@@..คำครู ผู้ชี้-นำ-อุปถัมภ์ สู่พระโพธิญาณ & เรื่องเล่าจากกัลยาณมิตร.@@

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 10 กรกฎาคม 2015.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  200
  ค่าพลัง:
  +56,020
  21106627_1473848732657996_2981430477247190789_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  200
  ค่าพลัง:
  +56,020
  21106627_1473848732657996_2981430477247190789_n.jpg
   
 3. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  200
  ค่าพลัง:
  +56,020
  21105564_1783204718374266_5496175775622649117_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  200
  ค่าพลัง:
  +56,020
  21150002_1620046198015155_1439479990750896993_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  200
  ค่าพลัง:
  +56,020
  ?temp_hash=dfedf0f494fb540a228dab6fd472cdf4.jpg
  หลวงพ่อเจ้าคะ ทำไมเวลาสวดมนต์จึงต้องขอศีลทุกวันคะ? ก็เหมือนเชือกล่ะ เองเคยเห็นเชือกไปม ห้าเส้นควั่นเป็นเกลียว ถ้าเส้นหนึ่งขาดเราก็ผูกใหม่ สองเส้นขาดเราก็ผูกสองเส้นใหม่ แล้วถ้าเองไม่ผูก มันจะเป็นยังไงล่ะ?

  คติธรรมคำสอนโดย... หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

  Graphics by... ชยปุญฺโญ ภิกขุ (อธินันท์ อ่ำบุญ)
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  200
  ค่าพลัง:
  +56,020
  21191895_1298311083630557_5219590367457510392_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  200
  ค่าพลัง:
  +56,020
  21272661_1299866646808334_1451703763733121572_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  200
  ค่าพลัง:
  +56,020
  21271096_1560226810703369_2359991099604885809_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  200
  ค่าพลัง:
  +56,020
  21317445_1301656573296008_1022844140555817330_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  200
  ค่าพลัง:
  +56,020
  417102_468591306513346_721496876_n.jpg
  "คติธรรมคำสอน วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒"


  *************************************************

  อัดจักรพรรดิเข้าไปในจิต จิตอยู่ที่จักรพรรดิ (จิตผูกกับพลังงาน)

  โพธิสัตว์ นั่งกับคิด (คิดว่าจะช่วยเหลือเกื้อกูลสรรพสัตว์ได้อย่างไร)

  จะอัดพลังงานไม่ได้ถ้าไม่อาศัยธาตุ

  ครอบวิมาน เหมือนครอบบุญ นำบุญจากผู้มีบุญมาให้คนอื่นผ่านรูปและนามของเรา

  อธิษฐาน ขอความขัดข้อง อย่าได้เกิดทั้งทางโลกและทางธรรมจนกว่าจะพ้นทุกข์ จนกว่าจะสมความปรารถนา

  คลื่นพลังงานคล้ายคลื่นของจิต คลื่นของบุญ บุญ คือ ความสบายใจ

  สมาธิ และ พิจารณา ต้องทำควบคู่กันไป

  สวดมนต์และทรงอารมณ์ให้ดี

  ภายในสู่ภายนอก จากจิตออกธาตุ

  ปรับจิตเข้าถึงพรหมวิหาร ทรงอารมณ์ให้ดี

  สติ (รู้ตัว) อารมณ์ จิต (มาจากพลังงานที่สงบ) ตัวสงบจะช่วยแยกแยะความคิด จะช่วยรับสิ่งดีเบนสิ่งที่ไม่ดี “ใช้ความสบายใจเป็นตัวลาง”

  บุญ บาป อยู่ที่จิต

  รู้แล้วไม่ทำก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร

  อย่าไปกลัววิญญาณ เพราะถ้าเราไม่สวดเค้าก็รับไม่ได้

  กระแสที่ทำ บุญที่ทำ ศีลที่รักษา กระแสบุญที่ดีเป็นตัวเชื่อมพลังงานมาที่เรา (เรามีรูปมีนาม)
  แล้วก็กระจายไปทั่ว เป็นประโยชน์กับตัวเอง และประโยชน์กับภพภูมิ

