พระบูชา และ เครื่องรางของขลัง พระวิษณุกรรม กรมศิลป

ในห้อง 'พระเครื่อง วัตถุมงคล' ตั้งกระทู้โดย tenot, 1 กรกฎาคม 2015.

 1. tenot

  tenot Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2011
  โพสต์:
  740
  ค่าพลัง:
  +96
  รายการที่1 พระสุนทรีวาณี

  ขนาดบูชาหน้าตัก 5 นิ้ว สูง12 นิ้วเนื้อทองเหลืองปิดทองคำแท้ จัดสร้างโดยวัดสุทัศน์เทพวราราม เสาชิงช้า พิธีพุทธภิเษกในพระวิหารหลวง
  บูชาเสริมสติปัญญา หน้าที่การงาน ความอิ่มเอิบเบิกบานใจ ทำสิ่งใดสำเร็วลุล่วง เพิ่นวาสนนาบารมี

  ประวัติพระสุนทรีวาณี(อย่างย่อ)
  พระสุนทรีวาณี แต่เดิมนั้นเป็นภาพพระสุนทรีวาณี( นางฟ้า)สถิตอยู่บนดอกบัว สมเด็จพระวันรัต (แดง) วัดสุทัศนเทพวราราม ทรงคิดแบบขึ้นจากพระสูตรสัททาวิเศษ แล้วทรงให้หมื่นศิริธัชสังกาศ-เจ้ากรม (แดง) จัดการเขียนขึ้นเอาไว้ในพระตำหนักของสมเด็จฯ ปรากฏว่าเป็นที่สนพระทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์จึงได้ทรงมีพระราชวิจารณ์เรื่องภาพสุนทรีวาณีนี้ พระราชทานสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัตติวงศ์ ครั้นกาลต่อมาภายหลังพระองค์ได้ทรงเสด็จสวรรคตแล้ว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ พิมพ์พระราชวิจารณ์สุนทรีวาณีนี้ พระราชทานในงานพระราชทานกุศลคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๗๑
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชวิจารณ์ภาพสุนทรีวาณี พระราชทานแด่สมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัตติวงศ์ ที่ได้ทูลถามสาเหตุให้ทรงพระราชวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องลัทธิมหายาน กับหินยาน เป็นรูปดอกบัวขึ้นจากน้ำ ดอกกลางเป็นดอกบัวบาน มีรูปนางฟ้านั่งขัดสมาธิอยู่บนนั้น หัตถ์ซ้ายพาดตักอย่างพระมารวิชัย ในอุ้งหัตถ์มีดวงแก้ว หัตถ์ขวาทำอาการกวักดุจพระคันธารราษฎร์ ดอกริมเป็นดอกบัวโรย เบื้องขวามีรูปบุรุษ เบื้องซ้ายมีรูปสตรีนั่งพับเพียบประนมมืออยู่บนนั้น เบื้องบนมีรูปเทวดาถือเครื่องสักการะดั้นเมฆสองแถวซ้อนกัน เบื้องล่างมีรูปนาคกับสัตว์ต่างๆ ตีความไม่ออกว่าเป็นรูปอะไร แต่มีท่วงทีคล้ายพระทางลัทธิมหายาน ซึ่งทำเป็นดอกบัวขึ้นจากน้ำ มีพระพุทธรูปนั่งบนนั้น องค์เดียวบ้าง สามองค์บ้าง ห้าองค์บ้าง จึงมีพระราชทานไปสอบถามกรมพระสมมติอมรพันธ์ แล้วพระราชทาน พระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัตติวงศ์
  สมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัตติวงศ์ ไม่ทราบลัทธิทางมหายาน มีใจใคร่จะทราบจึงเขียนหนังสือกราบทูลถามท้าวถึงความคาดคะเนตามที่สังเกตเห็นมาบ้าง จึงทรงมีพระราชวิจารณ์พระราชทาน
  ส่วนทางที่พระสมมติอมรพันธ์ไปสืบนั้น ได้ความว่า เป็นแบบที่สมเด็จพระวันรัต (แดง) คิดออกมาจากคาถาบทหนึ่ง ซึ่งมาในหนังสือสัททาวิเศษ ให้เขียนกรอบไว้ ท่านเรียกว่า “รูปสุนทรีวาณี” กรมพระสมมติอมรพันธ์ ได้นำรูปแผ่นต้นนั้นมาถวายทอดพระเนตร รูปนั้นเป็นที่ต้องพระราชหฤทัย ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเป็นอันมากจนถึงพระราชดำริจะทำประกอบกับแผ่นศิลาจารึกประดิษฐานไว้ที่วัดเบญจมบพิตร ดูประหนึ่งทรงพระราชดำริให้เป็นที่ระลึกถึงสมเด็จพระวันรัต ด้วยสมเด็จพระวันรัต (แดง) ได้อธิบายว่า “รูปสุนทรีวาณี” นั้น หมายถึง พระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า
  คาถาพระสุนทรีวาณี
  มุนินทะ วะทะนัมพุชะ คัพภะสัมภะวะ สุนทะรี
  ปาณีนัง สะระณัง วาณี มัยหัง ปิณะยะตัง มะนัง ฯ
  ความหมาย
  วาณี หมายถึง นางฟ้า คือพระไตรปิฎก
  มุนินทะ วะทะนัมพุชะ คัพภะสัมภะวะ สุนทะรี หมายถึง มีรูปอันงดงาม เกิดแต่ท้องแห่งดอกบัว คือพระโอษฐ์แห่งพระพุทธเจ้า
  ผู้เป็นจอมปราชญ์ทั้งหลาย ปาณีนัง สะระณัง หมายถึง เป็นที่พึ่งแห่งสัตว์ผู้มีปรารถนาทั้งหลาย
  มัยหัง ปิณะยะตัง มะนัง หมายถึง จงยังใจแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายให้ยินดี
  ความหมายโดยรวม
  “ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนานางฟ้า คือพระไตรปิฎก ผู้มีรูปอันงาม เกิดแต่ท้องประทุมชาติ คือพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นใหญ่กว่านักปราชญ์ทั้งหลาย มะนัง ขอจงมาสู่มโนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติละเสียซึ่ง
  อาสวะกิเลส ที่ดองอยู่ในสันดานของข้าพเจ้า ทั้งอย่างหยาบ อย่างกลาง และอย่างละเอียดให้สิ้นไปเสื่อมไป ข้าพเจ้าจะไม่ทำให้เป็นอัตตกิลมถานุโยค ไม่ทำให้ลำบากแก่สังขาร”
  สมเด็จพระวันรัต (แดง) กล่าวว่า อาจารย์ของท่านทางคันถธุระ และวิปัสสนาธุระ สอนให้บริกรรมคาถานี้ ก่อนจะเริ่มเรียนพระปริยัติ และเข้าที่ภาวนาทุกคราวไป ท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายมีสมเด็จพระสังฆราช (วัดราชสิทธาราม) เป็นต้น ล้วนนับถือคาถานี้อยู่ทั่วกัน จนกระทั่งอาราธนากัมมัฏฐานก็ใช้คาถานี้ ท่านจึงคิดเอาคาถานี้อยู่ทั่วไป จนถึงอาราธนาก็ใช้คาถานี้
  ในสมัยต่อมาสมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศนเทพวราราม หล่อพระกริ่ง ท่านเจ้าคุณมงคลราชมุนี ผู้เป็นศิษย์ ก็ได้สร้างพระสุนทรีวาณีขึ้นด้วยโลหะชนวนที่เหลือจากการหล่อพระกริ่งของสมเด็จพระสังฆราช (แพ) เป็นรูปลอยนูนออกมางดงามมากทำเป็นแบบเหรียญ มีรูปทั้งหมดทรงกลีบบัว ด้านหลังมีอักษร ม.ค. ๑ อีกทั้งให้บรรดาเยาวชน และนิสิตนักศึกษาทั้งหลาย ผู้เริ่มแรกจะเข้าศึกษา ให้ภาวนาคาถาดังกล่าวนี้ก่อน จะเป็นผู้เจริญด้วยการศึกษาเป็นอย่างดี
