ์ต่างๆและบรรจุกรุพระเครื่อง สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา
  ๓. อาคารปฏิบัติธรรมด้านล่างขององค์พระเจดีย์สมเด็จฯ สามารถจุคนได้๕๐๐คน ถือเป็นอาคารหลังใหญ่พอสมควร
  ๔.การสร้างพระเจดีย์สมเด็จฯ เพื่อเป็นปูชนียสถานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวร ก่อให้เกิดขวัญกำลังใจ ความร่มเย็นเป็นสุข นำความเป็นสิริมงคลมาสู่ชุมชนและคนทั่วไป ที่ได้มาสักการบูชาหรือปฏิบัติบูชา
  ........................................

  กำหนดการ

  วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๒)

  เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีบูชาบูรพาจารย์ หลวงปู่เทพโลกอุดร และบวงสรวงเทพยดา
  เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรฯ
  เวลา ๑๑.๐๐ น. ทอดกฐินสามัคคีเเละถวายผ้าป่า มหาสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพลเเด่พระสงฆ์
  ..................................

  ท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระเจดีย์สมเด็จองค์ปฐมฯ ได้ดังนี้
  -กองบุญรองประธานอุปถัมป์ กองละ ๕,๐๐๐ บาท
  -กองบุญประธานอุปถัมป์ กองละ ๑๐,๐๐๐บาท
  -ร่วมบุญตามกำลังทรัพย์ ตามกำลังศรัทธา
  (ท่านที่เป็นเจ้าภาพร่วมบุญตั้งแต่ ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐บาทขึ้นไป จะสลักชื่อของท่านลงในแผ่นหินอ่อน บริเวณที่อันควร ณ องค์พระมหาเจดีย์ฯเป็นที่ระลึกบุญ)
  ..........................................

  ติดต่อร่วมบุญได้ที่
  พระอาจารย์ธนพล ธนพโล
  สวนพุทธธรรมหลวงปู่ใหญ่
  ซ.๒๑ บ้านหัวถนน
  ถ.โพธิ์พระยาสายเก่า หมู่ ๑
  ต.สนามชัย อ.เมือง
  จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  ....................................................
  หมายเหตุ
  -กรุณาอย่าส่งเงินสดมาทางไปรษณีย์เพราะอาจสูญหาย เพราะสวนพุทธธรรมฯมีงานบุญตลอดปี หากท่านใส่เงินสดมาอาจสูญหาย โดยเฉพาะวันไกล้ๆงาน ซึ่งทางสวนฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

  -ท่านที่จะเดินทางมาถวายปัจจัยก่อนวันงาน กรุณาโทรนัดพระอาจารย์ ๐๘๖๘๐๓๒๐๐๑ เพื่อจะได้เดินทางมาเสียเที่ยวเนื่องจากในบางวันท่านต้องออกไปประกอบศาสนกิจ
  -ขณะนี้กำลังตบแต่งเก็บรายละเอียด ตัวอาคารปฏิบัติธรรมด้านล่างซึ่งไกล้จะแล้วเสร็จ ยังคงเหลือการปูพื้นบนอาคารพระมหาเจดีย์และงานสร้างบุษบกประดิษฐานพระแก้วหยก พระประธานของพระมหาเจดีย์สมเด็จองค์ปฐมและงบตบแต่งหน้าบรรณจตุรมุขพระมหาเจดีย์และงานเก็บรายละเอียดทั้งหมด ยังขาดงบประมาณอีกมากพอสมควร
  -การบอกบุญของสวนพุทธธรรมนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดเสมอมาว่า บอกบุญจริง สร้างจริงและมีการนำเสนอความคืบหน้าการก่อสร้างมาโดยตลอดทุกโครงการ
  ...............................................