  เวลาที่ได้ทำบุญ เวลาที่เพลิดเพลิน เวลาที่ได้บาป พิจารณาดูใน ๑ วัน

  สวดเป็นประจำ เวลาสวดให้ภพภูมิมาสวดด้วยต้องบอกเค้า

  ปรับที่เราแล้วไปที่ภพภูมิ เราเป็นตัวสื่อที่ดี กับวิญญาณที่อยู่ (ภพภูมิที่อยู่)
  สวดไปเรื่อย พลังงานก็เพิ่มมากขึ้นท่านก็สว่างขึ้นตามเรา พลังงานบุญจะช่วยต่อต้านพลังงานที่ไม่ดีได้

  การกระจายพลังงานของหลวงปู่ให้คนที่ได้เข้าใจอานิสงส์เยอะ

  บทสวดเป็นตัวเชื่อมเรากับพลังงาน ถ้าเรามีกระแสอยู่ที่หลวงปู่ อยู่ที่จักรพรรดิ กระแสเรากับกระแสท่านอยู่ด้วยกัน แค่มองรูปก็พอ ให้อธิษฐานเอา

  คุณไสย ทำน้ำมนต์ให้กิน อธิษฐานให้เค้าหาย ให้เจ้ากรรมนายเวร มาอนุโมทนากับหลวงปู่

  จิตเราถ้ากระทบอะไร ต้องรีบดึงอารมณ์กลับมาให้เร็วเท่านั้น

  คติธรรมคำสอนโดย... พระอาจารย์วรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า) วัดพุทธพรหมปัญโญ ถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

  Graphics by... ชยปุญฺโญ ภิกขุ (อธินันท์ อ่ำบุญ) Athinan Aumboon บรรพชาอุปสมบท ณ วัดป่าดาราภิรมย์ (พระอารามหลวง) ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จำพรรษาที่วัดพุทธพรมปัญโญ (ถ้ำเมืองนะ) ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

  ท่านสามารถรับชม วีดีโอ ประวัติหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ, ประวัติหลวงตาม้า, ประวัติวัดพุทธพรหมปัญโญ (ถ้ำเมืองนะ) ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ วีดีโอ อื่นๆ ของวัดพุทธพรหมปัญโญ (ถ้ำเมืองนะ) ได้ที่...http://www.youtube.com/user/Athinan58?feature=mhee

  ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือ "สามแดนโลกธาตุ" รวบรวมเรียงโดย... ชยปุญโญ ภิกขุ (อธินันท์ อ่ำบุญ) Athinan Aumboon วัดพุทธพรมปัญโญ ถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ได้ที่...
  https://drive.google.com/file/d/0B_b4WKOY-ZOmSmpTanprVFBuWFU/edit?usp=sharing

  ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือคติธรรมคำสอน โดย... พระอาจารย์วรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า) หมายเหตุ ไม่สามารถแสดงหน้าตัวอย่างได้ เพราะไฟล์มีขนาดใหญ่ 131 MB และไม่ใช่ไวรัส ได้ที่...https://drive.google.com/file/d/0B_b4WKOY-ZOmLXdxRXlMZnMyUmM/view?usp=sharing

  ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือหลวงตาสอนศิษย์ เล่มที่ 1/5 ฉบับเต็มได้ที่...https://docs.google.com/file/d/0B_b4WKOY-ZOmeHgwWnhVZU85ajg/edit?usp=sharing

  ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือหลวงตาสอนศิษย์ เล่มที่ 2/5 ฉบับเต็มได้ที่...https://docs.google.com/file/d/0B_b4WKOY-ZOmU1E2eEhzczE2MzQ/edit?usp=sharing

  ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือหลวงตาสอนศิษย์ เล่มที่ 3/5 ฉบับเต็มได้ที่...https://docs.google.com/file/d/0B_b4WKOY-ZOmMGVzQnYzWUI2Ukk/edit?usp=sharing

  ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือหลวงตาสอนศิษย์ เล่มที่ 4/5 ฉบับเต็มได้ที่...https://docs.google.com/file/d/0B_b4WKOY-ZOmZU1SempNQjh4NXM/edit?usp=sharing

  ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือหลวงตาสอนศิษย์ เล่มที่ 5/5 ฉบับเต็มได้ที่...https://docs.google.com/file/d/0B_b4WKOY-ZOmcmVtYmd1cHhTY1E/edit?usp=sharing

