ตารางเปรียบเทียบ ประเภทนรกขุมใหญ่ เรียงลำดับจากเบาไปหนัก

ในห้อง 'ภพภูมิ-สวรรค์ นรก' ตั้งกระทู้โดย WebSnow, 6 สิงหาคม 2005.

 1. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,342
  กระทู้เรื่องเด่น:
  59
  ค่าพลัง:
  +60,247
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=780 border=0><TBODY><TR><TD align=middle width="100%">
  ตารางเปรียบเทียบ ประเภทนรกขุมใหญ่ เรียงลำดับจากเบาไปหนัก

  </TD></TR><TR><TD style="LINE-HEIGHT: 200%" width="80%"><!-- เนื้อความ ต่อจากตำแหน่งนี้ลงไป ........ -->
  <CENTER><TABLE style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: MS Sans Serif" cellSpacing=1 borderColorDark=#cc0066 width=700 borderColorLight=#c0c0c0 border=0><TBODY><TR><TD align=middle width=38 bgColor=#ff0000>ขุมที่</TD><TD align=middle width=124 bgColor=#ff0000>ชื่อ</TD><TD align=middle width=88 bgColor=#ff0000>อายุนรก </TD><TD align=middle width=236 bgColor=#ff0000>เปรียบเทียบจำนวนวัน</TD><TD align=middle width=196 bgColor=#ff0000>หมายเหตุ</TD></TR><TR><TD align=middle width=38>1</TD><TD width=124>สัญชีพนรก</TD><TD align=right width=88>500 ปี</TD><TD width=236> 1 วันนรก = 9 ล้านปีมนุษย์</TD><TD align=right width=196>4,500 ล้านปีมนุษย์</TD></TR><TR><TD align=middle width=38>2</TD><TD width=124>กาฬปุตตะนรก</TD><TD align=right width=88>1,000 ปี</TD><TD width=236> 1 วันนรก = 36 ล้านปีมนุษย์</TD><TD align=right width=196>36,000 ล้านปีมนุษย์</TD></TR><TR><TD align=middle width=38>3</TD><TD width=124>สังฆาฏนรก</TD><TD align=right width=88>2,000 ปี</TD><TD width=236> 1 วันนรก = 145 ล้านปีมนุษย์</TD><TD align=right width=196>290,000 ล้านปีมนุษย์</TD></TR><TR><TD align=middle width=38>4</TD><TD width=124>โรรุวนรก</TD><TD align=right width=88>4,000 ปี</TD><TD width=236> 1 วันนรก = 234 ล้านปีมนุษย์</TD><TD align=right width=196>936,000 ล้านปีมนุษย์</TD></TR><TR><TD align=middle width=38>5</TD><TD width=124>มหาโรรุวนรก</TD><TD align=right width=88>8,000 ปี</TD><TD width=236> 1 วันนรก = 9,216 ล้านปีมนุษย์</TD><TD align=right width=196>73,728,000 ล้านปีมนุษย์</TD></TR><TR><TD align=middle width=38>6</TD><TD width=124>ตาปะมหานรก</TD><TD align=right width=88>16,000 ปี</TD><TD width=236> 1 วันนรก = 184,212 ล้านปีมนุษย์</TD><TD align=right width=196>2,947,392,000 ล้านปีมนุษย์</TD></TR><TR><TD align=middle width=38>7</TD><TD width=124>มหาตาปะนรก</TD><TD align=right width=88>1/2 กัป</TD><TD width=236> ไม่มีการแจ้งไว้</TD><TD align=right width=196>นับไม่ได้ </TD></TR><TR><TD align=middle width=38>8</TD><TD width=124>อเวจีมหานรก</TD><TD align=right width=88>1 กัป</TD><TD width=236> ไม่มีการแจ้งไว้</TD><TD align=right width=196>นับไม่ได้ </TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle width=38>พิเศษ</TD><TD vAlign=top width=124>โลกันตนรก</TD><TD vAlign=top align=right width=88>ไม่มีอายุ</TD><TD vAlign=top width=438 colSpan=2> เป็นการทำบาปที่พิเศษที่สุด ไม่มีระบุในตำรา
  เสร็จจากนี้ต้องไปต่อที่ขุมอเวจีมหานรกต่อไป</TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>​
  <CENTER><TABLE style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #0000ff; FONT-FAMILY: CordiaUPC" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=700 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top width=660>ความหมายของ 1 ปีนรก</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=660> 1 ปีมี 12 เดือน เดือนละ 30 วัน ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับปีมนุษย์</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=660>ความหมายของ 1 กัป</TD></TR><TR><TD vAlign=top width=660> สมมติให้มีกล่องที่ กว้าง 1 โยชน์ ยาว 1 โยชน์ สูง 1 โยชน์ บรรจุเมล็ดผักกาดจนเต็ม เวลาผ่านไป 100 ปี หยิบออก 1 เมล็ด จนกระทั่งหมดไม่มีเหลือ นับเป็น 1 กัป </TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>​

