รวมคำอธิษฐานดีๆ, เงินทองไหลมาเทมา, พบเจอแต่กัลยาณมิตร

ในห้อง 'ทุกข์และปัญหาชีวิต' ตั้งกระทู้โดย Muang99, 1 กุมภาพันธ์ 2017.

 1. Muang99

  Muang99 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  2,928
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +5,775
  ในโลกอินเตอร์เนทนั้น ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร
   
 2. Muang99

  Muang99 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  2,928
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +5,775
 3. Muang99

  Muang99 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  2,928
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +5,775
  มรณสติ

  การระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์(มรณสติ) เป็นกัมมัฏฐานระดับสูงอย่างหนึ่ง

  คนเราเกิดมาแล้ว ล้วนตายด้วยกันทุกคน ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า

  การเจริญมรณสติ อาจขัดกับความคิดเห็นของบางคน ที่ในทางโลก สอนให้คิดแต่ในเรื่องบวก (Positive Thinking) แต่สำหรับการศึกษาหรือปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนา ต้องเข้าใจในมรณสติ เพื่อรู้จักการปล่อยวาง อาจารย์บางท่าน สอนว่า การตายวันไหนไม่สำคัญ สำคัญตรงที่การกระทำในขณะยังมีชีวิตอยู่

  คนที่ยังห่างไกลธรรม ศึกษายังเข้าไม่ค่อยถึงธรรมะ ถูกใครว่าก็ไม่ได้ เช่น ถูกด่าว่า "ไอ้บ้า" ถูกว่า "เป็นคนไม่ค่อยมีสัจจะ" ถูกว่า "เป็นคนชอบเถียง" เป็นต้น พอถูกด่าว่าแบบนั้น จะรู้สึกโกธมาก เย็นไม่ค่อยไหว นี่แหละอารมรณ์ของความโกรธ หากพิจารณาธรรมได้ ก็หันไปภาวนา "โกรธหนอๆๆๆๆๆ"

  คนที่เริ่มปล่อยวาง ก็จะสามารถละวางทรัพย์สมบัติ รู้จักการเผื่อแผ่ การรู้จักให้คนอื่น และเข้าใจในรูปที่ไม่จีรัง สังขารที่มาอาศัยอยู่ชั่วคราว แต่ก่อนจะมาศึกษาธรรมะ คนมีคู่ครอง ก็คิดว่า ผัวเป็นของกูหรือเมียเป็นของกู หากได้ศึกษาธรรมะบ้าง ก็จะเข้าได้เพิ่มขึ้น ว่า แม้แต่ร่างกายก็ไม่ใช่ของตน(จิตมาอาศัยอยู่ขั่วคราว) นับประสาอะไรกับเรื่องผัวเมีย

  คนที่พัฒนาในทางธรรมเพิ่มขึ้น ก็จะพัฒนาเพิ่มขึ้นในหลักธรรมที่เป็น มรณสติ

  มรณสติ เป็นการใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณาในความไม่จีรัง ไม่ได้หมายถึงให้จิตไปหมกมุ่นในเรื่องความตาย แต่ให้ระลึกถึงความไม่ประมาท ให้เรียนรู้การปล่อยวาง ที่เกี่ยวกับ ตัวตน บุคคล เราเขา และทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้น ล้วนตั้งอยู่ และดับไป หากน้อมจิตไปพิจารณาวิปัสสนา จะเข้าใจได้ละเอียดและลึกซึ้งมากขึ้น นั่นก็คือ ทุกขัง อนิจจัง และอนัตตา หรือกฎของพระไตรลักษณ์
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 สิงหาคม 2017
 4. Muang99

  Muang99 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  2,928
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +5,775
  การลงมือปฏิบัติธรรม สำคัญกว่าการอ่าน อ่านธรรมะไปอีก 100 ปี ก็เท่านั้นแหล่ะ

  การลงมือปฏิบัติธรรม สำคัญกว่าการทำธรรมทาน เผยแผ่ธรรมทานไปอีก 1000 ปีก็เท่านั้น ตัวเองไปไม่ค่อยถึงไหน หากไม่ลงมือปฏิบัติธรรม
   
 5. Muang99

  Muang99 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  2,928
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +5,775
  การอธิษฐานหลบ

  ครูอาจารย์ที่เข้าใจลึกซื้งถ่องแท้ในธรรม จะเข้าใจในสิ่งลึกๆ ทางธรรมมากมาย และไม่ใช่เป็นแต่ผู้อ่านหรือเอาแต่ทำธรรมทาน

  แต่หมายถึงความสามารถในการพิจารณาธรรม ความสามารถในการหยั่งรู้ธรรม และความสามารถในการแสดงธรรม และความความหยั่งรู้ที่จะแสดงหรือไม่แสดงธรรม

  1.ความสามารถในการพิจารณาธรรม แม้ธรรมที่ได้อ่านใน 1 หัวเรื่อง อาทิ ศีลมีหลายข้อ แล้วศีลไหนดีสุด ควรถือศีลอะไรหรือเป็นศีลกี่ข้อ

  1.1 ศีลทั่วไปก็มี อาทิ ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 และศีล 227 หากไปสนทนาธรรมกับผู้รู้ บางก็บอกศีล 2 ดีสุด บางคนก็ไม่เข้าใจ ศีล 2 มีอะไร ดีตรงไหน ศีล2 ก็คือ การมีหิริและโอตัปปะ คือการรู้จักละอายและเกรงกลัวต่อบาป บางท่านบอกศีล 2 ดีสุด ดีกว่าศีลอื่นๆ

