ข่าวสาร วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี โดยเพจมูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ, 19 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,196
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
 2. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,196
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
  รับสมัคร…ผู้อุปสมบท(หมู่)เพื่อปฎิบัติธุดงค์ ในวาระครบรอบมรณภาพ ๒๕ ปี หลวงพ่อฯ ตั้งแต่ ๑ – ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๐

  ปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

  1506079385_129_วัดจันทาราม-ท่าซุง-รับส.jpg

  วัดจันทาราม (ท่าซุง) – รับสมัคร…ผู้อุปสมบท(หมู่)เพื่อปฎิบัติธุดงค์ ในวาระครบรอบมรณภาพ 25 ปี

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 3. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,196
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
 4. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,196
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
 5. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,196
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
  วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ วันนี้เวลา ๑๙.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระราชภาวโกศล พระสงฆ์วัดท่าซุง ซ้อมสวดธัมมนิยาม และพระอภิธรรม ที่มหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
  และในวันเดียวกัน ช่วงกลางวัน ญาติโยม คณะนักเรียน ช่ววยกันจัดดอกไม้ จัดเตรียมสถานที่ ภายในวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร

  กำหนดการวันพรุ่งนี้
  วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ (วันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๑)
  เวลา ๐๖.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า ที่สวนป่าไผ่
  เวลา ๑๑.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล ที่สวนป่าไผ่
  เวลา ๑๗.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง สวดธัมมนิยาม สวดพระอภิธรรม ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร

  กำหนดการ/เจ้าภาพไทยทาน/ร้านอาหาร…งานบำเพ็ญกุศลครบรอบมรณภาพ ๒๕ ปี ของหลวงพ่อฯ ๒๓ – ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
  http://www.watthasung.com/wat/viewthread.php?tid=2427

  ——
  รายนามเจ้าภาพไทยทาน งานทำบุญครบรอบ ๒๕ ปี มรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  ๑)รายนามเจ้าภาพไทยทาน แด่พระสวดธรรมนิยาม วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐น.

  1.ดร.ปริญญา-คุณกรรณิการ์ดร.สุกัญญา นุตาลัย
  2.คุณกฤษดา-คุณเกศินี นุตาลัย
  3.คณะคุมรถสายลม
  4.คณะคุมรถสายลม
  5.คณะคุมรถสายลม
  6.ครอบครัวพ.ท.สมัย ศรีหนองห้าง
  7.คุณชิน – คุณศุภวรรณ พันธุ
  8.คุณวิมาลี-คุณแม่เพ็กน้อย ศิรประภาชัย
  9.คุณอภิวัฒน์-คุณจินตนา ชัฎอนันต์
  10.คุณสุกัญญา ตั้งศุภวัฒนกิจ

  11.คุณวันทภรณ์ พรกิตติโชติเจริญ
  12.คุณสามารถ – คุณเสาวลักษณ์ ทิพย์รัตน์
  13.คุณชนิดา จารุประกาย
  14.คุณภัคชาดา – คุณพงศ์ศิริ หิรัณย์เตชะ-คุณกฤษณะพงศ์ มหาเปารยะ
  15.ครอบครัวโบกุ๋ย แซ่โต้ว-คุณงามตา เตาพาณิชย์
  16.ลูกหลานบ้านสายลม
  17.ลูกหลานบ้านสายลม
  18.คุณกิจจา กาญจนบรรณ
  19.คุณนพรุจ-คุณสุวภัทร ลัคคะพร
  20.คุณปริญญา-คุณสุภาวดี รักซ้อน

  21.คุณสุเพลิน อภิศักดิ์ศิริ
  22.คุณอนัญญา-คุณไพฑูรย์ หาญสมภพและครอบครัว
  23.คุณสมเจตน์ แก่นหิรัญ
  24.คุณวิชชุ-คุณนพวรรณ ศรีทอง
  25.ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย
  26.คุณทิพย์อัปสร เทพาและลูกๆ
  27.คุณชูชื่น กลิ่นละมัย
  28.อ.บุปผาชาติ พงษ์ประดิษฐ์
  29.คุณรสวันต์-คุณศิริวรรณ-คุณสุพัตรา-คุณจารุภัทร อัศวพลังกูล
  30.ว่าที่รต.สมจิตต์ กาญจนรุตีรัตน์