  นรกขุมใหญ่ ต้องโทษเพราะไม่เคารพ และผิดในกรรมบถ 10


  <CENTER><TABLE id=AutoNumber1 cellSpacing=5 cellPadding=5 width=700 bgColor=#000000 border=0><TBODY><TR><TD width="100%">
  เมื่อเราเสียชีวิต หากพลาดพลั้งต้องตกนรก กรรมของเราจะถูกพิจารณา คือ

  </TD></TR><TR><TD width="100%">
  1. <LI style="COLOR: #ffff00">กรรมหนักที่สุดของเรามีอยู่เท่าไร เทียบได้กับขุมใหญ่ขุมไหน ก็ไปยังขุมใหญ่นั้นๆ <LI style="COLOR: #ffff00">เมื่อเสร็จสิ้นจากขุมใหญ่แต่ละขุม ต้องไปลงนรกบริวารอีก 4 ขุมก่อน
  2. แล้วค่อยมาว่ากันอีกครั้งว่ามีกรรมเหลือเท่าไร จากนั้นจึงมาเปรียบเทียบใหม่ ว่ากรรมที่หนักที่สุดนั้นมีอยู่เท่าไรเทียบได้กับขุมใหญ่ขุมไหน ก็ไปยังขุมใหญ่นั้นๆ ต่อไป ....... วนเวียนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งหมดกรรม