  อานิสงส์การสร้างพระเจดีย์สมเด็จองค์ปฐมฯ และสร้างอาคารปฏิบัติธรรม
  การสร้างพระเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ฯลฯ ถวายเป็นพุทธบูชานั้น นอกจากจะเป็นการสร้างสิริมงคลอันสูงสุดให้แก่ตนเองแล้ว กล่าวคือ เมื่อสิ้นชีพย่อมไปสู่สุขคติโลกสวรรค์ ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลโดยง่าย การมีส่วนร่วมบริจาคหรือชักชวนญาติมิตรมาร่วมสร้าง หากกระทำด้วยความเลื่อมใสย่อมได้อานิสงส์มากมาย
  ดังเรื่อง พระสุธาบิณฑิยเถระ เพียงท่านใส่ก้อนปูนขาวลงในช่องแผ่นอิฐ ซื่งประชาชนกำลังก่ออิฐสร้างเจดีย์อยู่ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ด้วยจิตใจที่เลื่อมใส อำนาจแห่งบุญนั้นได้บันดาลให้ท่านไปเกิดในสวรรค์ แลโลกมนุษย์ถึง ๙๔ กัปป์ พอมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าสมณโคดม ท่านได้มาบวชในพระพุทธศาสนาและสำเร็จเป็นพระอรหันต์
  อีกประการหนึ่ง เมื่อพุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้สักการบูชาระลึกถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ ทั้งด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา ใช้สอยสถานที่และปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา บุญนั้นย่อมสะท้อนกลับเป็นพูนทวี สู่ผู้เสียสละ ความรู้ ความสามารถ และกำลังทรัพย์ ให้ได้รับผลเป็นความสันติสุข และสมบูรณ์ บริบูรณ์ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และพระนิพพานสมบัติ เป็นที่สุด

  อานิสงส์ของการทอดกฐิน
  หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ท่านเคยเทศน์ไว้ว่า ” การถวายวันนี้ทั้งหมด เมื่อวานก็ดี วันนี้ก็ดีจะเป็นเงินก็ตาม จะเป็นของก็ตาม ถือว่าทุกอย่าง เป็นอานิสงส์กฐิน...”
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ. อุทัยธานี ท่านเคยเทศน์ไว้ว่า..การทอดกฐินครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า นอกจากจะเป็นเทวดา เป็นนางฟ้า เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีแล้ว บุคคลที่ทอดกฐินครั้งหนึ่งในชีวิต จะปรารถนาพระโพธิญาณก็ย่อมได้!!!.....นั่นก็หมายความว่า จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ จะปรารถนาเป็นอัครสาวกก็ได้ จะปรารถนาเป็นมหาสาวกก็ได้ จะปรารถนานิพพานเป็นพระอรหันต์ปกติก็ได้...

  ฉะนั้น การทอดกฐินแต่ละคราว ขอบรรดาท่านพุทธบริษัท โปรดทราบถึงอานิสงส์ คนที่เคยทอดกฐินแล้วแต่ละครั้ง รวมความว่า ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด คำว่ายากจนเข็ญใจ จะไม่มีแก่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกชาติ
  คัดลอกจากหนังสือ สนทนาธรรม เล่ม ๑ ของพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดจันทาราม(ท่าซุง) จ.อุทัยธานี

  อานิสงส์การปิดทองพระพุทธรูป(ปิดทองคำแท้ถวายเป็นพุทธบูชา)