  31.ดต.วิวัฒน์ ปราสัย
  32.คุณธิยาดา สมบูรณ์พร
  33.คุณใหญ่ เกาะกูด
  34.คุณกลาง โพธาราม
  35.คุณกฤษณะพงศ์ ลายอักษรและครอบครัว
  36.ช่างโจ๋ ชัยนาท
  37.คุณสิริกร ภาวิษย์พร
  38.คุณศจินา-คุณทองสุข-คุณนฤมล-คุณพงศกร มงคล
  39.คุณธัญญพัทธ์-คุณธนิตพงศ์ พีระธำรงสิทธิ์และครอบครัว
  40.คุณภูมิ-คุณสมสมร วงศ์รจิต

  41.คุณภูมิ-คุณสมสมร วงศ์รจิต
  42.ครอบครัวเชษฐเจริญรัตน์
  43.คุณกัญญพร ปริยายสุทธิ์-คุณอนงค์ พิลา
  44.คุณจุไรรัตน์ ทรัพย์พนาชัย
  45.คุณอังคณา วรพิทย์พงศ์
  46.คุณรุ่งอรุณ ชูสงค์
  47.คุณสมชัย-คุณปัญญารศ เจริญชีพและครอบครัว
  48.คุณตุ๊ สวนสุวรรณ
  49.คุณประเสริฐ-คุณนันทิยา อนันต์ศิริวัฒนา
  50.แม่ชีสุกัญญา ตันทศิลป์

  51.คุณจิรัฏฐ์ เพ็งทิพย์นาง
  52.คุณศิรานุช ทัดแก้ว
  53.คุณประสิทธิ์ สุกาญจนมณี
  54.คุณยอดชาย- คุณนัฏฤทัย ฉายาเชาวลิต-คุณธนน โกสิยะจินดา-คุณนริสรา มานะพจนาวงศ์
  55.คุณพัทธนันท์ -ดช.พันธุ์ธัช ศรีสุประวีณ์
  56.คุณอริสรียา ชำนาญกิจ
  57.คณะปิยะบุตร พุทธชิโนรส
  58.บ้านก๋งแปดริ้ว
  59.คุณรุจิเรข จิระเสวี-คุณภารดี จินะณรงค์
  60.คุณอัจฉรา พันธุ์รัตนมงคล

  ๒).รายนามเจ้าภาพไทยทาน แด่ พระสวดพระอภิธรรม วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐น.

  1.คุณแม่นิภา ผลิตผลการดี
  2.คุณลัดดา เบญโชติเดช
  3.เตียง้วนเฮียงเดลิช
  4.คณะจัดเลี้ยงวัดท่าซุง
  5.คุณเกษม-คุณพัทยา-คุณภัทร์กร-คุณกิตติยา วงศ์สวรรค์
  6.คุณอุษา นารูลา
  7.พญ.อรชุน วิชุพันธุ์
  8.คุณไพฑูรย์-คุณณิชนันท์ อดุลภัทร
  9.คุณปาลิดา อดุลภัทร
  10.คุณการุณย์พงษ์ เอี่ยมเพ็ญแข

  11.คุณบวรรัตน์ คำภีระ
  12.คุณรวิสส์รา สิริพงษ์สกุล-คุณเปรมิกา บุญสามชัย
  13.คุณเลิศศักดิ์ เป้งแสงทอง
  14.คุณเยาวลักษณ์ มิตรศรัทธา
  15.รร.ศิลาหยกแกรนด์-ร้านศิลาหยกพลาซ่า
  16.คุณช่างโจ๋ ชัยนาท
  17.คุณองอาจ ดิษฐประชา
  18.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
  19.คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
  20.พระครูปลัดสมนึก วัดท่าซุง

  21.คุณสุพจน์ ชัยดารา และครอบครัว
  22.คุณสุพจน์ ชัยดาราและครอบครัว
  23.คุณฐิติรัตน์ เลขะวัฒนพงษ์
  24.คุณโกวิทย์ โชติรัตนกุล
  25.คุณทิพย์วิมล อะละมาลา-คุณลัคนา สุวรรณ
  26.คุณนภทอง จันทร์คง-คุณฐิตารีย์ ชนัฐโชติหิรัญ
  27.คุณศจินา-คุณทองสุข-คุณนฤมล-คุณพงศกร มงคล
  28.คุณธัญญพัทธ์-คุณธนิตพงศ์ พีระธำรงสิทธิ์
  29.คุณสิริกาญจน์ ชนัฐโชติหิรัญ
  30.คุณบุญชู ดวงสีทา-คุณธนวรรณ ทับทิมศรี

