เรื่องเด่น พระโพธิสัตว์๑๐พระองค์ ในอนาคตวงศ์ - พระอาจารย์เล็ก วัดท่าขนุน

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 22 สิงหาคม 2017.

 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,522
  กระทู้เรื่องเด่น:
  173
  ค่าพลัง:
  +55,523
  ?temp_hash=c70bc790edbb1a832f642400f6d16e64.jpg

  พระโพธิสัตว์ ๑๐ พระองค์ ในอนาคตวงศ์

  หลวงพ่อเล็ก เล่าว่า "อสุรินทราหู เป็นพระโพธิสัตว์ จะไปตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่า นารท ตอนนี้ท่านอยู่ชั้นดุสิต หลวงพ่อวัดท่าซุง เคยถามท่านว่า “เรื่องอะไรถึงต้องไปอมพระจันทร์ ?” ท่านบอกว่า “ผมไม่ไปโง่อมขี้ดินหรอก” พระจันทร์ในสายตาของท่านก็คือดินก้อนหนึ่ง

  ใน อนาคตวงศ์ กล่าวเอาไว้ว่า เมตฺเตยฺยา เมตฺเตยฺโย นาม เมตไตรยมานพ จะเกิดเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า สมเด็จพระศรีอาริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า

  ราโม จ รามสมฺพุทฺโธ พระรามที่รบกับทศกัณฑ์จะเกิดเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนามว่าราม

  โกสโล ธมฺมราชา จ พระเจ้าโกศล ก็คือพระเจ้าปเสนทิโกศล จะเกิดเป็นพระพุทธเจ้ามีนามว่าสมเด็จพระธรรมราชาสัมมาสัมพุทธเจ้า

  มารมาโร ธมฺมสามี พระยามาราธิราชจะเกิดเป็นพระพุทธเจ้ามีนามว่า สมเด็จพระธรรมสามีสัมมาสัมพุทธเจ้า

  ทีฆชงฺฆี จ นารโท อสุรินทราหูจะเกิดเป็น สมเด็จพระนารทสัมมาสัมพุทธเจ้า ฑีฆชงฺฆี แปลว่า ขายาว ยาวเท่าไรบอกไม่ถูก ในอรรถกถาเขาบอกว่ารอยต่อระหว่างคิ้วของอสุรินทราหูกว้าง ๑ โยชน์ แค่หัวคิ้วชนกันนี่ยาว ๑๖ กิโลเมตรแล้ว ขาไม่ยาวก็คงไม่ได้

  โสโณ รํสิมุนี ตถา โสณพราหมณ์จะเป็น สมเด็จพระพุทธรังสิมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้า

  สุภูเต เทวเทโว สุภมานพเป็น สมเด็จพระเทวเทพสัมมาสัมพุทธเจ้า

  โตเทยฺโย นรสีหโก อันนี้ประหลาด...โตเทยยพราหมณ์เป็นพ่อของสุภมานพ แต่บรรลุมรรคผลทีหลัง จะเป็น สมเด็จพระนรสีหสัมมาสัมพุทธเจ้า

  ธนปาโล ติสฺโส นาม ช้างธนบาลนาฬาคีรีที่พระเจ้าอชาตศัตรูปล่อยไปจะให้เหยียบพระพุทธเจ้า จะเกิดเป็นพระพุทธเจ้ามีนามว่า สมเด็จพระพุทธติสสสัมมาสัมพุทธเจ้า

  ปาลิเลยฺย สุมงฺคโล ช้างปาลิไลยกะจะเป็น พระสุมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า เอเต ทส พุทฺธา นาม ภวิสฺสนฺติ อนาคเต กาเล ชื่อทั้งหลายเหล่านี้แหละ..เป็นนามของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะมาอุบัติขึ้นในอนาคตกาล อนาคตกาลนี่ไกลเท่าไร เอาแค่พระศรีอาริยเมตไตรยก็ห่างจากตอนนี้เป็นล้านปีแล้ว มีใครจะอยู่รอบ้างไหม ?"


  "เมตฺเตยฺยา เมตฺเตยฺโย นาม............ราโม จ รามสมฺพุทฺโธ
  โกสโล ธมฺมราชา จ..................... มารมาโร ธมฺมสามี
  ทีฆชงฺฆี จ นารโท...................โสโณ รํสิมุนี ตถา
  สุภูเต เทวเทโว.......................โตเทยฺโย นรสีหโก
  ธนปาโล ติสฺโส นาม.................. ปาลิเลยฺย สุมงฺคโล
  เอเต ทส พุทฺธา นาม.................ภวิสฺสนฺติ อนาคเต
  กปฺปสตสหสฺสานิ........................ ทุคฺคตึ โส น คจฺฉติฯ

  ไม่ใช่เซียนบาลีจริงๆ แต่งฉันท์อย่างนี้ไม่ได้หรอก แล้วเซียนบาลีจริงๆ ต้องระดับประโยค ๙ ไปแล้ว

  สนทนากับพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. (หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ)
  เก็บตกจากบ้านวิริยบารมี ต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๔


  ***************************************************

   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 23 สิงหาคม 2017
 2. Rama bodhisattva

  Rama bodhisattva Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2016
  โพสต์:
  159
  ค่าพลัง:
  +51
  สาธุ
   

แชร์หน้านี้

Loading...