  ๑.ผู้ปิดทองนั้น ได้ชื่อว่าทำกิจที่ควรทำ ทำกิจที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อคนหมู่มาก เพราะพระพุทธปฏิมานั้น เกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก เรียกว่าเวยยาวัจมัย เป็นบุญกิริยาวัตถุอย่างหนึ่ง
  ๒. ผู้ทำการปิดทองนั้น ถ้ามีการบริจาคทานด้วย ชื่อว่าทานมัย บุญสำเร็จด้วยการให้ทาน เป็นบุญกิริยาวัตถุอย่างหนึ่ง
  ๓. ผู้ทำการปิดทองนั้น ถ้าชักชวนคนอื่นมาทำมาร่วมด้วย ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญในส่วนเวยยาวัจมัยและทานมัยเช่นกัน
  ๔. ผู้ทำการปิดทอง ถ้าทำแล้วบอกกล่าวให้คนอื่นได้รับทราบและอนุโมทนาด้วย ก็ได้ชื่อว่าปัตติทานมัย เป็นบุญอย่างหนึ่ง
  ๕. ผู้ทำการปิดทอง ถ้าทำแล้วอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไป ก็ได้ชื่อว่าปัตติทานมัยเช่นกัน
  ๖. ผู้ทำการปิดทอง ถ้าทำการสวดมนต์ภาวนาไปด้วย ในขณะปิดทอง ทำใจให้เป็นสมาธิ ก็ได้ชื่อภาวนามัย บุญเกิดขึ้นจากการภาวนา
  ๗. ถ้าผู้ทำการปิดทอง สำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยนึกถึงศีลของตน ในขณะทำการปิดทอง ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ศีล สำเร็จเป็นสีลมัย บุญเกิดจากการมีศีล
  ๘. ผู้ทำการปิดทอง ถ้าเป็นผู้สำรวมใจ ทำใจให้สงบเพ่งอารมณ์ไปที่องค์พระในขณะปิดทอง ก็ได้ชื่อว่าบำเพ็ญภาวนา
  ๙. ผู้ทำการปิดทอง ถ้าบูชาด้วยดอกไม้ ธูปเทียน ก็เป็นทานมัย และได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นมงคล ที่พระพุทธองค์กล่าวไว้ในมงคลทั้ง ๓๘ ประการ ข้อที่ว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชา และถือว่าเป็นมงคลสูงสุด
  จะเห็นว่าการบำเพ็ญบุญด้วยการปิดทองนั้น ครบถ้วนในบุญกิริยาทั้ง ๓ ประการ อันได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา เมื่อทำบุญถูกบุญ ถูกที่อย่างนี้แล้ว เราจงไม่สงสัยในอานิสงส์แห่งกรรมดีที่เรากระทำนั้นเลย
   
 2. Higtmax

  Higtmax ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  1,048
  ค่าพลัง:
  +2,688
  นายจาตุรงค์ คงทะ

  ร่วมบุญ
  กฐินสามัคคี เพื่อสร้าง “พระมหาเจดีย์พุทธสิกขีทศพล


  อุทิศบูชาแด่คุณพระพุทธ
  คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ที่แผ่พระบารมีในหมื่นโลกธาตุ แสนโกฎิจักรวาลนี้

  ขออุทิศแด่บิดา มารดา ญาติ สหาย และผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าที่ล่วงลับไปแล้วทุกชาติ

  แด่พระสยามเทวาธิราข และบุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์
  แด่ท้าวจาตุมหาราชทั้งสี่ และเทพ พรหม ทุกสวรรค์ชั้นฟ้า

  แด่พญายมราชทุกพระองค์ แด่นายนิรยบาลทุกตน

  แด่อมนุษย์ทุกตนและแด่ดวงวิญญาณทุกดวง ที่สถิตย์อยู่ ณ ที่นี้ก็ดี
  ที่พักอาศัยของข้าพเจ้าก็ดี หรือในสถานที่ทั่วไป

  แด่เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งในชาตินี้ และในอนันตชาติที่ผ่านมา

  ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ โปรดตั้งจิตให้เป็นกุศล
  และร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศแล้วนี้
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. amreborn

  amreborn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มีนาคม 2015
  โพสต์:
  679
  ค่าพลัง:
  +2,168
  นาย ชาลี แซ่จึง ร่วมทำบุญ 20.- โอนวันที่6/8/60 เวลา 11.19 น. ขอร่วมอนุโมทนาในบุญของทุกท่านด้วยครับ
   
 4. kritsadakorn

  kritsadakorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  271
  ค่าพลัง:
  +619
  ร่วมบุญกฐิน 100 บาท
   
 5. hyperz

  hyperz เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  256
  ค่าพลัง:
  +3,196
  ร่วมบุญกฐิน ๑๐๐ บาท

  ยินดีในบุญกับทุกๆ ท่านด้วยครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้าง “พระมหาเจดีย์พุทธสิกขีทศพล”
 1. พระวิรัตน์ ทินฺนวโร
  ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  364
 2. อุดมสมพร
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  277
 3. solopao
  ตอบ:
  42
  เปิดดู:
  1,432
 4. tkcr
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  191
 5. พัชชา ชลภ์
  ตอบ:
  17
  เปิดดู:
  255

แชร์หน้านี้

Loading...