  31.คุณสุชัญญา – แพทองธาร กุลจิราพัชร์
  32.แม่ชีทัศนีย์ อาจบุตร
  33.คุณวิสูตร ตั้งศักดิ์สถิตย์
  34.คุณฐิติ ชลแสนเจริญ
  35.ครอบครัวเชษฐเจริญรัตน์
  36.คุณวัลลญา ดาคอลและครอบครัว
  37.แม่ชีวิริยา ผาทอง199-25ไร่
  38.คุณประยุทธ จันทร์ประเสริฐ
  39.บ้านก๋ง แปดริ้ว
  40.ร.ท.สิริชัย-น.ท.หญิง จิตรา มะกรูดทอง

  41.คุณพชรพล ธรรมเจริญ
  42.คุณนกแก้ว กิติฐากร
  43.คุณนริศ จันทาเลิศกุล
  44.คุณแสงจันทร์ โสตถิภิญโญและครอบครัว
  45.คุณวิชัย-คุณศรีนวล ปั้นงามและครอบครัว
  46.อาจารย์ศิริพล-คุณสมพร พรทวีกุลและครอบครัว
  47.คุณปฐมสิทธิ์-คุณเกศกมล ตรีรัตน์ตระกูล
  48.คุณวิมลมาศ อ้วนพลี
  49.คุณญาณี เพ็ชรฟู
  50.คุณจตุรภัทร ชัชวาลเดชาชัย

  51.ครอบครัวสุรชตวงศ์
  52.คุณมะลิรัตน์-คุณอุทัย-คุณณัฐปภัสธ์-คุณธัญภัคนันท์ กิจค้า
  53.คุณมัตถกา แข็งขัน
  54.คุณอำนวยประสงค์ ประทุม
  55.คุณรำเพย สุริยะและครอบครัว
  56.คณะศิษย์เก่าพสธ.รุ่น7
  57.พระสมุห์มงคลเวทย์ วัดท่าซุง
  58.คุณสิรี โอเล็นเซีย
  59.คุณกิติยา สุระอมรรัตน์
  60.อ.นิภา เจนกสิสาทและครอบครัว
  ……………….

  1506105725_951_วันที่-๒๒-กันยายน-พ-ศ-๒๕๖๐.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 6. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,196
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
 7. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,196
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
  -๒๓-กันยายน-พ-ศ-๒๕๖๐.jpg

  วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ลงรับศรัทธาญาติโยม ภายในวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
  กำหนดการ
  งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๕ ปี แห่งการมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ (วันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๑)

  เวลา ๑๗.๓๐ น. ช่วงที่ ๑ พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง สวดธัมมนิยาม จบแล้วเจ้าภาพถวายเครื่องไทยทาน ( พระสงฆ์ไม่ลงจากอาสน์สงฆ์ )
  ช่วงที่ ๒ พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง สวดพระอภิธรรม ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จบแล้วเจ้าภาพถวายผ้าบังสุกุลและถวายเครื่องไทยทาน พระภิกษุสงฆ์ให้พร
  ( ถ้าหากญาติโยมท่านใดมีความประสงค์จะถวายผ้าบังสุกุลให้ผาติกรรมผ้ามาถวายได้ หลังจากเจ้าภาพถวายเครื่องไทยทานแล้ว )

  ๑)รายนามเจ้าภาพไทยทาน แด่พระสวดธรรมนิยาม วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐น.

  1.ดร.ปริญญา-คุณกรรณิการ์ดร.สุกัญญา นุตาลัย
  2.คุณกฤษดา-คุณเกศินี นุตาลัย
  3.คณะคุมรถสายลม
  4.คณะคุมรถสายลม
  5.คณะคุมรถสายลม
  6.ครอบครัวพ.ท.สมัย ศรีหนองห้าง
  7.คุณชิน – คุณศุภวรรณ พันธุ
  8.คุณวิมาลี-คุณแม่เพ็กน้อย ศิรประภาชัย
  9.คุณอภิวัฒน์-คุณจินตนา ชัฎอนันต์
  10.คุณสุกัญญา ตั้งศุภวัฒนกิจ