  อนึ่ง พระสุนทรีวาณี เป็นพระที่ทรงไว้ด้วยความเมตตาอย่างสูง เป็นพระที่เป็นสิริมงคลมหาลาภต่างๆ จึงเหมาะแก่ห้างร้าน บริษัท และร้านค้าทั่วจะมีไว้บูชาเพื่อเจริญด้วยลาภ ยศ ความสุข สรรเสริญ ตลอดจนการเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานของตน
  มีเรื่องเล่ากล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านว่า คราวครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ จะเสด็จไปเจริญสัมพันธไมตรียังต่างประเทศ ด้วยความที่พระองค์มีพระราชศรัทธาใน
  สมเด็จพระวันรัต (แดง) อย่างยิ่งทั้งโดยศีลาจารวัตร ความเชี่ยวชาญในต้นศาสนา ความสามารถในการบริหารการศึกษา และความเชี่ยวชาญเรื่องการบูรณะพระอาราม จนถึงวางพระราชหฤทัยให้ดูแลงานช่างในการที่ทรงสร้างวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม จึงเสด็จไปกราบสมเด็จพระวันรัต (แดง) แล้วออกพระโอษฐ์ ว่า… “โยมจะไปเจริญสัมพันธไมตรีต่างประเทศ มิเช่นนั้นชาวต่างชาติจะล่าอาณานิคม โยมมีความกังวลใจ ๒ เรื่อง คือ การฝ่าอันตรายในการเดินทาง และเกรงว่าการเจริญสัมพันธไมตรีจักไม่สำเร็จ พระคุณท่านมีอะไรให้โยมติดตัวไปบ้าง”
  เมื่อพระพุทธเจ้าหลวงตรัสอย่างนี้แล้ว สมเด็จพระวันรัต (แดง) เข้ากุฏิแล้วเขียนพระคาถาสุนทรีวาณีถวาย ทั้งได้ถวายพระพรว่า “ถ้ามหาบพิตรเกิดความกังวลพระทัยในสองประการ ขอจงจำเริญบริกรรมคาถาด้วยศรัทธา สติ สมาธิ ก็จะเกิดองค์ฌาน สมาบัติ พระราชกิจจะสำเร็จดังพระราชฤทัย”
  เมื่อพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จกลับสยามประเทศ ได้เสด็จไปนมัสการสมเด็จพระวันรัต (แดง) แล้วตรัสเล่าว่า “พระคาถาสุนทรีวาณีนี้ศักดิ์สิทธิ์ โยมบริกรรม เวลาเหยียบเรือรบฝรั่งขนาดใหญ่ ก็บริกรรม พอเท้าแตะเรือรบ เกิดสะเทือนยาบยวบทั้งลำเรือ พวกฝรั่งตกใจมาก ต่อมาฝรั่งเอาม้าเทศมาให้ขี่ รู้ทีเดียวว่าม้ากับคนไม่คุ้นกันก็จะพยศและสะบัด ฝรั่งจะทำให้อับอายขายหน้า โยมจึงขอหญ้าหนึ่งกำมือ บริกรรมคาถาแล้วให้ม้ากิน ม้ามันเชื่อง บังคับง่าย เป็นที่อัศจรรย์ใจของฝรั่ง (ม้าตัวนั้นก็คือม้าตัวที่ทรงที่บรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมนี้เอง จึงเป็นม้าที่ยืนด้วยความเชื่อง มิใช่เลียนอนุสาวรีย์แบบฝรั่งสร้างทั่วไป)
  เมื่อพระพุทธเจ้าหลวงตรัสแล้ว จึงถามประวัติพระคาถา สมเด็จพระวันรัต (แดง) ถวายพระพรเล่าที่มาแล้ว จึงอัญเชิญเสด็จเข้าในกุฏิให้ทอดพระเนตรภาพจิตรกรรมพระสุนทรีวาณี พระพุทธเจ้าหลวงทรงเลื่อมใสยิ่ง จึงออกพระโอษฐ์ยืมไปบูชาเป็นเวลา ๕ ปี กาลต่อมาเมื่อสมเด็จพระวันรัต (แดง) อาพาธใกล้มรณภาพ พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมอาการที่วัดโพธินิมิต-สถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระวันรัต (แดง) ได้ถวายพระพรขอคืนภาพพระสุนทรีวาณีแก่วัด ซึ่งก็ได้โปรดฯให้อัญเชิญคืนวัด
  พระพุทธเจ้าหลวงทรงมีพระราชศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของพระสุนทรีวาณี เมื่อทรงโปรดให้สร้างโรงเรียนวัดเบญจมบพิตรจึงให้ออกแบบพระสุนทรีวาณี เพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อให้ครูอาจารย์นักเรียนได้บริกรรมคาถานี้
  เฉพาะพระสงฆ์ที่บริกรรมพระคาถานี้ในยุครัตนโกสินทร์ คือสมเด็จพระสังฆราช (สุก) เสกข้าวให้ไก่ป่ากินไก่ป่ายังเชื่อง สมเด็จพระวันรัต (แดง) สมเด็จพระสังฆราช (แพ) สมเด็จพระสังฆราช (อยู่) วัดสระเกศฯ พระวิสุทธาธิบดี (ไสว) วัดไตรมิตรวิทยาราม พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดไร่ขิง ท่านเขียนจิตรกรรมไว้ที่วัดไร่ขิงด้วย พระเทพสุวรรณโมลี (สอิ้ง) เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี รูปปัจจุบัน ที่จังหวัดสงขลา อดีตเจ้าอาวาสชื่อหลวงพ่อทอง ท่านให้เขียนปั้นพระสุนทรีวาณีไว้ที่หน้าบันอุโบสถ จึงไม่สงสัยว่าทำไมท่านจึงขลัง
  หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ ชลบุรี ท่านเล่าเป็นบันทึกของวัดว่า ท่านบริกรรมคาถาพระสุนทรีวาณี เสกพระปิดตาของท่าน อีกทั้งหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ท่านก็เสกพระปิดตาและวัตถุมงคลของท่านด้วยพระคาถาสุนทรีวาณี พระคณาจารย์สายวัดสุทัศน์ฯ เมื่อจะเข้าสู่การบริกรรมเสกวัตถุมงคลและลงอักขระ เลขยันต์ ก็บริกรรมคาถาพระสุนทรีวาณี ทุกรูปไป
  เรื่องการสร้างพระสุนทรีวาณีในรูปแบบต่างๆ เช่นพระบูชาครอบน้ำพระพุทธมนต์ (ขันน้ำมนต์) ก็มักจะหล่อพระสุนทรีวาณีประดิษฐานยอดครบน้ำมนต์ จวบจนถึงท่านเจ้าคุณพระพิพัฒน์สังวรคุณ (เจ้าคุณถนอม) ซึ่งเป็นศิษย์สืบสายตรงจากเจ้าคุณพระศรีสัจจญาณเถระ (เจ้าคุณประหยัด) เจ้าคุณประหยัดเป็นศิษย์สายตรงสมเด็จพระสังฆราช (แพ) รุ่นน้องของเจ้าคุณพระมงคลราชมุนี (เจ้าคุณศรีฯ สนธิ์) ที่หน้าบันพระวิหารวัดราชบูรณะ (วัดเลียบ) สะพานพุทธก็มีรูปปั้นพระสุนทรีวาณี
  อ้างอิง
  จากบทความที่เขียนโดยท่านพระราชวิจิตรปฏิภาณ
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

  .......................................