  </TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
  <CENTER><TABLE cellSpacing=1 width=700 border=0><TBODY><TR><TD width="100%">
  นรกขุมใหญ่ ขุมที่ 1 สัญชีพนรก
  </TD></TR><TR><TD width="100%">
  • ลักษณะพื้นเป็นเหล็กหนา เผาไฟจนแดงโชน ขอบด้านข้าง 4 ขอบก็เช่นกัน มองออกไปไม่แลเห็นขอบบ่อ
  • มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล แต่จะหาที่ว่างเว้นจากไฟไม่ได้เลย
  • ระหว่างไฟจะมีสรรพาวุธต่างๆ เช่น หอก ดาบ ฯลฯ สารพัดจะมี ถูกไฟเผาแดงจนมีความคมจัด
  • สัตว์นรกที่อยู่ในนั้นจะวิ่งพล่าน เพราะเท้าเหยียบไฟ ร่างกายก็จะถูกเผาไฟติดไฟตลอดเวลา เวลาวิ่งไปก็จะไปกระทบกับหอก ดาบ ฆ้อน หรืออาวุธต่างๆ มาฟัน แทง สับ ร้องครวญครางดิ้นเร่าๆ แต่พอร่างกายขาดแล้ว ก็จะมาต่อติดกันใหม่โดยทันที มาทรมานต่อไป ไม่มีวันตาย
  • สรุปว่ามีไฟเผากายตลอดเวลา มีสรรพาวุธประหัตประหารตลอดเวลา
  </TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
  <CENTER><TABLE width=700 border=0><TBODY><TR><TD width="100%">
  นรกขุมใหญ่ ขุมที่ 2 กาฬปุตตะนรก</TD></TR><TR><TD width="100%">
  • มีกำแพงทั้ง 4 ด้านเป็นเหล็ก พื้นเป็นเหล็ก ถูกเผาไฟจนแดงโชน
  • นายนิริยบาลจะจับเอาสัตว์นรกนอนลงไป นำเส้นบรรทัดมาตีเป็นเส้นที่ตัว จากหัวถึงท้ายบ้าง ตีตามขวางบ้าง ไม้บรรทัดนั้นทำจากสายเหล็กที่เผาไฟจนแดงโชน
  • เมื่อตีเส้นเป็นแนวแล้ว ก็จะนำเลื่อยบ้าง ขวานบ้าง มีดอีโต้บ้าง มาสับลงตามรอยที่ตีไว้แล้วนั้น
  </TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
  <CENTER><TABLE width=700 border=0><TBODY><TR><TD width="100%">
  นรกขุมใหญ่ ขุมที่ 3 สังฆาฏนรก
  </TD></TR><TR><TD width="100%">
  • มีกำแพงทั้ง 4 ด้านเป็นเหล็ก พื้นเป็นเหล็ก ถูกเผาไฟจนแดงโชน
  • มีภูเขาเหล็ก 2 ลูก กลิ้งไปกลิ้งมาคอยบดทับสัตว์เหล่านั้น ภูเขาเองก็เป็นเหล็กที่ถูกเผาจนแดงโชนเช่นกัน
  • เมื่อถูกบดจนละเอียดแล้วก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ ไม่ตาย รับการทรมานต่อไป
  • คนที่วิ่งหนีก็จะถูกนายนิริยบาลตีบ้าง แทงบ้าง ฟันบ้าง ตลอดเวลา
  </TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
  <TABLE width=700 border=0><TBODY><TR><TD width="100%">
  นรกขุมใหญ่ ขุมที่ 4 โรรุวนรก
  </TD></TR><TR><TD width="100%">
  • มีกำแพงเหล็ก 4 ด้าน ไฟลุกโชน จนหาเปลวไม่ได้ ยิ่งลึกมาก ก็ยิ่งร้อนมากขึ้นไปเรื่อยๆ
  • ตรงกลางขุมจะมีดอกบัวเหล็ก กลีบเหล็กถูกเผาไฟจนแดงโชน กระแสแห่งไฟพุ่งออกจากกลีบตลอดเวลา
  • ไม่มีนายนิริยบาล
  • สัตว์นรกจะถูกกรรมทำให้ต้องเอาหัวมุดลงไปในดอกบัว มือและขาก็จะจุ่มลงไปเช่นกัน
  • กลีบบัวจะงับเข้ามาหนีบขาไว้ถึงข้อเท้า หนีบมือไว้ถึงข้อมือ ส่วนหัวจะหนีบไปถึงคาง เพื่อให้ไฟนั้นเผาอยู่ตลอดเวลา
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE width=700 border=0><TBODY><TR><TD width="100%">
  นรกขุมใหญ่ ขุมที่ 5 มหาโรรุวนรก
  </TD></TR><TR><TD width="100%">
  • มีดอกบัวขนาดใหญ่ ไฟร้อนจัด กลีบบัวมีความคมเป็นกรด วางตั้งอยู่ทั่วไป
  • ระหว่างช่องที่ว่างอยู่จะมีแหลนหลาว ปักเอาไว้ โดยเอาปลายแหลมชี้ขึ้น เผาไฟจนแดงโชน
  • แต่ดอกบัวนี้จะไม่งับแน่นนัก สัตว์นรกที่อยู่ในดอกบัวทั้งหลายจะร้อน และดิ้นไปโดนกลีบบัว เมื่อกระทบกลีบบัวก็จะขาดตกลงมา ถูกแหลนหลาวข้างล่างแทงรับไว้ แต่เนื่องจากแหลนหลาวนั้นเป็นไฟลุกแดง จึงทำให้เนื้อตัวของสัตว์นรกนั้นลุกร้อนเป็นไฟ ตกลงมาที่พื้น
  • เมื่อตกถึงพื้น ก็จะมีหมาที่คอยกัดกินจนเหลือแต่กระดูก จนหมดเกลี้ยง แล้วก็จะก่อตัวขึ้นมาเป็นกายใหม่
  • จากนั้นนายนิริยบาลก็จะบังคับไล่แทงให้ไปอยู่บนดอกบัวต่อไปอีก
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE width=700 border=0><TBODY><TR><TD width="100%">
  นรกขุมใหญ่ ขุมที่ 6 ตาปะมหานรก
  </TD></TR><TR><TD width="100%">
  • แสงเพลิงสว่างไสวมาก เป็นแสงไฟละเอียด มีความร้อนจัด
  • สัตว์ร้องระงมเซ็งแซ่ไปหมด มีกำแพงล้อมรอบ 4 ด้าน และพื้นเป็นเหล็กร้อน แดงฉาน
  • มีแหลนหลาวไฟลุกแดงโชน พุ่งมาเสียบเอาสัตว์นรกแล้วเอาขึ้นตั้งไว้
  • พอไฟไหม้เนื้อหนังหล่นลงมา สัตว์นรกก็จะหล่นลงมาด้วย ก็จะถูกสุนัขขนาดใหญ่เท่าช้าง เที่ยวไล่กัดกิน แทะจนหมดเหลือแต่กระดูกแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่
  • สัตว์นรกตัวใดไม่ยอมไป ก็จะถูกนายนิริยบาลเอาแหลนไปเสียบแล้วมาขึ้นตั้งไว้อย่างเดิม
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE width=700 border=0><TBODY><TR><TD width="100%">
  นรกขุมใหญ่ ขุมที่ 7 มหาตาปะนรก
  </TD></TR><TR><TD width="100%">
  • มีกำแพงทุกด้าน มีไฟที่ความร้อนสูง คล้ายแสงสว่าง พุ่งเข้ามาจากรอบทิศ มารวมกันตรงกลาง
  • มีภูเขาที่ตั้งอยู่ตรงกลางขุมนรก ก็จะมีไฟพุ่งเข้าพุ่งออกเป็นเหล็กที่เผาแดง
  • นายนิริยบาลจะบังคับให้สัตว์นรกป่ายปีนขึ้นไปบนยอดเขา วิ่งขึ้นไป พอไปใกล้ถึงยอดก็จะทนไม่ไหว ร่วงหล่นลงมา ก็จะถูกแหลนหลาวที่ปักเอาไว้โดยรอบแทงเข้า
  • เมื่อหล่นจากแหลนหลาวนั้นร่างก็จะเต็ม แล้วถูกไฟเผาตามเดิม นายนิริยบาลก็จะมาไล่ให้ขึ้นไปยอดเขาต่อไป
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE width=700 border=0><TBODY><TR><TD width="100%">
  นรกขุมใหญ่ ขุมที่ 8 อเวจีมหานรก
  </TD></TR><TR><TD width="100%">
  • พิเศษกว่าทุกขุม คือ ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้
  • กระดูกแดงฉาน เนื่องจากถูกไฟเผาจนสุก ถูกให้ยืนกางแขนกางขา
  • มีกำแพงปิดเฉพาะตัว 6 ทิศ
  • มีหอกแทงทะลุตรึงไว้ทั้งหมด จากบนลงล่าง ซ้ายทะลุขวา หน้าทะลุหลัง หลายสิบเล่ม จนไม่สามารถจะขยับได้เลยแม้แต่น้อย
  • จำนวนสัตว์นรกที่อยู่ในขุมนี้ มีมากกว่าทั้ง 7 ขุม ที่กล่าวมาแล้วรวมกันทั้งหมดเสียอีก
  </TD></TR></TBODY></TABLE>​
  <CENTER></CENTER><CENTER>
  <TABLE width=700 bgColor=#000000 border=0><TBODY><TR><TD width="100%">