  11.คุณวันทภรณ์ พรกิตติโชติเจริญ
  12.คุณสามารถ – คุณเสาวลักษณ์ ทิพย์รัตน์
  13.คุณชนิดา จารุประกาย
  14.คุณภัคชาดา – คุณพงศ์ศิริ หิรัณย์เตชะ-คุณกฤษณะพงศ์ มหาเปารยะ
  15.ครอบครัวโบกุ๋ย แซ่โต้ว-คุณงามตา เตาพาณิชย์
  16.ลูกหลานบ้านสายลม
  17.ลูกหลานบ้านสายลม
  18.คุณกิจจา กาญจนบรรณ
  19.คุณนพรุจ-คุณสุวภัทร ลัคคะพร
  20.คุณปริญญา-คุณสุภาวดี รักซ้อน

  21.คุณสุเพลิน อภิศักดิ์ศิริ
  22.คุณอนัญญา-คุณไพฑูรย์ หาญสมภพและครอบครัว
  23.คุณสมเจตน์ แก่นหิรัญ
  24.คุณวิชชุ-คุณนพวรรณ ศรีทอง
  25.ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย
  26.คุณทิพย์อัปสร เทพาและลูกๆ
  27.คุณชูชื่น กลิ่นละมัย
  28.อ.บุปผาชาติ พงษ์ประดิษฐ์
  29.คุณรสวันต์-คุณศิริวรรณ-คุณสุพัตรา-คุณจารุภัทร อัศวพลังกูล
  30.ว่าที่รต.สมจิตต์ กาญจนรุตีรัตน์

  31.ดต.วิวัฒน์ ปราสัย
  32.คุณธิยาดา สมบูรณ์พร
  33.คุณใหญ่ เกาะกูด
  34.คุณกลาง โพธาราม
  35.คุณกฤษณะพงศ์ ลายอักษรและครอบครัว
  36.ช่างโจ๋ ชัยนาท
  37.คุณสิริกร ภาวิษย์พร
  38.คุณศจินา-คุณทองสุข-คุณนฤมล-คุณพงศกร มงคล
  39.คุณธัญญพัทธ์-คุณธนิตพงศ์ พีระธำรงสิทธิ์และครอบครัว
  40.คุณภูมิ-คุณสมสมร วงศ์รจิต

  41.คุณภูมิ-คุณสมสมร วงศ์รจิต
  42.ครอบครัวเชษฐเจริญรัตน์
  43.คุณกัญญพร ปริยายสุทธิ์-คุณอนงค์ พิลา
  44.คุณจุไรรัตน์ ทรัพย์พนาชัย
  45.คุณอังคณา วรพิทย์พงศ์
  46.คุณรุ่งอรุณ ชูสงค์
  47.คุณสมชัย-คุณปัญญารศ เจริญชีพและครอบครัว
  48.คุณตุ๊ สวนสุวรรณ
  49.คุณประเสริฐ-คุณนันทิยา อนันต์ศิริวัฒนา
  50.แม่ชีสุกัญญา ตันทศิลป์

  51.คุณจิรัฏฐ์ เพ็งทิพย์นาง
  52.คุณศิรานุช ทัดแก้ว
  53.คุณประสิทธิ์ สุกาญจนมณี
  54.คุณยอดชาย- คุณนัฏฤทัย ฉายาเชาวลิต-คุณธนน โกสิยะจินดา-คุณนริสรา มานะพจนาวงศ์
  55.คุณพัทธนันท์ -ดช.พันธุ์ธัช ศรีสุประวีณ์
  56.คุณอริสรียา ชำนาญกิจ
  57.คณะปิยะบุตร พุทธชิโนรส
  58.บ้านก๋งแปดริ้ว
  59.คุณรุจิเรข จิระเสวี-คุณภารดี จินะณรงค์
  60.คุณอัจฉรา พันธุ์รัตนมงคล

  ๒).รายนามเจ้าภาพไทยทาน แด่ พระสวดพระอภิธรรม วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐น.