  สนใจติดต่อมาได้ครับ ทางข้อความ
  หรือโทร 0949941641
  Line theerasak_tenot

  ชื่อบัญชี นายธีระศักดิ์ เลิศประยูร
  เลขที่ 6942137115
  ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 พฤษภาคม 2017
 2. tenot

  tenot Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2011
  โพสต์:
  740
  ค่าพลัง:
  +96
  รายการที่2 ปู่ฤาษีปัญจะโภคทรัพย์
  ขนาดหน้าตัก 5 นิ้วเนื้อทองเหลืองทาทอง จัดสร้างโดย หลวงพ่อวีระ คณะ5 วัดราชสิทธาราม

  ในสมัยอดีตกาล พระเจ้าจักรพรรดิทัลหเนมิ เมื่อจักรแก้วอันเป็นทิพย์ถอยเคลื่อนไป พระองค์จึงทรงผนวชเป็นฤาษีพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมาก เมื่อผนวชแล้วมีพระนามว่า พระราชฤาษีจักรพรรดิ ทัลหเนมิ พระราชฤาษีจักรพรรดิเคยฟังธรรมของ พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมาเมื่อผนวชเป็นราชฤาษีแล้ว ทรงสำเร็จอานาคามิมรรค อานาคามิผลเมื่อสิ้นชีพแล้ว อุบัติอยู่ในสุธาวาสพรหมโลก พระราชโอรสองค์ใหญ่ ของพระเจ้าจักรพรรดิทัลหเนมิ อำมาตย์ และมหาอำมาตย์ ทรงถือเพศเป็นฤาษี ขณะพระราชา ประพฤติจักกวัตติวัตร และคณะอำมาตย์ ประพฤติธรรมเป็นประโยชน์ในปัจจุบัน และประโยชน์ในภายหน้าพระราชา และคณะอำมาตย์ทั้ง ๔ ประพฤติธรรมได้ ๓ วัน สรีระที่เคยทรวดทรงดี ก็กลับกลายเป็น สรีระที่อ้วนพี สมลักษณะเจ้าแห่งโภคทรัพย์ พระราชโอรสองค์ใหญ่ ของพระเจ้าจักรพรรดิทัลหเนมิ เป็นพระฤาษี นามว่า พระฤาษีธรรมราชาบดี อำมาตย์ทั้ง ๔ แปลงเพศเป็นฤาษี มีนามดังนี้ อำมาตย์คลังทอง มีนามว่า พระฤาษีคลังทอง อำมาตย์คลังแก้วแหวน แปลงเพศเป็นฤาษีนามว่า พระฤาษีคลังแก้วแหวน (พระฤาษีโภคทรัพย์) อำมาตย์คลังธัญญาหาร แปลงเพศเป็นฤาษี นามว่า พระฤาษีธัญญาหาร(พระฤาษีโภสพ) อำมาตย์คลังสินค้า แปลงเพศเป็นฤาษีนามว่า พระฤาษีคฤหบดีฤาษี ทั้ง ๕ ตนได้ฟังธรรมจาก พระราชฤาษีจักรพรรดิทัลหเนมิ พระฤาษีทั้ง ๕ เป็นที่นับถือของคนทั่วไป ผู้คนทั้งหลายไปฟังธรรมจากพระฤาษีทั้ง ๕ ตนนี้ทุกวัน ๑๕ ค่ำในจักกวัตติวัตรธรรม ธรรมที่เป็นประโยชน์ในปัจจจุบัน ธรรมที่เป็นประโยชน์ในภายหน้า ธรรมที่ทำให้ทรัพย์ไหลเข้าธรรมที่ ทำให้ทรัพย์ไหลออก เหตุแห่งความเสื่อม เหตุแห่งความเจริญ บุคคลทั้งหลายได้ฟังธรรมจากพระฤาษีทั้ง ๕ ตนแล้ว ย่อมมี แต่ความเจริญ ในกาลภายหลังพระฤาษีทั้ง ๕ ตน ได้สำเร็จอานาคามิมรรค อานาคามิผล

  คาถา
  พุทธังชีวิตตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณังคัจฉามิ อิติปิโสภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะ โต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ อุอากะสะ อากะสะอุ กะสะอุอา สะอุอากะ สะกะอาอุ นะชาลีติ นะชาลีเต หังชาลีติ พะลิราชา ปิยังมะมะ อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิมา มา นะ โมพุท ธา ยะ

  .......................................

  สนใจติดต่อมาได้ครับ ทางข้อความ
  หรือโทร 0949941641
  Line theerasak_tenot

  ชื่อบัญชี นายธีระศักดิ์ เลิศประยูร
  เลขที่ 6942137115
  ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. tenot

  tenot Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2011
  โพสต์:
  740
  ค่าพลัง:
  +96
  รายการที่3 เทพนางจันกวัก
  หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ สุสานทุ่งมน สุรินทร์ ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว ใต้ฐานอุดของวิเศษมากมาย สร้างปี 56

  แม่เทพนางจันทร์ รูปโฉมงดงาม ผู้มีบุญฤทธิ์อำนาจ ด้านโชคลาภ ค้าขาย หากกิตติศักดิ์บุญฤทธิ์อานุภาพแม่ย่านางเรือ แม่ย่านางรถ ท่านเป็นเทพสตรีมีอำนาจบารมีทำหน้าที่ปกปักรักษาคุ้มครองกันภัย ก็จะขอกล่าวศาสตร์เขมรโบราณ แห่งเทพนางจันทร์ เทพสตรีเทพแห่งโชคลาภ ค้าขาย ผู้มีกำเนิดอุบัติดวงจิตมีทิพย์อำนาจ ด้วยบารมี เทพ-พรหม ครูอาจารย์ 500 องค์ บารมีหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ ผู้สร้าง อัญเชิญเทพทิพย์นางจันทร์ ผู้มีโชคลาภมาก เป็นเอกด้านการค้าขาย มาสถิต อีกทั้งมีตำนานกล่าวถึงเทพนางจันทร์ จุติจากผู้มีบุญ ผู้ได้รับพร จากท้าวเวสสุวัณมหาราช ให้สงเคราะห์ผู้คน ด้านพานิช ค้าขาย พืชพันธุ์ธัญญาหาร สำหรับเทพนางจันทร์ หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ สร้างพุทธาภิเษก ขึ้นตามศาสตร์วิชา มีอานุภาพด้าน โชคลาภ ค้าขาย มหานิยมโภคทรัพย์ คนรักเมตตา เป็นยอดหัวใจคนทั้งหลาย จักบนบาลแม่ก็ได้ มีของกำนัลถวายก็รับ

  วิธีบูชาเทพนางจันกวัก ก่อนทำการใด ๆ ระลึกถึงหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ ครูอาจารย์ เทพ-พรหม… จุดธูป 5 ดอก เทียน 2 เล่ม ดอกไม้หรือพวงมาลัย น้ำเปล่า 1 แก้ว ผลไม้ตามที่หาได้ ถวายของหอมบูชาสิ่งที่สมควรจะดีมาก ช่วยให้ ผู้คนไหลมาช่วยค้าช่วยขาย มีกินมีใช้ไม่ขัดสน จากนั้นให้ว่า

  นะโม 3 จบ

  ภาวนาคาถา นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ นะเมติ 12 จบ

  แล้วอธิษฐานตามความปรารถนา

  หรือ ตั้ง นะโม 3 จบ

  ภาวนา “ นะโมพุทเธียหังหุ นะเมติ ” คาถาเมตตาโชคลาภค้าขาย 12 จบ-108 จบ ก็ดีดุจกัน

  .......................................