  ท่านสามารถดาวน์โหลดเรื่องเล่าหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ได้ที่... https://docs.google.com/file/d/0B_b4WKOY-ZOmNjlhZTMzZGYtNGIzYy00YTk4LWE3ZDQtNWI4NWU4MTI4YWE0/edit?usp=sharing

  ท่านสามารถดาวน์โหลดการปฏิบัติกัมมัฏฐานโดยละเอียดของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ได้ที่...https://docs.google.com/file/d/0B_b4WKOY-ZOmZDU3MjZiNGItMDI5NC00NjA4LTkxNTYtMjM3YjhkMjcxYWI2/edit?usp=sharing

  ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือไตรรัตนญาณจักรพรรดิเปิดโลก ได้ที่...https://docs.google.com/file/d/0B_b4WKOY-ZOmOWI4ZDM4YTQtOTc1ZS00ZmEyLWI0NjctNTIzOTBmMzI1ZGJl/edit?usp=sharing

  ท่านสามารถดาวน์โหลดบทสวดจักรพรรดิ ได้ที่...https://docs.google.com/file/d/0B_b4WKOY-ZOmZDAxMTAxNTktNjg2OS00YTI4LThhZmYtYjY4ZmRlZWIyNGQz/edit?usp=sharing

  ชยปุญฺโญ ภิกขุ (อธินันท์ อ่ำบุญ) Athinan Aumboon วัดพุทธพรมปัญโญ (ถ้ำเมืองนะ) ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
  — ที่ วัดถ้ำเมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  200
  ค่าพลัง:
  +56,020
  21433197_10212259002502992_6667412241828964420_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 12. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  200
  ค่าพลัง:
  +56,020
  21432849_1305231556271843_5829578047559487836_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 13. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  200
  ค่าพลัง:
  +56,020
  ?temp_hash=e32d0e70f1b5c4825fa309343b153bae.jpg
  ถาม : พระเครื่องแตก ขอถวายหลวงพ่อให้นำไปเป็นชนวนสร้างพระ ?
  ตอบ : ไม่ควร...เอาบรรจุองค์ใหญ่ไว้บูชาต่อ ไม่อย่างนั้นจะมีโทษเท่ากับทำลายองค์พระ ของสายอื่นพระแตกอาจจะหมดสภาพ แต่ของสายวัดท่าซุงพระแตกอานุภาพจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากว่าวัตถุมงคล ๑ ชิ้น เทวดาต้องรักษา ๑ องค์ ตามที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างท่านปู่พระอินทร์กับที่พระพุทธเจ้าเมตตาตรัสไว้ ฉะนั้น...อยู่ ๆ วัตถุมงคลกลายเป็น ๒ ชิ้นก็ต้องเพิ่มเทวดามารักษาอีก ๑ องค์

  วัตถุมงคลสายวัดท่าซุงแตกหักนี่ได้เปรียบ...อย่าทิ้งนะ เพราะว่าขลังกว่าเดิม หาทางติดกาวกลับไปแล้วเอาไปใช้ต่อได้เลย จากเทวดาองค์หนึ่งก็กลายเป็น ๒ องค์ หรือถ้าหากใครมีความสามารถพิเศษ จะแตก ๗-๘ ชิ้นก็เอาเถอะ ก็ได้ไป ๗-๘ องค์..!

  พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
  เก็บตกจากบ้านเติมบุญ ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
  ภาพและที่มา : เว็บวัดท่าขนุน
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 14. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  200
  ค่าพลัง:
  +56,020
  ในสมัยพุทธกาล แม้ขณะพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมข้อเดียวกัน แต่กลับมีผู้บรรลุธรรมที่ไม่เท่ากัน หรือ มีผลพลอยได้เป็นอภิญญาต่างๆหลังการบรรลุธรรมข้อนั้น ต่างกัน


  ทุกสำนัก ทุกสายวิชา แม้เรียนตำราเดียวกัน คำสอนเดียวกัน แต่การแตกฉานในเรื่องที่เดียวกันกลับไม่เท่ากัน


  หลวงปู่ดู่ และ ครูอาจารย์ทั้งหลาย ท่านย่อมให้ความสำคัญอันดับแรกกับผู้เข้ามาปฏิบัติ ไม่ว่าระดับไหน ก็เพื่อ...