  1.คุณแม่นิภา ผลิตผลการดี
  2.คุณลัดดา เบญโชติเดช
  3.เตียง้วนเฮียงเดลิช
  4.คณะจัดเลี้ยงวัดท่าซุง
  5.คุณเกษม-คุณพัทยา-คุณภัทร์กร-คุณกิตติยา วงศ์สวรรค์
  6.คุณอุษา นารูลา
  7.พญ.อรชุน วิชุพันธุ์
  8.คุณไพฑูรย์-คุณณิชนันท์ อดุลภัทร
  9.คุณปาลิดา อดุลภัทร
  10.คุณการุณย์พงษ์ เอี่ยมเพ็ญแข

  11.คุณบวรรัตน์ คำภีระ
  12.คุณรวิสส์รา สิริพงษ์สกุล-คุณเปรมิกา บุญสามชัย
  13.คุณเลิศศักดิ์ เป้งแสงทอง
  14.คุณเยาวลักษณ์ มิตรศรัทธา
  15.รร.ศิลาหยกแกรนด์-ร้านศิลาหยกพลาซ่า
  16.คุณช่างโจ๋ ชัยนาท
  17.คุณองอาจ ดิษฐประชา
  18.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
  19.คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
  20.พระครูปลัดสมนึก วัดท่าซุง

  21.คุณสุพจน์ ชัยดารา และครอบครัว
  22.คุณสุพจน์ ชัยดาราและครอบครัว
  23.คุณฐิติรัตน์ เลขะวัฒนพงษ์
  24.คุณโกวิทย์ โชติรัตนกุล
  25.คุณทิพย์วิมล อะละมาลา-คุณลัคนา สุวรรณ
  26.คุณนภทอง จันทร์คง-คุณฐิตารีย์ ชนัฐโชติหิรัญ
  27.คุณศจินา-คุณทองสุข-คุณนฤมล-คุณพงศกร มงคล
  28.คุณธัญญพัทธ์-คุณธนิตพงศ์ พีระธำรงสิทธิ์
  29.คุณสิริกาญจน์ ชนัฐโชติหิรัญ
  30.คุณบุญชู ดวงสีทา-คุณธนวรรณ ทับทิมศรี

  31.คุณสุชัญญา – แพทองธาร กุลจิราพัชร์
  32.แม่ชีทัศนีย์ อาจบุตร
  33.คุณวิสูตร ตั้งศักดิ์สถิตย์
  34.คุณฐิติ ชลแสนเจริญ
  35.ครอบครัวเชษฐเจริญรัตน์
  36.คุณวัลลญา ดาคอลและครอบครัว
  37.แม่ชีวิริยา ผาทอง199-25ไร่
  38.คุณประยุทธ จันทร์ประเสริฐ
  39.บ้านก๋ง แปดริ้ว
  40.ร.ท.สิริชัย-น.ท.หญิง จิตรา มะกรูดทอง

  41.คุณพชรพล ธรรมเจริญ
  42.คุณนกแก้ว กิติฐากร
  43.คุณนริศ จันทาเลิศกุล
  44.คุณแสงจันทร์ โสตถิภิญโญและครอบครัว
  45.คุณวิชัย-คุณศรีนวล ปั้นงามและครอบครัว
  46.อาจารย์ศิริพล-คุณสมพร พรทวีกุลและครอบครัว
  47.คุณปฐมสิทธิ์-คุณเกศกมล ตรีรัตน์ตระกูล
  48.คุณวิมลมาศ อ้วนพลี
  49.คุณญาณี เพ็ชรฟู
  50.คุณจตุรภัทร ชัชวาลเดชาชัย

  51.ครอบครัวสุรชตวงศ์
  52.คุณมะลิรัตน์-คุณอุทัย-คุณณัฐปภัสธ์-คุณธัญภัคนันท์ กิจค้า
  53.คุณมัตถกา แข็งขัน
  54.คุณอำนวยประสงค์ ประทุม
  55.คุณรำเพย สุริยะและครอบครัว
  56.คณะศิษย์เก่าพสธ.รุ่น7
  57.พระสมุห์มงคลเวทย์ วัดท่าซุง
  58.คุณสิรี โอเล็นเซีย
  59.คุณกิติยา สุระอมรรัตน์
  60.อ.นิภา เจนกสิสาทและครอบครัว
  ……………….