  สนใจติดต่อมาได้ครับ ทางข้อความ
  หรือโทร 0949941641
  Line theerasak_tenot

  ชื่อบัญชี นายธีระศักดิ์ เลิศประยูร
  เลขที่ 6942137115
  ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. tenot

  tenot Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2011
  โพสต์:
  740
  ค่าพลัง:
  +96
  แจ้งราคา นะครับ รายการที่ 1 3500 บาท
  รายการที่2 2500 บาท
  รายการที่3 3500 บาท
   
 5. tenot

  tenot Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2011
  โพสต์:
  740
  ค่าพลัง:
  +96
  รายการที่4
  พระพิฆเนศวร หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน ขนาดบูชาสูงห้านิ้ว หลวงพ่อเพี้ยนเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง สมาธิจิตอาคมท่านสูงมาก พระพิฆเนศวรรุ่นนี้สร้างเป็นที่ระลึกแจกเจ้าภาพกฐิน ใต้ฐานฝังเหรียญทองแดง สวยงามน่าบูชามากครับ

  บูชาองละ 1800 บาท

  โทร0949941641
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 กรกฎาคม 2015
 6. tenot

  tenot Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2011
  โพสต์:
  740
  ค่าพลัง:
  +96
  รายการที่ 5
  พระพุทธมัชฌิมามุนี รุ่นแรก หลวงพ่อวีระ วัดราชสิทธาราม

  บูชาองละ 1800 บาท
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 กรกฎาคม 2015
 7. tenot

  tenot Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2011
  โพสต์:
  740
  ค่าพลัง:
  +96
  รายการที่ 6
  พระสังกัจจายน์พังพะกาฬมหาลาภ

  หลวงพ่อช่วง วัดควนปัตตาราม พัทลุง ปี2549
  เนื้อทองเหลืองรมดำ ใต้ฐานฝังเหรียญนอโม
  พิธีพุทธาภิเษกใหญ่ สามวาระ ที่วัดควนปัตตารามและที่วัดเขาอ้อ โดยอาจารย์ประจวบ คงเหลือ เป็นเจ้าพิธีกรรม พร้อมด้วยพระเกจิสายเขาอ้อมากมาย

  บูชาด้าน มหาลาภ สติปัญญา เมตตามหานิยม และปกป้องคุ้มภัย

  สนใจติดต่อมาได้ครับ
  บูชา 1500 บาท
  โทร 0949941641
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 กรกฎาคม 2015
 8. tenot

  tenot Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2011
  โพสต์:
  740
  ค่าพลัง:
  +96
  รายการที่ 7

  พระสังกัจจายน์ยิ้มบายน รุ่นธนสารสมบัติ
  หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ สุสานทุ่งมน สุรินทร์ ปี47
  เนื้อสัมริดศิลา หน้าตัก ห้านิ้ว ใต้ฐานบรรจุผงวิเศษ
  หลวงปู่ได้เมตตาจารยันต์ที่แม่แบบองพระด้วยท่านเอง
  เป็นศิลปะที่งดงาม ตามแบบโบราณ

  สนใจติดต่อมาได้ครับ
  องละ 9900 บาท

  โทร 0949941641
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. tenot

  tenot Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2011
  โพสต์:
  740
  ค่าพลัง:
  +96
  รายการที่ 8
  เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิ้งเอี้ย ปางมหาเศรษฐีซัมภล
  จัดสร้างโดยพุทธสถานจีเต็กลิ้ม นครนายก ปี48
  ขนาด 9 นิ้ว

  ฐานแปดเหลี่ยม ล้อมด้วยดาวนพเคราะห์ทั้ง7 สร้างตามหลักยุค8

  ในการสวดมนต์ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภนั้น ทางฝ่ายตันตระมหายานก็จะใช้คาถาตามที่กล่าวไป เพื่อขอพรให้ท่านประทานโชคลาภ และความร่ำรวย ทั้งยังมีอานุภาพในการคุ้มครองปกป้องทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วให้ปลอดภัย รวมถึงจากบรรดาภูติผีปีศาจ อำนาจชั่วร้ายทั้งปวง ก็ไม่สามารถทำอันตรายได้ เพราะท่านคือมหาราช ผู้เป็นจตุโลกบาล เจ้าแห่งยักษ์
  เทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิ้งเอี้ย)
  สามารถจัดแบ่งปางต่างๆ ตามหลักมหายานได้ดังนี้
  ๑) ปางมหาเศรษฐี ชัมภล ซึ่งเป็นปางที่ใหญ่สุดและมีความเก่าแก่ที่สุดกว่า ๒,๐๐๐ ปี
  ๒) ปางบู๊ ทรงเครื่องนักรบโบราณมีเสือประทับอยู่ด้วยคติมาจากความที่เป็นยักษ์นั่นเอง ภายหลังจึงแปลงให้เป็นปางบู๊
  ๓) ปางบุ๋น เป็นรูปขุนนางจีนดังที่เห็นกันทั่วไป ซึ่งปางนี้กำเนิดภายหลังไม่กี่ร้อยปี คล้ายคลึงกับเทพเจ้าองค์อื่นๆ ของจีน เช่น ตี่จู้เอี้ย แป๊ะกง ฯลฯ อาจจะมีคฑายู่อี่และถือก้อนเงินจีนโบราณ
  จะเห็นได้ว่าทั้งสามปางหลัก ปางมหาเศรษฐีชัมภล มีความเก่าแก่ยาวนานและมีประวัติความเป็นมาที่สากลปรากฏในหลายประเทศแถบทวีปเอเชีย ส่วนอีก ๒ ปางนั้น มากำเนิดขึ้นภายหลังในประเทศจีน ซึ่งจะมีกึ่งตำนานกึ่งนิทานตามตำนานมหาเทพของจีน (ฮงสิงปั้ง) ที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ต่อมาภายหลังเมื่อเสียชีวิตจึงได้รับการยกเป็นเทพ ตัวอย่างเช่น เทพเจ้ากวนอู

  รูปลักษณะของเศรษฐีชัมภล
  มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากเทพเจ้าองค์อื่นอย่างเห็นได้ชัด คือ มีลักษณะอวบอ้วน พุงพลุ้ย ใบหน้าใหญ่ล่ำ มีความจริงจัง แต่แฝงไปด้วยความเมตตากรุณา ท่อนบนของท่านเปลือยเปล่า ประดับไปด้วยสร้อยสังวาลย์ เพชรนิลจินดา กำไล ทั้งองค์เต็มไปด้วยอัญมณีล้ำค่าแสดงถึงความมั่งมีเงินทองทรัพย์สมบัติอย่างเหลือคณานับ บางที่จะประทับนั่งบนแท่นดอกบัวและห้อยพระบาทข้างหนึ่งเหยียบหอยสังข์ มือด้านหนึ่งถือแก้วมณี อีกด้านถือพังพอนไว้และท่านจะบีบคอพังพอนอ้าปากคายแก้วแหวนเงินทองออกมา อันเป็นเคล็ดลับโบราณที่กล่าวว่า ทรัพย์สมบัติทั้งมวลบนพื้นพิภพล้วนแล้วแต่อยู่ในผืนดิน ความอุดมสมบูรณ์ต่าง ๆ ก็มาจากดิน จากน้ำใต้ดินทั้งนั้น แก้วแหวนเงินทองของมีค่าล้วนแล้วเกิดจากพื้นปฐพีทั้งหมดทั้งสิ้น ผู้ที่มีหน้าที่เฝ้าทรัพย์เหล่านั้นก็คือ เจ้าแห่งเมืองบาดาล โบราณกล่าวว่าคือ งู ดังนั้นสัตว์ที่แก้เคล็ดกับงูได้ก็คือพังพอนนั่นเอง โบราณจึงได้กำหนดรูปลักษณะของมหาเศรษฐีชัมภลไว้ตามที่ปรากฏในที่ต่างๆ ก็ล้วนแล้วแต่มีพังพอนเป็นสำคัญ