  1.ละอกุศล
  2.บำเพ็ญกุศล
  3. ...และ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์


  เป็นการดำเนินตามรอยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์


  สมกับที่หลวงปู่ดู่ท่านเคยกล่าวและย้อนถามหมู่ศิษย์ว่า "....ปฏิบัติแล้ว โลภ โกรธ หลง ของเอ็งลดลงไหม?...ฯลฯ "
   
 15. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  200
  ค่าพลัง:
  +56,020
  จากประสพการณ์ของคนนอกสาย ที่ได้เข้าถึงวิชชาธรรมกาย เมื่อได้สวดบทนี้ ก็สามารถทำให้เข้าถึงดวงธรรมและกายในกายเบื้องต้น18กาย และเข้าถีงกายละเอียดภายใน ที่เป็นพระปฏิมากรทรงเครื่องคล้ายกษัตริย์ ที่เรียกว่า กายพระจักรพรรดิได้ โดยมีกำลังเสริมจากพระมหาโพธิสัตว์ใหญ่คือหลวงปู่ดู่ และ ฯลฯ ช่วยน้อมให้จิตใจตั้งมั่นและเข้าถึงได้

  เมื่อกาย วาจา ใจ เข้าถึงพระ คือละอกุศล เป็นกุศล จิตใจบริสุทธิ์จากกิเลสได้แม้เพียงชั่วคราว
  ขึ้นชื่อว่า เข้าถึงพระ หรือ เข้าถึงไตรสรณคมน์ เช่นนี้


  ....." ชื่อคาถา ไม่สำคัญ เท่า กิริยาจิตที่เข้าถึงเนื้อในของพระคาถา"....
   
 16. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  200
  ค่าพลัง:
  +56,020
  เป็นที่ทราบกันดีของผู้ปฏิบัติในสายวิชาต่างๆ(ใครก็ได้ที่ถึง ) ว่า กายภายในที่ซ่อนอยู่ฉากหลังความเป็นอยู่ของสัตว์โลก ที่มีหน้าที่รวบรวมผลการกระทำด้วยกาย วาจา ใจแล้วส่งผลนั้นกลับมายังสัตว์โลก ก็คือ จักรพรรดิ

  จักรพรรดิของธรรมภาคกุศล ที่มีประจำอยู่ทุกตัวตนของสัตว์โลกและมีอยู่ในทุกภพ จะคอยส่งวิบากกรรมดี ผลกรรมดี ความสุข และสิ่งดีๆมายังสัตว์โลกตลอดเวลา ผ่านทางใจเข้าสู่กายของสัตว์โลกทุกตัวตน

  แต่ถ้าใจของสัตว์โลกปัจจุบัน ไม่จ่อจรดในกุศลซะแล้ว การได้รับวิบากกุศลในทุกระดับก็ยาก

  การที่ผู้สำเร็จทั้งหลายพยายามคิดค้นอุบายอันเป็นกุศล ให้สัตว์โลกมีกาย วาจา ใจที่โอนอ่อน น้อม เอน และเข้าถึงธรรมกุศล ก็เพื่อให้สัตว์โลกได้มีสุขปัจจุบัน และให้มีโอกาสทำความดีอันเป็นเหตุให้เสวยสุขระดับต่างๆในอนาคตได้

  ถ้ารู้ชัดอย่างนี้ จะใช้ช้อนซ่อมจานชามยี่ห้อใด ที่สามารถเป็นภาชนะรองรับอาหารไว้ทานได้แล้ว
  ก็เลือกใช้ยี่ห้อทีตนเลือกตามอัธยาศัย
   
 17. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  200
  ค่าพลัง:
  +56,020
  ใหม่ๆ การสวดบทสัพเพฯ ก็เป็นเพียงการน้อมเอากำลังพระ ฯ เข้ามาและแผ่เมตตาหลังจากกรรมฐาน หรือสวดมนต์