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 8. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,196
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
 9. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,196
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
  1506176405_977_วันที่-๒๓-กันยายน-พ-ศ-๒๕๖๐.jpg

  วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๔๐ น.เยี่ยมชมคณะศรัทธา มาเตรียมสถานที่ออกร้านเลี้ยงอาหารฟรี เนื่องในงานครบรอบ แห่งการมรณะภาพ ๒๕ ปี พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
  กำหนดการ วันพรุ่งนี้
  วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ (วันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๑)

  เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุนถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่สวนป่าไผ่

  เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ทำพิธีบวงสรวงที่มหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
  เวลา ๐๘.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์และเจ้าหน้าที่ต้อนรับพระมหาเถรานุเถระที่นิมนต์มา ที่ด้านหน้าตึกพระเถระ แล้วนิมนต์เข้าพักที่ห้องรับรอง

  เวลา ๑๐.๓๐ น. พระมหาเถรานุเถระ เจริญพระพุทธมนต์
  เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงและพระอาคันตุกะที่ เดินทางมาร่วมงานที่ ด้านหลังมหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าภาพไทยทานถวายเครื่องไทยทานเสร็จแล้ว อุทิศส่วนกุศล พระภิกษุสงฆ์ให้พร

  เวลา ๑๒.๓๐ น. พระมหาเถรานุเถระ กล่าวสัมโมทนียกถาต่อจากนั้น พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง สวดมาติกา ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ จบแล้วเจ้าภาพถวายผ้าบังสุกุลและถวายเครื่องไทยทาน

  รายชื่อที่แสดงความจำนงค์ออกร้านโรงทาน งานครบรอบวันมรณะภาพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ
  วันเสาร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณหน้ามหาวิหารแก้ว 100 เมตร

  ๑. ครัววัดท่าซุง
  ๒. โอเลี้ยงลุงเต่า
  ๓. วัดเขาวง(ถ้ำนารายณ์) จ.สระบุรี
  ๔. คณะ สาวจันท์
  ๕. คณะ เชียงใหม่ล้านนา
  ๖. วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร
  ๗. ร้าน ลูกชิ้น เจ้วันดี
  ๘. คณะ เวสป้า พระประแดง
  ๙. วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ จ.ลำพูน
  ๑๐. วัดป่าโนนวิเวก และ ส้มตำพาเพลิน

  ๑๑. วัดวีระโชติธรรมาราม จ.ฉะเชิงเทรา
  ๑๒. มีวันนี้เพราะ “พ่อ” ให้นิว
  ๑๓. คณะ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
  ๑๔. บารมีหลวงปู่ หลวงพ่อ หลวงตา หลวงพี่ โรงทานรวยไวไว นครสวรรค์ และ หมู่คณะ
  ๑๕. สวนธรรมราชพรหมยาน
  ๑๖. คณะ คุณแหม่ม เยอรมันนี
  ๑๗. วัดป่าโนนสมบูรณ์ จ.อุบลราชธานี
  ๑๘. กลุ่มทำดี
  ๑๙. พระเครื่องท่าพระฝั่งครอง
  ๒๐. คณะ น้อย การบินไทย

  ๒๑. คณะ บุญดอกบัวเมืองแก้ว
  ๒๒. คณะ ศิษย์เก่า รร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา
  ๒๓. เซ็น พ.ส.ธ รุ่น ๗
  ๒๔. ข้าวหลามตัด โดย กายคตา เนย์
  ๒๕. คุณ นิทัศน์ มันฑะนะปาล
  ๒๖. บ้านก๋ง แปดริ้ว
  ๒๗. คุณ ณรงค์-อุบล-ณัฐสุดา สังข์ทอง
  ๒๘. ช่างโจ๋ ชัยนาท
  ๒๙. ร้านอัญชัญ
  ๓๐. ศิวพร เต้าหู้นมสด

  ๓๑. วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ จ.ลำพูน
  ๓๒. วัดพรหมยานรังสรรค์(ป่าละอู) จ.ประจวบคีรีขันธ์
  ๓๓. คณะ ลูกหลาน คุณยายลำใย
  ๓๔. คุณ นพชลัยย์ ผาสุขกานนท์
  ๓๕. คุณ จุ๋ม โอเลี้ยงยกล้อ
  ๓๖. ร้าน ปรีดา ข้าวมันไก่
  ๓๗. คณะ น้องหมออี๊ด
  ๓๘. บริษัท ออล แอดวานซ์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
  ๓๙. คุณ ปุ้ย และคณะ
  ๔๐. คุณ โสจารินทร์ พัจ เนินสลุง