  ตามพุทธสูตรกล่าวไว้ว่า "ขอเพียงแต่วาดภาพหรือแกะสลักรูปของมหาเศรษฐีชัมภล จะคิดสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นสมดังใจปรารถนา เทวรูปมั่งคั่งองค์นี้ก็คือ เทพธนาของพระพุทธศาสนานิกายตันตระ (ในธิเบตคือนิกายลามะ) มีนามว่า "รัตนโกศ" มีหน้าที่ปกครองดูแลโภคทรัพย์ในแผ่นดิน มีชื่อเต็มคือ "รัตนโกศ มหาพญายักษ์" ทรัพย์สินเงินทองจะไหลมาเทมาและจะรักษาทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วอย่างมั่นคง

  ที่กล่าวมาโดยสรุป ก็เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงความเป็นมาของเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิ้งเอี้ย) ปางมหาเศรษฐีชัมภล สำหรับในประเทศไทย มักเรียกท่านว่า ท้าวกุเวร ท้าวชุมพล บางแห่งจะเรียกท่านว่า "เจ้าพ่อขุมทรัพย์" เศรษฐีมหาเศรษฐีหลายคนในประเทศไทยและต่างประเทศ ก็มีการบูชาท่านมานานแล้ว แม้แต่สำนักงานใหญ่ของธนาคารแห่งหนึ่งย่านราษฎร์บูรณะ ก็มีรูปหล่อของมหาเศรษฐีชัมภลนี้บูชา การบูชาเทพเจ้าแห่งโชคลาภปางนี้นั้น นอกจากให้คุณทางด้านโชคลาภทรัพย์สมบัติแล้ว ยังสามารถคุ้มครองป้องกันสิ่งอัปมงคลได้ทุกชนิด สามารถปัดเป่าพลังอำนาจที่ไม่ดีต่างๆ ออกไป ซึ่งคนโบราณค้นพบและหยั่งรู้ในความหมาย จึงได้สร้างรูปเหมือนท่านไว้ทั่วทวีปเอเชียนานกว่าสองพันปี และครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญที่ทุกท่านจะได้นำท่านไปบูชา เพื่อรับพลังแห่งโชคลาภ

  ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นไป ฮวงจุ้ยโลกจะเปลี่ยนเข้ายุคที่ ๘ ยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองของเอเชีย คำว่าเจ้าสัว หรือ "จ่อซัว" ในภาษาจีนหมายถึง ผู้มีทรัพย์ เศรษฐีผู้อุปถัมภ์ หนุนส่ง เกื้อหนุน การตั้งชื่อและการจัดสร้างใช้หลักจากตำแหน่งดวงดาวที่โคจร อันจะส่งพลังถึงโลกมนุษย์ตามหลักของพลังสมดุลจักรวาล ตำแหน่ง "จ่อซัว"คือ ตำแหน่งของพลังที่เกื้อหนุนในทุกๆ ด้าน เป็นตำแหน่งแห่งโชคลาภ ความร่ำรวย และเทพเจ้าที่ครองตำแหน่ง "จ่อซัว" ได้คือเทพเจ้าแห่งโชคลาภปางมหาเศรษฐีชัมภล เนื่องจากเป็นปางใหญ่ที่สุดสมดังคำว่า มหาราชผู้เป็นใหญ่ มีคำกล่าวว่า "อิกเต็ง ยี่เห็ง ซาฮวงจุ้ย" หมายถึง ต้องมีสามสิ่งประกอบกันคือ มีคุณธรรม มีจริยธรรม เทพยดาฟ้าดินถึงจะเกื้อหนุน จะขาดสิ่งใดไปไม่ได้ คนจะเจริญรุ่งเรืองได้ ต้องเป็นผู้ที่มีความดีงาม ตั้งมั่นอยู่ในสิ่งที่สุจริต ประกอบสัมมาชีพด้วยความมีคุณธรรม เมื่อเป็นดังนี้ เทวดาฟ้าดินก็จะเป็นใจ ดังคำที่ว่าเทวดาฟ้าดินย่อมคุ้มครองคนดี หากบางคน แม้จะร่ำรวยมีเงินทองหรืออยู่ในฮวงจุ้ยที่ดี แต่ขาดซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม ท้ายที่สุดแล้ว โลกก็จะไม่สรรเสริญ แม้แต่เทวดาก็ตาม

  การบูชาเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิ้งเอี้ย) ปางมหาเศรษฐีชัมภล
  เทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิ้งเอี้ย) ปางมหาเศรษฐีชัมภล ซึ่งเป็นปางใหญ่ที่สุดในสามปางของเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เพราะว่าปางมหาเศรษฐีชัมภลนี้เป็นปางของมหาราช หรือ กษัตริย์ เครื่องทรงกษัตริย์ตามแบบโบราณ อีกสองปางคือปางบุ๋นกับปางบู๊เป็นปางที่ประยุกต์มาจากลัทธิเต๋ามีเค้าโครงมาจากขุนนางจีน ซึ่งโดยสถานภาพ ปางมหาเศรษฐีชัมภลหรือมหาราชชัมภลจึงสูงกว่า แต่ทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นที่เคารพกราบไหว้เพื่อส่งผลทางด้านโชคลาภทุกองค์

  สำหรับปางมหาเศรษฐีชัมภลนี้จะมีพิเศษกว่าตามที่มีจารึกมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล โดยความพิเศษอยู่ที่วัตถุที่อยู่ในพระหัตถ์ขวา ซึ่งก็คือ "สัตตรัตนมณี" หรือ แกวเจ็ดประการ นัยความหมายคือ การประทานสมบัติเจ็ดประการของมหาจักรพรรดิ เพื่อความรุ่งเรืองแห่งแผ่นดิน มีดังนี้
  ประการที่ ๑ จักรรัตนะ คือ จักรแก้ว หมายถึง การมีอำนาจหรือเดชานุภาพแผ่ขยายไปทั่วทุกทิศ
  ประการที่ ๒ หัตติรัตนะ คือ ช้างแก้ว หมายถึง การแสดงออกซึ่งความมีบารมีที่ยิ่งใหญ่ ความมั่นคง
  ประการที่ ๓ อัสสรัตนะ คือ ม้าแก้ว หมายถึง การมีข้าทาสบริวารรับใช้ที่ดี
  ประการที่ ๔ มณีรัตนะ คือ มณีแก้ว หมายถึง ความสว่าง ความมีสติปัญญา ความรู้
  ประการที่ ๕ อิตถีรัตนะ คือ นางแก้ว หมายถึง ได้คู่ครองที่ดีมีความงดงาม
  ประการที่ ๖ คหปติรัตนะ คือ ขุนคลังแก้ว หมายถึง ความมีทรัพย์สินเงินทองบริบูรณ์
  ประการที่ ๗ ปริณายกรัตนะ คือ ขุนพลแก้ว หมายถึง ที่ปรึกษาคู่ใจ ผู้ให้ความรู้ ผู้ปกป้อง คุ้มครอง รวมถึงบุตรที่ดี
  ดังนั้น อานุภาพแห่งมหาเศรษฐีชัมภลนี้ สามารถอธิษฐานขอพรได้ ๗ ประการด้วยกันตามคุณลักษณะของสมบัติจักรพรรดิ ๗ ประการ ซึ่งประทานให้โดยมหาราชผู้เป็นท้าวจตุโลกบาลซึ่งคุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ตลอดกาล
  "สำหรับตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นไป ทิศทางฮวงจุ้ยโลกจะเปลี่ยนเข้าสู่ยุคที่ ๘ ซึ่งจะกินเวลาถึง ๒๐ ปี ทิศที่เป็นมงคลที่สุด... สำหรับตั้งเทพเจ้าแห่งโชคลาภ คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อันเป็นตำแหน่ง "จ่อซัว" ที่เกื้อหนุนถึงพลังในยุค ๘ นี้"