  นรกขุมใหญ่ พิเศษสุด "โลกันตนรก"

  </TD></TR><TR><TD width="100%">
  • <LI style="COLOR: #ffff00">ไม่มีอายุ <LI style="COLOR: #ffff00">หลังจากใช้กรรมจนหมดแล้ว จะต้องไปต่อที่อเวจีมหานรกต่อไปทันที <LI style="COLOR: #ffff00">ลักษณะเป็นภูเขาที่ใหญ่โตประมาณมิได้ ภายในภูเขานั้น เป็นถ้ำขนาดใหญ่มาก มีความเย็นจัดจนบอกไม่ถูก เป็นการทรมานสัตว์นรกด้วยความเย็น <LI style="COLOR: #ffff00">ภายในถ้ำมีน้ำเป็นน้ำกรด แรงจัด และเย็นเฉียบ มีแต่ความมืดมิด ไม่มีแสงสว่าง <LI style="COLOR: #ffff00">สัตว์นรกทั้งหลายจะไต่ตามผนังข้างๆ ถ้ำ หินที่ผนังจะคมเป็นกรด สัตว์ทั้งหลายจะมองไม่เห็นกัน ต่างก็คิดว่าอยู่คนเดียว พอไต่มาพบกันก็จะนึกว่าเป็นอาหาร ก็กัดกินกันจนตกลงไปในน้ำ
  • น้ำกรดก็จะกัดกร่อนทำลายเนื้อหนังจนหมดสิ้น เหลือแต่กระดูก ก็จะประกอบขึ้นมาเป็นร่าง ไต่ขึ้นมาตามผนังถ้ำใหม่อีกครั้ง ต่อไปเรื่อยๆ จนหมดกรรม
  </TD></TR></TBODY></TABLE>​