  ๔๑. กลุ่ม สะพานบุญเมืองพระชนก (คลับปริ๊นซ์)
  ๔๒. กลุ่ม ทำดีให้พ่อดู
  ๔๓. ร้าน เก่ง อ่อนนุช 35
  ๔๔. ร้าน แม่ชีพรทิพย์ ศรีวิชัย และคณะ
  ๔๕. คณะ แม่กิมไล้ พิจิตร
  ๔๖. สีดา กาแฟโบราณ
  ๔๗. คณะ กองทุนบายศรี วัตณนคร
  ๔๘. อ.โอ๋ เลี้ยงไอศครีม
  ๔๙. ร้าน คุณสมชาย-นุจรีย์
  ๕๐. คณะ กองทุนพระมหาเจดีย์๑๐๐ปีพระราชพรหมยานนุสรณ์

  ๕๑. คุณ นวรัตน์ ชินนันท์
  ๕๒. ร้าน โฮง ปลาส้มเงินล้าน จ.พะเยา
  ๕๓. ร้าน ไพลินสังฆภัณฑ์
  ๕๔. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จ.นครสวรรค์
  ๕๕. คณะ บุปผาซาลอน
  ๕๖. ร้าน อิ่มบุญ
  ๕๗. คุณ แสงเดือน และคณะ
  ๕๘. คุณ ทิพย์ และคณะ อ.โพทะเล
  ๕๙. คณะ รอยพระพุทธบาทหินดาด จ.กาญจนบุรี
  ๖๐. สสจ.ชัยนาท

  ๖๑. วัดโพธิ์ทอง จ.อุดรธานี
  ๖๒. ร้าน ป้ากิมกี และคณะ
  ๖๓. วัดพระธาตุดอยเปา จ.เชียงใหม่
  ๖๔. แม่ชีพยวน และคณะ
  ๖๕. ฟิลิกโฟน (แม่ยุพา) หางน้ำสาคร
  ๖๖. ไร่ธัญญา จ.สุโขทัย
  ๖๗. คุณ หมวย สุพรรณบุรี
  ๖๘. ขนมครก หลวงพ่อโอ
  ๖๙. ไก่ทอด คุณแอ๋ว และคณะ
  ๗๐. คุณแม่จุก และคณะ

  ๗๑. คณะ ศรัทธาบูชาสมเด็จองค์ปฐม วัดท่าซุง
  ๗๒. คุณ อี๊ด ข้าวผัดปู-กุ้ง จ.นครสวรรค์
  ๗๓. พระพีรพัฒน์ วัดท่าซุง และคณะ
  ๗๔. คุณ ศิลานี เมฆลอย บ้านไร่ภูเขาทอง
  ๗๕. ท๊อป ตลาดไทย
  ๗๖. โอ และคณะ เลี้ยงโรตีนมสด
  ๗๗. แม่สมศรี และ คณะจัดดอกไม้
  ๗๘. คณะ แม่กลองตำ
  ๗๙. ครูแอน และคณะ
  ๘๐ฺธวัช ดวงใจ และคณะ

  ๘๑. คณะ ปิดทองหลังพระ
  ๘๒. ศูนย์ปฎิบัติธรรมตรัยรัตน์ศิษย์พระราชพรหมยาน จ.สระบุรี
  ๘๓. แม่ชีชุลี (แม่ทองคำ)
  น้ำดื่ม….สนับสนุนโดย อารีนา หากท่านใดมีความจำนงค์จะออกร้านโรงทานแจ้งมาได้ที่ พระใบฎีกาพิษณุ โทร.094-9519894, 090-2894595 ไอดีไลน์ P2979

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 10. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,196
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
 11. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,196
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
 12. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,196
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
 13. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,196
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
 14. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,196
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
 15. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,196
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
 16. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,196
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
  1506258482_374_วันอาทิตย์ที่-๒๔-กันยายน.jpg

  วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ก่อนพิธีบวงสรวงภายในวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
  เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศล ทำพิธีบวงสรวงที่มหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 17. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,196
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
 18. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,196
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
 19. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,196
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
 20. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,196
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ข่าวสาร วัดท่าซุง อุทัยธานี
 1. พุทโธอวโลกิเตศวร
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  79
 2. น้ำหนาว
  ตอบ:
  38
  เปิดดู:
  30,928
 3. ณัฐธยาน์12
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  4,903
 4. Siani_3D
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  825
 5. Siranya
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  632
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...