  วิธีการตั้ง
  ๑) ให้ตั้งองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยให้องค์ท่านนั่งพิงทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ หลังพิงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรับพลังแห่งโชคลาภ ความโชคดี ตามหลักฮวงจุ้ย
  ๒) หากไม่สามารถตั้งตามทิศดังกล่าวได้ ก็ให้ตั้งบูชาตามความเหมาะสม แต่ต้องต่ำกว่าองค์พระ
  ๓) ควรตั้งบนตู้เซฟ โต๊ะทำงาน ที่เก็บเงิน ทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มพูนทรัพย์สินเงินทอง และรักษาทรัพย์สินที่มีอยู่ให้มั่นคง
  ๔) ตั้งหน้าร้านค้า ตู้ใส่สินค้า ลิ้นชักเงิน ตะกร้าใส่เงิน
  ๕) การตั้งบูชาหน้ารถ สำหรับปางมหาเศรษฐีชัมภลนี้ถือว่าเหมาะ เพราะท่านคือ ท้าวเวสสุวรรณเจ้าแห่งยักษ์ ซึ่งเป็นที่เกรงกลัวของบรรดาภูติผีปีศาจ อำนาจชั่วร้ายทั้งปวงที่อาจล่องลอยอยู่ตามถนนหนทางเป็นสัมภเวสี จะไม่กล้าเข้ามารบกวนเด็ดขาด

  วิธีการบูชาประจำวัน
  ๑) ควรบูชาด้วยน้ำเปล่า ๓ ถ้วยทุกวัน หรือตามแต่เหมาะสมอาจจะทุกวันพระก็ได้
  ๒) ถวายส้ม ๔ ใบ พวงมาลัย ๑ พวง
  ๓) ให้สวดคาถาบูชาขอพรทุกวัน หรือตามแต่สะดวก

  คาถาบูชาขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
  เคล็ดคาถาบูชานี้สำหรับท่านที่เกิดปีต่างๆ ทั้ง ๑๒ นักษัตร อันเป็นหัวใจคาถาจารึกเป็นภาษาสันสกฤตมาแต่ครั้งโบราณ โดยให้ตั้งจิตให้สงบระลึกถึงความดีที่ได้ประกอบมา แล้วท่องคาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล อธิษฐานขอพร ๗ ประการจากท่าน
  - ท่านที่เกิดในปี ฉลู มะโรง มะแม จอ
  คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล คือ "โอม ชัมภาลา จาเลน ไนเยน สวาหะ"
  - ท่านที่เกิดในปี ขาล เถาะ
  คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล คือ "โอม อา ฮูโฮฮัม กษะสะ โอม ชัมภาลา ลาจาเลน ไนเยน สวาหะ"
  - ท่านที่เกิดในปี มะเส็ง มะเมีย
  คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล คือ "โอม ชัมภาลา จาเลน ไนเยน ธะนัม เมธิ หะรี ทากินี ชัมภาลา
  สะมะภารา สวาหะ"
  - ท่านที่เกิดในปี วอก ระกา
  คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล คือ "โอม ปัทมะ โกรธะ อรยะ ชัมภาลา หฤทัย หู ผะฏะ"
  - ท่านที่เกิดในปี กุน ชวด
  คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล คือ "โอม ชัมภะละ ชะเลนทะรา เย สวาหา โอม อินทะระ ฌิมขัม
  ภะมะริ สวาหา"
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. tenot

  tenot Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2011
  โพสต์:
  740
  ค่าพลัง:
  +96
  รายการที่9
  แม่เทพนางจันทร์ หลวงปู่หงษ์พรหมปัญโญ สุสานทุ่งมน รุ่นธนสารสมบัติ ปี47

  แม่เทพนางจันทร์ รูปโฉมงดงาม ผู้มีบุญฤทธิ์อำนาจ ด้านโชคลาภ ค้าขาย หากกิตติศักดิ์บุญฤทธิ์อานุภาพแม่ย่านางเรือ แม่ย่านางรถ ท่านเป็นเทพสตรีมีอำนาจบารมีทำหน้าที่ปกปักรักษาคุ้มครองกันภัย ก็จะขอกล่าวศาสตร์เขมรโบราณ แห่งเทพนางจันทร์ เทพสตรีเทพแห่งโชคลาภ ค้าขาย ผู้มีกำเนิดอุบัติดวงจิตมีทิพย์อำนาจ ด้วยบารมี เทพ-พรหม ครูอาจารย์ 500 องค์ บารมีหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ ผู้สร้าง อัญเชิญเทพทิพย์นางจันทร์ ผู้มีโชคลาภมาก เป็นเอกด้านการค้าขาย มาสถิต อีกทั้งมีตำนานกล่าวถึงเทพนางจันทร์ จุติจากผู้มีบุญ ผู้ได้รับพร จากท้าวเวสสุวัณมหาราช ให้สงเคราะห์ผู้คน ด้านพานิช ค้าขาย พืชพันธุ์ธัญญาหาร สำหรับเทพนางจันทร์ หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ สร้างพุทธาภิเษก ขึ้นตามศาสตร์วิชา มีอานุภาพด้าน โชคลาภ ค้าขาย มหานิยมโภคทรัพย์ คนรักเมตตา เป็นยอดหัวใจคนทั้งหลาย จักบนบาลแม่ก็ได้ มีของกำนัลถวายก็รับ

  วิธีบูชาเทพนางจันกวัก ก่อนทำการใด ๆ ระลึกถึงหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ ครูอาจารย์ เทพ-พรหม… จุดธูป 5 ดอก เทียน 2 เล่ม ดอกไม้หรือพวงมาลัย น้ำเปล่า 1 แก้ว ผลไม้ตามที่หาได้ ถวายของหอมบูชาสิ่งที่สมควรจะดีมาก ช่วยให้ ผู้คนไหลมาช่วยค้าช่วยขาย มีกินมีใช้ไม่ขัดสน จากนั้นให้ว่า

