เรื่องเด่น พรปีใหม่จากหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย ชนะ สิริไพโรจน์, 31 ธันวาคม 2010.

 1. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,892
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +35,142
  หลวงพ่อฤษี-002-222 พลังจิต.jpg

  พรปีใหม่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)

  คัดย่อจากหนังสือกรรมฐาน ๔๐ หน้า ๒๓๕-๒๔๒

  ปีใหม่ก็จะคืบคลานเข้ามาถึง ก็เป็นอันว่าชีวิตของเราก็ล่วงเข้ามาอีก ๑ ปี
  ปีใหม่ที่เคลื่อนเข้ามาเราก็จะแก่เข้าไปอีก ชีวิตของเราก็จะเดินเข้าไปหาความดับ
  เพราะธรรมดาของชีวิตเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น และก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลาง
  และมีการตายแตกทำลายพันธุ์ไปในที่สุด นี่เป็นกฎธรรมดาของสิ่งมีชีวิตที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นได้ ฯ

  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า โลกมีอันจะต้องฉิบหายไปในที่สุด ไม่มีอะไรทรงตัว
  ทีนี้สำหรับเราเหล่าพุทธบริษัท ในฐานะที่ท่านทั้งหลาย เป็นพุทธมามกะ คือนับถือพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญ
  พระบาลีกล่าวว่า บุคคลผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยย่อมจะไม่สลาย คือ จะต้องไม่พินาศไปด้วยอำนาจของโลก
  ซึ่งเต็มไปด้วยความแปรปรวน ฯ

  ฉะนั้น ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าวางใจ จงอย่าประมาทในชีวิต จงคิดว่าคุณของพระพุทธเจ้า
  คุณของพระธรรม คุณของพระสงฆ์ทั้ง ๓ ประการ จะสามารถทรงเราให้มีชีวิตอยู่ได้ นี่กล่าวโดยเฉพาะ
  ถ้าเราสิ้นอายุขัย การนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะทำให้เราพ้นทุกข์

  ฉะนั้น นับตั้งแต่นี้ต่อไป ตั้งใจไว้ว่า เราจะยึดเอาคุณความดีขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
  เข้าไว้เป็นประจำ คือ คำภาวนาว่า พุทโธ พุทโธ เป็นปกติ ถ้าเป็นอย่างนี้ บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย
  จะมีความสุขในชีวิต คือ จิตของท่านจะทรงสมาธิ อำนาจบารมีของพระพุทธเจ้าจะทำจิตใจของท่านให้เยือกเย็น
  มีความสุข อันตรายจะเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายก็จะพ้นภัย และด้วยอำนาจของพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ

  แต่ถ้าชีวิตอายุขัยที่จะสิ้นไปเมื่อไร ความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
  ก็จะบันดาลให้เราพ้นอบายภูมิทั้ง ๔ ประการ คือ ไม่เกิดเป็นสัตว์นรก เป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสัตว์เดรัจฉาน
  อย่างเลวที่สุด เราก็จะเป็นเทวดา ถ้าจิตใจมีสมาธิแรงกล้า เราจะเข้าถึงการเป็นพรหม
  ถ้าจิตของเราโดยนิยมไม่ยึดในขันธ์ห้า หรือว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา
  จิตเราเกาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน เราจะไปที่นั่น
  เอาใจตรงนี้ยึดองค์สมเด็จพระทรงธรรม์บรมศาสดานั่นเอง ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วพุทธบริษัททั้งหลาย
  ถ้าจะพ้นจากกิเลสจะเข้าถึงพระนิพพานได้

  เอาละ บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับปีเก่าจะสิ้นไป ปีใหม่จะเข้ามา
  ขออำนาจพุทธบารมีขององค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน
  และพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
  พร้อมไปด้วยพระอริยสงฆ์ทั้งหมดที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมสุคตศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่สุด

  จงปกปักรักษาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านให้มีความมั่นในคุณพระรัตนตรัย
  ขอให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหมดภัยใด ๆ ที่ปรากฎต่อโลกจงอย่ามีกับพุทธบริษัท
  ขอให้จิตใจของท่านพุทธบริษัทมีความปลอดโปร่งพ้นจากกิเลสเป็นสมุจเฉทปทาน
  เข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้ในชาตินี้ ฯ


  เว็บทางนิพพาน เว็บไซด์ เผยแพร่ ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น
  ที่รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน

  ขอเชิญทุกท่านเข้าไปอ่านได้ที่
  www.tangnipparn.com

  ขอเชิญแวะเยี่ยมชมและโมทนาบุญเว็บศูนย์พุทธศรัทธา
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 1 มกราคม 2018
 2. อรชร

  อรชร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 เมษายน 2010
  โพสต์:
  1,768
  ค่าพลัง:
  +11,466
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,143
  กระทู้เรื่องเด่น:
  127
  ค่าพลัง:
  +25,070
  กราบ กราบ กราบ หลวงพ่อฤาษีค่ะ[/l\]
  อนุโมทนาสาธุ ขอบคุณคุณชนะค่ะ


  catt1
   
 4. gatsby_ut

  gatsby_ut เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  821
  ค่าพลัง:
  +14,283

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  กราบนอบน้อม โมทนา สา..ธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
   