  ...แต่บางท่านที่มีอัธยาศัยเฉพาะบางประการ ก็สามารถพัฒนานำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งผ่านการทดสอบของหมู่กลุ่มและกราบเรียนหลวงปู่ให้ทราบ สมัยที่ท่านยังครองขันธ์อยู่
  เมื่อจิตใจมีกำลัง และเชื่อมต่อกับกระแสพระโพธิสัตว์ ผู้เป็นต้นเหตุของพระคาถาได้ การจะรวบรวมกำลังของความดีในระดับต่างๆเช่น เทวธรรม พรหมธรรม จักรพรรดิ และละเอียดสุดคือกำลังจากพระรัตนตรัยจากแดนเหนือภพสาม ก็สามารถกระทำได้.....ไม่ใช่การอ้อนวอนขอโดยไม่สร้างเหตุ.........แต่เป็นการได้ทำเหตุแล้ว คือ ประกอบกายใจให้เดินไปในศีลสมาธิปัญญา จนขจัดนิวรณ์ธรรมและกิเลสออกได้ แม้เพียงชั่วขณะ

  เมื่อเชื่อมต่อกระแสฯได้แล้ว ก็จะสามารถขยายเมตตาจิต ที่ต้องการให้สัตว์โลกมีสุข ไปสู่ความปรารถนาให้สัตว์โลกพ้นทุกข์ ( กรุณา ) และ เกิดมุฑิตาจิต พลอยยินดีในสุขที่พวกเค้าได้เสวยแล้วด้วยเหตุต่างๆ รวมทั้งเหตุที่เค้าด้พ้นทุกข์จากการน้อมนำบารมีพระ และบารมีฯทั้งหลายช่วยพวกเค้าได้ และ เจริญเป็นอุเบกขาธรรม เมื่อยังไม่สามารถช่วยเหลือได้ เพราะยอมรับในกฏแห่งกรรม


  การน้อมกำลังพระ และกำลังทั้งหลาย ไปปรับภพภูมิ ไม่ได้เป็นการฝืนกฏแห่งกรรม เราน้อมไปเพื่อขอให้เจ้าของกำลังเรานั้น ข่วยสรรพภพภูมิที่ตายก่อนกำหนด ไม่สามารถไปไหนได้ ให้ไปเกิดตามกรรมของเค้าตามปกติ หรือ ให้พวกเค้าได้มีโอกาสอนุโมทนาในบุญกุศลทั้งหลาย เป็นการเปลียนพลังงาน ณ ที่ต่างๆให้เป็นพลังงานที่ดี

  เป็นการดำเนินไปของธรรมที่เป็นพรหมวิหาร เป็นคุณธรรมที่ควรมีควรเจริญของผู้ปฏิบัติ  การเดินทางของผู้มีนิสัยสาวกภูมิ และ ผู้มีอัธยาศัยด้านโพธิสัตว์ ก็อาจมีความต่างกันตรงนี้ที่เห็นได้ คือ กำลังใจทีจะบำเพ็ญความดีต่อตนและชีวิตอื่น ให้เข้มข้นหนาแน่นยิ่งๆขึ้นไป มากกว่าที่จะเอาตนเองรอด
   
 18. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  200
  ค่าพลัง:
  +56,020
  ?temp_hash=8a728d2380b766000571d316ba4fdf84.jpg

  บางคน ใหม่ๆก็สวดบทต่างๆ หรือบทจักรพรรดิ ใหจิตชินที่จะจับภาพหรือกระแสพระ กระแสท่าน
  ให้มั่นคงระดับหนึ่งก่อน

  บางคน ชินแล้ว ชำนาญแล้ว หรือ มีศรัทธาตั้งมั่น เพียงแค่นึกถึงหลวงปู่
  กระแสท่านก็เชื่อมปั๊บ ที่เหลือท่านทำอัตโนมัติเลย แค่เรารู้สึกว่า มีเมตตากรุณาจะช่วย
  ภพภูมิหรือใคร ณ ที่ใดๆ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 19. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  200
  ค่าพลัง:
  +56,020
  21751625_1568892663170117_6695241785805792702_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 20. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  200
  ค่าพลัง:
  +56,020
  21728354_1308846949243637_1377565154226624179_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - คำครู ผู้ชี้ อุปถัมภ์
 1. Tanya R
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  709
 2. ลูกพ่อลิงดำ
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,251
 3. Bkkianmar
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,050
 4. Bkkianmar
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  803
 5. Bkkianmar
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,344
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...