  นะโม 3 จบ

  ภาวนาคาถา นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ นะเมติ 12 จบ

  แล้วอธิษฐานตามความปรารถนา

  หรือ ตั้ง นะโม 3 จบ

  ภาวนา “ นะโมพุทเธียหังหุ นะเมติ ” คาถาเมตตาโชคลาภค้าขาย 12 จบ-108 จบ ก็ดีดุจกัน

  องละ 5800 บาท

  สนใจติดต่อมาได้ครับ
  โทร0949941641
  E mail tenot_te@hotmail.com
  LINE theerasak_tenot
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_9248.JPG
   IMG_9248.JPG
   ขนาดไฟล์:
   104.8 KB
   เปิดดู:
   48
 11. tenot

  tenot Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2011
  โพสต์:
  740
  ค่าพลัง:
  +96
  รายการที่10

  พระบูชา รูปเหมือนพระครูวิบูลย์สรภัญ หลวงปู่มุ้น อดียเจ้าอาวาสวัดสะพาน สมัยกรุงศรีอยุธยา พระเถราจารย์ชื่อดัง สร้างปี2545
  เนื้อทองเหลือง หน้าตัก 5 นิ้ว พิธีพุทธาภิเษกโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง

  มีจำนวน2องค์ องค์ละ 1299 บาท
  สนใจติดต่อมาได้ครับ
  โทร0949941641
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 12. tenot

  tenot Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2011
  โพสต์:
  740
  ค่าพลัง:
  +96
  รายการที่11

  พระกริ่งชัยวรมันโปร่งฟ้า หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ ปี49
  ขนาดหน้าตักสามนิ้ว พิธีพุทธาภิเษกรุ่นพระแม่ธรณี
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 13. tenot

  tenot Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2011
  โพสต์:
  740
  ค่าพลัง:
  +96
  พระบูชา เปิดบาตรรับทรัพย์ นำฤกษ์เททองที่วัด หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฏีทอง ในบาตรบรรจุตะกรุดทองคำแท้ พร้อมข้าวก้นบาตร และตะกรุดเต็มมหาวิเศษ ใต้ฐานฝังเหรียญรูปเหมือน
  บูชา 5999 บาท
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • image.jpg
   image.jpg
   ขนาดไฟล์:
   666.7 KB
   เปิดดู:
   90
 14. tenot

  tenot Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2011
  โพสต์:
  740
  ค่าพลัง:
  +96
  สี่หูห้าตา เทวดานำโชค พระอินทแปลง
  กินไฟขี้เป็นทอง
  ทรงเครื่องสวยงามมาก
  รุ่นบันไดสวรรค์

  หลวงปู่ครูบาบุญญัง วัดห้วยน้ำอุ่น ลำพูน
  ศิษย์ครูบาชัยวงศา
  จัดสร้างเป็นรุ่นสุดท้าย

  เนื้อโลหะรมเขียว ขนาดหน้าตัก 5.5 สูง 9 นิ้ว ใต้ฐานฝังตะกรุด ตอกโค้ตหมายเลข

  พิธีปลุกเสกอย่างยิ่งใหญ่ ปี56

  พุทธคุณ บันดาลโชคลาภ เงินทอง ร่ำรวย กันฟ้าผ่า ไฟไหม้ กันสิ่งไม่ดี

  สนใจติดต่อมาได้ครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • image.jpg
   image.jpg
   ขนาดไฟล์:
   591.1 KB
   เปิดดู:
   786
 15. tenot

  tenot Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2011
  โพสต์:
  740
  ค่าพลัง:
  +96
  หนุมานอุ้มดวง ศรีวิชัยนามปี วัดดอนศาลาปี50 ขนาดบูชา 5 นิ้ว บรรจุกริ่ง
  3500 บาท
  โทร0949941641
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • image.jpg
   image.jpg
   ขนาดไฟล์:
   1.2 MB
   เปิดดู:
   131
 16. tenot

  tenot Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2011
  โพสต์:
  740
  ค่าพลัง:
  +96
  ตะกรุดพอกผง เสกสามไตรมาส หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง ปทุมธานี พระเกจิอาจารย์สายรามัญอาคมสุดขลัง สมาธิจิตขั้นสูง เป็นตะกรุดทำแบบโบราณ พอกผงกันในวัด ปิดทอง หลวงพ่อเสกถึงสามไตรมาส คือ สามปี เลยทีเดียว

  มีมาแบ่งบูชา 2 ดอก ดอกละ 800 บาท
  สนใจติดต่อมาได้ครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_1917.JPG
   IMG_1917.JPG
   ขนาดไฟล์:
   989.7 KB
   เปิดดู:
   153
 17. tenot

  tenot Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2011
  โพสต์:
  740
  ค่าพลัง:
  +96
  หุ่นพยนต์มณีจินดามหาเวทย์ขนาดบูชา 6 นิ้ว

  หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว

  หุ่นพยนต์ มณีจินดามหาเวทย์ 108 มหายันต์ อธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวโดย หลวงปู่เจือ ปิยสีโล เจ้าตำรับวัดกลางบางแก้ว รุ่นมณีจินดามหาเวทย์ 108 มหายันต์ โดยมีมวลสาร จากแผ่นยันต์ของสุดยอดพระเกจิระดับแนวหน้าของเมืองไทย จำนวน 42 รูป ได้แก่
  1.หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม
  2.หลวงปู่ทิม วัดพระขาว อยุธยา
  3.หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา
  4.หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน ลพบุรี
  5.หลวงปู่สาย วัดดอนกระต่ายทอง อ่างทอง
  6.หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้ อยุธยา
  7.หลวงพ่อเสาว์ วัดดอนหญ้านาง อยุธยา
  8.หลวงพ่อแย้ม วัดสามง่าม นครปฐม
  9.หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน อยุธยา
  10.หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก อยุธยา
  11.หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว อยุธยา
  12.หลวงพ่อสำอาง วัดบางพระ นครปฐม
  13.หลวงพ่ออวยพร วัดดอนยายหอม นครปฐม
  14.หลวงพ่อมาลัย วัดบางหญ้าแพรก สมุทรสาคร
  15.หลวงพ่ออั๊บ วัดท้องไทร นครปฐม
  16.หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม อยุธยา
  17.หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม
  18.หลวงพ่อแพร วัดบางแคน้อย สมุทรสงคราม
  19.หลวงพ่อเจิม วัดปรกสุธรรมาราม สมุทรสงคราม
  20.หลวงพ่อมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ สมุทรสงคราม
  21.หลวงพ่อปาน วัดแก้วเจริญ สมุทรสงคราม
  22.หลวงพ่อแดง วัดอินทราราม สมุทรสงคราม
  23.หลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดแม่น้ำ สมุทรสงคราม
  24.พระครูวินัยธรมานิตย์ วัดสีกัน กรุงเทพ
  25.พระอาจารย์บุญมี วัดสีกัน กรุงเทพ
  26.หลวงพ่อสารันต์ วัดดงน้อย ลพบุรี
  27.พระอธิการอดิเรก วัดท่าโขลง ลพบุรี
  28.หลวงพ่อสุวรรณ วัดยาง อ่างทอง
  29.หลวงพ่อผาด วัดไร่ อ่างทอง
  30.หลวงพ่อมี วัดม่วงคัน อ่างทอง
  31.หลวงพ่อเปรื่อง วัดบางจาก นนทบุรี
  32.หลวงปู่สวัสดิ์ วัดศาลาปูน อยุธยา
  33.หลวงพ่อจำลอง วัดเจดีย์แดง อยุธยา
  34.หลวงพ่อหวล วัดพุทไธศวรรย์ อยุธยา
  35.หลวงพ่ออุดม วัดประทุมคณาวาส สมุทรสงคราม
  36.หลวงพ่อสมพงษ์ วัดใหม่ปิ่นเกลียว นครปฐม
  37.พระอธิการประสาน วัดเขาช่องกลิ้งช่องกลด กาญจนบุรี
  38.หลวงปู่แผ้ว วัดประชาราษฎร์บำรุง นครปฐม
  39.หลวงปู่วรพจน์ วัดจุมพล ขอนแก่น
  40.หลวงปู่คีย์ วัดศรีลำยอง สุรินทร์
  41.หลวงปู่ฤทธิ์ วัดชลประทาน บุรีรัมย์
  42.หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี สุรินทร์