 5. P.S._FabriNET

  P.S._FabriNET เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มกราคม 2010
  โพสต์:
  367
  ค่าพลัง:
  +802
  อนุโมทนา และกราบขอบพระคุณพี่ชนะเป็นอย่างสูง ที่อัญเชิญพรปีใหม่จากหลวงพ่อฤาษีมาให้ได้อ่านเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับในปีใหม่นี้ สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยครับ
   
 6. ร้อนแรง

  ร้อนแรง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  213
  ค่าพลัง:
  +713
  ผมเคยกราบแทบเท้าของหลงพ่อในฝัน และเอาหัวของผมแทบที่เท้าของท่าน-เท้าท่านนุ่มมากครับ เพราะตอนที่ท่านยังชีวิตอยู่ ผมไม่มีโอกาสได้ทำอย่างนั้น ผมอยู่ไกลมาก ผมบอกกับท่านอย่างนั้น ท่านยิ้มให้ ดีใจมากครับ
   
 7. AddWassana

  AddWassana เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  11,700
  ค่าพลัง:
  +21,108
  <TABLE cellPadding=6 width=490><TBODY><TR><TD align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 8. สัมมา

  สัมมา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2006
  โพสต์:
  116
  ค่าพลัง:
  +1,188
 9. เจี๊ยบ รักพ่อหลวงภูมิพล

  เจี๊ยบ รักพ่อหลวงภูมิพล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  1,648
  ค่าพลัง:
  +4,252
  กราบแทบเท้าหลวงพ่อที่เคารพค่ะ ถึงแม้ว่าจะไม่เคยได้เห็นท่าน แต่ก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านตลอดไปค่ะ สาธุ
   
 10. ปู นครนายก

  ปู นครนายก เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2007
  โพสต์:
  357
  ค่าพลัง:
  +529
  กราบแทบเท้าหลวงพ่อฤาษีครับ โมทนาสาธุกับครูชนะและทีมงานศูนย์พุทธศรัทธาทุกท่านครับ สาธุครับ
   
 11. กิดากร

  กิดากร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  238
  ค่าพลัง:
  +1,003
  อนุโมทนา ด้วยครับ และขอให้ทุกท่านปลอดภัย ใช้รถใช้ถนนอย่าประมาท.
   
 12. momแข็งแรง

  momแข็งแรง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2010
  โพสต์:
  60
  ค่าพลัง:
  +214
  มีท่านใดใช้วิชามโนมยิทธิไปขอพรปีใหม่หลวงพ่อฤาษีปี2554บ้างไหมครับ
   
 13. foundman

  foundman เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  286
  ค่าพลัง:
  +730
  กราบๆๆหลวงพ่อที่อวยพรให้ลูกหลาน^^
   
 14. คิดดีจัง

  คิดดีจัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มกราคม 2010
  โพสต์:
  1,629
  ค่าพลัง:
  +5,344
  อนุโมทนาครับ

  ตกใจนึกว่าหลวงพ่อมาในนิมิตรใครสะอีกครับ
   
 15. jurung5

  jurung5 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  64
  ค่าพลัง:
  +75
  สาธุๆๆขอบคุณ ท่านชนะ สิริไพโรจน์ ที่นำพรดีๆให้เราชาวเวป์ ได้อ่านกัน:cool :ปีกระต่ายนี้ ขอใหัชิวิต+ครอบครัวท่านมีสุขภาพดีและ "โชคดี":cool:
   
 16. รับโชค

  รับโชค เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  2,274
  ค่าพลัง:
  +12,109
  สาธุ สาธุ สาธุ
  ขอน้อมรับพรขององค์หลวงพ่อครับ โมทนาด้วยครับ
  สัทธา ทานัง อนุโมทนามิ _/\_
  สัทธา ทานัง อนุโมทนามิ _/\_
  สัทธา ทานัง อนุโมทนามิ _/\_
   
 17. สมพิศเปรม

  สมพิศเปรม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  181
  ค่าพลัง:
  +360
  ขอนอบน้อมวันทาแด่องค์พระผู้มีความเมตตาต่อเรา พรของท่านผู้สำเร็จย่อมไม่มีวันล้าสมัยเลย ประดุจพ่อผู้มีความเมตตาต่อลูกเสมอ ชี้ทางให้เดินในมรรคาของมนุษย์
   
 18. ตอไม้

  ตอไม้ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  315
  ค่าพลัง:
  +82
  ขอน้อมกราบแทบพระบาทคุณพระศรีรัตนตรัยขออนุโมทนากุศลผลบุญทั้งหลายเหล่านี้ขอรับ
   
 19. soravich

  soravich สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11
  ค่าพลัง:
  +16
  ขอน้อมรับพรขององค์หลวงพ่อครับ โมทนาด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ
   
 20. ผู้หลงผิด

  ผู้หลงผิด Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  45
  ค่าพลัง:
  +65
  กราบอนุโมทนาด้วยครับ......สาธุ ขอให้ถึงซึ่ง พระนิพพาน ทุกท่าน..เทอญ
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - พรปีใหม่จากหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)
 1. แม็ค ดอกกระเจียว
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  371
 2. พุทโธอวโลกิเตศวร
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,777
 3. พุทโธอวโลกิเตศวร
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  427
 4. พุทโธอวโลกิเตศวร
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  535
 5. SiTa
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  8,929

แชร์หน้านี้

Loading...