  </CENTER></TD></TR></TBODY></TABLE>

   
 2. PalmPlamnaraks

  PalmPlamnaraks เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 มกราคม 2005
  โพสต์:
  766
  ค่าพลัง:
  +5,782
  โอ๊ะยาวนานเหลือเกินครับ ตกลงไปทีนึงนี่กว่าจะได้ขึ้นมาเสียเวลาและทรมานมากๆ
   
 3. เฮียปอ ตำมะลัง

  เฮียปอ ตำมะลัง ทุกสิ่งจบสิ้นลงด้วยความตาย วุ่นวายทำไม ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  24,658
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +91,050
  คนรุ่นใหม่จะถามว่านรกสวรรค์มีจริงหรือ
  เราก็ตอบไปได้เลยว่า พระพุทธเจ้าสอนว่ามีจริง(ตามหลักฐานในพระไตรปิฏก)และถ้าหากเขาถามถึงความคิดเห็นส่วนตัวของเราว่าเชื่อในเรื่องนี้หรือเปล่า เราก็ตอบไปอย่างตรงไปตรงมาว่า "ยังไม่เชื่อ" เพราะเกิดมาไม่เคยเห็นสักที แต่ที่แน่ ๆ คือ "ไม่ประมาท" คือฉันมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องของฉันเองว่า ถ้าหากมันเกิดมี "นรก" ขึ้นมาจริง ๆละก้อ สถานที่เช่นนั้นคงจะไม่ใช่จุดหมายปลายทางของชีวิตฉันอย่างแน่นอน
   
 4. fenrir

  fenrir Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  9
  ค่าพลัง:
  +32
  การเกรงกลัวและละอายต่อบาปเป็นสิ่งที่ควรทำ เมื่อกลัวบาปแล้วเราจะไม่กล้าทำความชั่วอีก เพราะจะรู้สึกว่าจิตของเราเองจะคอยเตือนตัวเราไม่ให้ทำความชั่วอีก
   
 5. หนูแว่น

  หนูแว่น เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 พฤษภาคม 2007
  โพสต์:
  1,190
  ค่าพลัง:
  +3,203
  อนุโมธนา ความชั่วไม่ทำดีที่สุด ทุกข์ในใจยังร้อนแรงแล้ว หากตกนรกคงแรงมากกว่านี้ล้านเท่า
   
 6. naf06

  naf06 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  577
  ค่าพลัง:
  +2,224
 7. mahawet

  mahawet เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  41
  ค่าพลัง:
  +226
  สำหรับผู้ที่ยังไม่เชื่อหรือผู้ที่เริ่มศึกษาเรื่องเหล่านี้ใหม่ มีข้อขอแนะนำให้เป็นข้อคิดว่า นรกภูมิ มนุษย์ภูมิ เทวภูมิ พรหมโลก หรือพระนิพพาน ตลอดจนเรื่องของกฎแห่งกรรมก็ดี เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ จากพระสัพพัญญุตาญาน คือเป็นความรู้ที่ได้จากการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หากท่านไม่เชื่อหรือมีความรู้สึกว่าคัดค้าน และมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ ได้โปรดย้อนกลับไปศึกษาก่อนว่า พระพุทธองค์ทรงค้นหาอะไร ทรงค้นพบอะไร ทรงตรัสรู้อะไร และหากท่านได้ชื่อว่านับถือศาสนาพุทธแล้วเป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ให้มีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง
   
 8. ลูกสาวพระอินทร์

  ลูกสาวพระอินทร์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กันยายน 2007
  โพสต์:
  29
  ค่าพลัง:
  +214
  เวลาในนรกมันยาวจริงๆ แล้วคนที่เขาเห็นตัวเองเกิดเป็นคนหลายชาติหมายถึงเขาไม่เคยทำบาปใช่ไหมเพราะถ้าทำบาปนิดเดียวอย่างตบยุงอะผิดข้อหนึ่งแล้วตกนรกแค่ไม่กี่นาทีของนรก สมมุติว่าตายตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมาเกิดสมัยนี้ หรือมาเกิดทันทีในเวลาไม่ต่างกันน่าจะเป็นพระบุญเก่าเขาเคยทำมามากพอที่กรรมอื่นๆ ยังเอาไปนรกไม่ได้ใช่ป๊ะ
   
 9. คนมีกิเลส

  คนมีกิเลส เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  3,980
  ค่าพลัง:
  +19,408
  ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
  สาธุ สาธุ สาธุ ให้ดังไปถึงพระนิพพาน
   