  .........หุ่นพยนต์ มณีจินดา มหาเวทย์ คำว่าหุ่นพยนต์หมายถึงการล่องหนหายตัวได้ และหลายคนคงคิดว่าเป็นหุ่นที่เกิดจากการสร้างด้วยมวลสารของวัตถุอาถรรพณ์ เพราะหลายสำนักที่จัดสร้างหุ่นพยนต์นั้นจะใช้วัตถุอาถรรพณ์ต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบแต่สำหรับหุ่นพยนต์มณีจินดามหาเวทย์นั้นจะถูกจำลองออกมา ลักษณะคล้ายกับมนุษย์และจะเน้นเกี่ยวข้องกับเรื่องพุทธคุณโดยเฉพาะ ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุอาถรรพณ์ใดๆ ทั้งสิ้น ยืนสง่างามถือเบี้ยแก้ ด้านหน้าที่แขนข้างขวาจะลงอักขระด้วยตัว นะ ที่แขนข้างซ้ายจะลงอักขระด้วยตัว มะ ที่ขาข้างขวาจะลงอักขระตัว พะ และที่ขาข้างซ้ายจะลงอักขระด้วยตัว ทะ ซึ่งหมายถึงการรวมธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ ให้รวมตัวกันเกิดเป็นกายมนุษย์มี 32 ประการ กลางหน้าอกจะลงด้วยยันต์ นะ ฤา ชา ซึ่งเป็นยันต์ของหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า (พระเกจิยุคเก่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากอันดับหนึ่ง) ส่วนด้านหลังตรงกลางบริเวณแผ่นหลังจะลงด้วยยันต์พระเจ้า 5 พระองค์ (นะ โม พุท ธา ยะ) และที่หัวด้านหลังจะลงด้วยยันต์เฑาะว์ซึ่งทั้งสองยันต์นี้เป็นเอกลักษณ์สาย ตำรับวัดกลางบางแก้ว ซึ่งหลวงปู่เจือจะใช้อยู่เป็นประจำเนื่องจากเป็นยันต์ที่มีพุทธคุณทางด้าน ความรัก ความเมตตา และนอกจากนี้ที่บริเวณแผ่นหลังตอนบนจะลงด้วยอักขระ นะ ชา ลี ติ ซึ่งเป็นอักขระที่แสดงให้เห็นในเรื่องเงินทองไหลมาเทมาอุดมไปด้วยทรัพย์ สมบัติ ฉะนั้นหุ่นพยนต์มณีจินดามหาเวทย์จะมีพุทธคุณรวมทุกอย่างอยู่ในตัว ซึ่งเรียกว่าครอบจักรวาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคงกระพันชาตรี เมตตามหานิยม แคล้วคลาดโชคลาภวาสนาลาภยศเงินทองจะอุดมสมบูรณ์พูนผล ส่วนที่ฐานของหุ่นยนต์นั้นจะมีฉายานามมงคลของหลวงปู่เจือคือ ปิยสีโล เป็นภาษาบาลีกำกับ ด้วยเหตุที่ว่าหุ่นพยนต์จินดามณีมหาเวทย์เกิดขึ้นจากแผ่น ยันต์ของพระเกจิระดับแนวหน้าทั่วฟ้าเมืองไทยและทำการปลุกเสกโดยพระอริยสงฆ์ อย่างหลวงปู่เจือ ปิยสีโล ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดพระเกจิแห่ง จ.นครปฐม หุ่นพยนต์มณีจินดามหาเวทย์นั้นนอกจากจะมีคุณสมบัติดังกล่าวแล้วยังสามารถ ช่วยเหลือดูแลเฝ้าบ้านเรือน ดูแลทรัพย์สิน สำหรับเรื่องการค้าขายจะทำให้ธุรกิจนั้นเจริญเติบโตรุ่งเรืองการบูชาก็ไม่ ยากเพียงแต่อารธนาด้วยพระคาถาดังนี้ ตั้งนะโม 3 จบ โสสะอะนิ โสสะอะนิ สะอะนิโส อะโส อะโส นินิ สะอะโสนิ โสอะ โสอะ นิโสสะอะ อะนิโสยะ สะมะสุ ข้าพเจ้าขออาราธนาหุ่นพยนต์จงมาบังเกิดในจักขุทวาร มโนทวาร กายทวาร ขอให้บังเกิดผลโชคลาภแห่งข้าพเจ้า(พูดตามความปรารถนา) การจัดสร้างหุ่นพยนต์มณีจินดามหาเวทย์ประกอบไปด้วยโลหะขนาดบูชาสูง 6 นิ้ว ใต้ฐานฝังเหรียญหล่อเงินล้านตะกรุดสามกษัตริย์ เม็ดยาจินดามณี สร้าง 999 ตน มีโค้ดหมายเลขกำกับ เหมาะสำหรับทำธุรกิจการค้าหรือเฝ้าบ้านเรือน กราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล หุ่นพยนต์ มณีจินดา มหาเวทย์ บูชาด้วยจิตใจที่แน่วแน่ บริสุทธิ์และทุกคนจะพบแต่ความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

  บูชา 1500 บาท
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_8270.JPG
   IMG_8270.JPG
   ขนาดไฟล์:
   3.1 MB
   เปิดดู:
   184
 18. tenot

  tenot Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2011
  โพสต์:
  740
  ค่าพลัง:
  +96
  พระพิฆเนศวร ปางเปิดจักวาล หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ สุสานทุ่งมน ขนาดบูชาสูง9 นิ้วเนื้อชนวน รุ่นแซยิด96 ปี ใต้ฐานบรรจุผงมวลสาร
  ราคา ติดต่อทางข้อความ หรือโทร 0949941641
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • image.jpg
   image.jpg
   ขนาดไฟล์:
   865.4 KB
   เปิดดู:
   758
 19. tenot

  tenot Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2011
  โพสต์:
  740
  ค่าพลัง:
  +96
  ปู๋ฤาษีหัวช้าง วัดหัวช้างลพบุรี ขนาดบูชา
  มีสองแบบ
  บนยอดเป็นหลวงปู่ศุข กับบนยอดเป็นพ่อแก่
  บูชาองค์ละ 2000 บาท
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • image.jpg
   image.jpg
   ขนาดไฟล์:
   694.8 KB
   เปิดดู:
   223
 20. tenot

  tenot Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2011
  โพสต์:
  740
  ค่าพลัง:
  +96
  พระศรีอริยเมตไตร ขนาดบูชา 12 นิ้ว วัดท่าซุง อุทัยธานี
  บูชา 2000 บาท
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_3989.PNG
   IMG_3989.PNG
   ขนาดไฟล์:
   1.2 MB
   เปิดดู:
   273
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - พระบูชา และ เครื่องรางของขลัง
 1. ตุ้ย ฉันทะ
  ตอบ:
  39
  เปิดดู:
  2,650
 2. AjNutt
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  38
 3. AjNutt
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  37
 4. babyhead
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  159
 5. babyhead
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  285

แชร์หน้านี้

Loading...