 10. HS4OFL

  HS4OFL เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กันยายน 2007
  โพสต์:
  1,115
  ค่าพลัง:
  +1,383
  สุดๆ
   
 11. Thanarit

  Thanarit สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  9
  ค่าพลัง:
  +13
  ยังงงอยู่เลยกับคำว่า อายุนรก มันเป็นอายุไขของนรกรึเปล่า ใครที่เข้าใจบอกหน่อยครับ
   
 12. บัวพ้นน้ำ

  บัวพ้นน้ำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  440
  ค่าพลัง:
  +206
  กู้ภัยโคราช

  เมื่อรู้ดังนี้แล้ว ก้อจงมุ่งทำแต่ความดีเพื่อ ทางที่เป็นสุ๘อย่างแท้จริงเถิด
   
 13. thanatos hipnos

  thanatos hipnos Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  81
  ค่าพลัง:
  +26
  น่ากลัวจัง
   
 14. พระศุภกิจ ปภัสสโร

  พระศุภกิจ ปภัสสโร เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 พฤศจิกายน 2006
  โพสต์:
  2,589
  ค่าพลัง:
  +12,074
  แผนที่นรก

  (evil)แผนที่ประกอบนรก(evil)
  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • Y6367369-6.jpg
   Y6367369-6.jpg
   ขนาดไฟล์:
   69.1 KB
   เปิดดู:
   1,120
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 มีนาคม 2008
 15. Komodo

  Komodo หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  11,347
  กระทู้เรื่องเด่น:
  68
  ค่าพลัง:
  +104,186
  เมื่อรู้แล้ว ก็อย่าเผลอทำบาป เพื่อไปลงนรกนะครับ
   
 16. ปิยธรรมโม

  ปิยธรรมโม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  473
  ค่าพลัง:
  +344
  โมทนาบุญด้วยครับท่านวีรชัย(Web Snow) ตลอดจนท่านอื่นๆในกระทู้(อ่านแล้ว ชัดเจน มาก)
  เจริญในธรรมทุกท่านครับ สาธุ..[​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 สิงหาคม 2008
 17. ม่านแก้ว

  ม่านแก้ว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กันยายน 2007
  โพสต์:
  186
  ค่าพลัง:
  +566
  ละอายต่อบาป

  (y)

  อนุโมทนา...สาธุ... สร้างแต่ความดี มั่นให้ทาน รักษาจิตให้มั่น เกรงกลัวต่อบาป เป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรยึดถือปฏิบัต เพราะดูข่าวเดี๋ยวนี้สิ แต่ละข่าวน่ากลัวจริงๆ ฆ่ากันบ้าง โกงกิน หลอกลวง ขโมย เยอะแยะไปหมดเลย เฮ้ย...เห็นแล้วเศร้า ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
   
 18. ตะวันออก

  ตะวันออก Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  65
  ค่าพลัง:
  +62
  นรก น่ากลัวจังเลยค่ะ ทำให้คิดได้ว่า เวลาในโลกมนุษย์นั้น น้อยเหลือเกิน มีเวลาทำความดีน้อยมาก เพราะว่าเรารู้แต่วันเกิด ไม่รู้วันตาย เพราะฉะนั้น ทุกนาทีมีค่ามากค่ะ อย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่าไปเลย เร่งทำความดี คิดดี พูดดี ทำดี แบ่งปัน เพราะทุกๆสิ่งที่เรามี หมายถึง ทรัพย์สมบัติหามามากเท่าไหร่ ก็เอาไปไม่ได้ ซักอย่าง มีแต่ความดีนี้แหละค่ะ จะติดตัวเราไปตลอด ทำดี ก็ต้องได้ดี ทั้งชาตินี้ และชาติต่อไป อย่าท้อในความดีนะค่ะ
   
 19. คุณรดา

  คุณรดา สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  4
  ค่าพลัง:
  +4
  ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ เราเกรงกลัวต่อบาปนะ แต่บางครั้งก็ยังพลาดพลั้งทำอยู่ ต่อไปต้องตั้งสติดี ดี นะ
   
 20. kriengkripob

  kriengkripob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  1,309
  ค่าพลัง:
  +2,031
  อนุโมทนา ต่อจากนี้ไปถ้ามีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตมนุษย์ ขอให้ทำบุญ ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐม จะได้มีชื่ออยู่บัญชีทองคำ(ที่มาหนังสือประวัติการสร้างสมเด็จองค์ปฐม วัดท่าซุง) ......สาธุ
   

แชร์หน้านี้

Loading...