  1.2 บางท่านบอก ศีล 3 ดีสุด ศีล3 ได้แก่ การสำรวมในกาย วาจาและใจ ผู้รู้บอกศีล3 ครอบคลุม 84,000 พระธรรมขันธ์ ศีล2นั้นยังไม่ครอบคลุม 84000 พระธรรมขันธ์ เพราะการละอายและเกรงกลัวต่อบาป อาจป้องกันผิดบาปได้เพียงทางกายและวาจา

  2.ความสามารถในการหยั่งรู้ธรรม การอ่านธรรมทานทำให้มีความรู้เพิ่มและอาจพิจารณาเพิ่มเติมได้บ้าง แต่ไม่ใชการรู้ด้วยตัวเอง เป็นการรู้จากการอ่านซึ่งเป็นความรู้ของคนอื่น เราจะเห็นผู้คนมากมายในโลกใบนี้ที่มักจะเอาธรรมะของหลวงพ่อรูปนั้นรูปนี้มาแสดง หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญนัก Copy ธรรมะมาแสดง แบบที่มีเห็นกันทั่วไป เพราะรู้ธรรมหรือแสดงธรรมเองยังไม่ค่อยได้ เพราะปฏิบัติยังไม่ถึง

  3.ความสามารถในการแสดงธรรม อันหมายความว่า เป็นผู้รู้เองได้บ้างแล้ว อันเนื่องมาจากผลการปฏิบัติธรรม ผู้แสดงธรรม ธรรมที่แสดงไปก็จะไปเป็นการบ่งบอกถึงภูมิรู้-ภูมิธรรม ธรรมที่แสดงเตือนสติผู้คนได้ แต่ไม่ควรเป็นการดูหมิ่นคนอื่น และให้ดูที่เจตนาในการแสดงธรรม

  4.ความหยั่งรู้ในการที่จะแสดงหรือไม่แสดงธรรม

  ผู้มีปัญญาหรือมีปัญญาญาณ พึ่งหมั่นพิจารณา ในโอกาส บุคคลที่เหมาะสมในการแสดงธรรม ไม่แสดงด่ะไปเรื่อย ในบางสถานที่ที่ไม่เหมาะสม ไม่แสดงธรรมกับบุคคลที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องไปสอนเขา

  บางบุคคลยังไม่พร้อมที่จะรับธรรมะ แสดงไปก็เปล่าประโยชน์ คนฟังก็สักแต่ฟัง เข้าหูด้านหนึ่งออกด้านหนึ่ง ไร้ประโยชน์ เสียเวลาเปล่า บางคนก็ไม่เห็นด้วย มีการความคิดต่อต้าน

  พูดหรือการแสดง เป็นวจีกรรมหรือกายกรรม ทางที่ดี การรู้จักพิจารณาก็เป็นสิ่งที่ดี หากพูดไปแล้วไม่มีประโยชน์หรือเป็นการสร้างเจ้ากรรมนายเวรเพิ่ม การไม่แสดงจะดีกว่า ดั่งที่เขาพูดกัน "พูดไปสองไพ่เบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง"

  การแสดงธรรมในกระทู้ของผม ผมก็เข้าใจ หากไม่ถูกใจคนอ่าน เขาอาจต่อต้านหรือคิดในเชิงลบต่อผู้แสดง

  การอธิษฐานหลบนั้นจะเป็นการกระทำของผู้ที่ถ่องแท้ในธรรม อาจได้ธรรมระดับสูงแล้ว การอธิษฐานหลบ เช่น การเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหรือพระสงฆ์ผู้ที่ที่ได้ธรรมสูงหนึ่งใน 4 หรือ 8 ขั้นของพระอริยะ หากรู้ตนเกรงว่า บารมีของตนอาจไปกระทบหรือทำให้คนอื่นเดือนร้อน เพราะในโลกใบนี้ ผู้คนต่างมีความคิดเห็นเป็นของตนเอง โอกาสการกระทบกระทั่งก็มีเพราะบารมีธรรมของตนเองที่ดูแลคุ้มตน เกรงจะไปทำลายคนคิดไม่ดีหรือคนที่จ้องเล่นงานหรือได้เล่นงานแล้ว ก็ควรอธิษฐานหลบ ไม่ให้บารมีตนไปทำร้ายคนอื่นหรือคนที่คิดต่าง

  การอธิษฐานหลบ คงเกิตได้เฉพาะผู้มีธรรมสูง ที่ไม่ใช่เป็นเพีียงระดับผู้ป้องกันตน แต่บุคคลที่คิดได้อย่างนั้นต้องมีธรรมสูงจริง ที่จะไม่ให้บารมีตนไปทำร้ายคนอื่น เป็นการอยู่เหนือกว่าระดับการป้องกันตนเองแล้ว ไม่จำเป็นต้องห้อยพระเครื่องวัตถุมงคลอีก ไม่จำเป็นต้องพิจารณาภาพพระให้คลุมกายตนหรืออื่นๆ การน้อมนำบางอย่างเพื่อป้องกันตนเองตลอด อาจทำได้เสมือนพระทอง ที่ป้องกันได้ทุกสิ่ง แต่ไม่ธรรมชาติ ธรรมะก็คือธรรมชาติ

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 สิงหาคม 2017
 6. Muang99

  Muang99 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  2,928
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +5,775
  ครั้งหนึ่งได้เคยทำบุญกับคุณแม่นักปฏิบัติธรรม ผู้ซึ่งบรรลุธรรมแล้ว ผมได้ถวายหรือมอบเงินให้ท่าน ท่านได้กล่าวในช่วงขณะรับเงินว่า ลักษณะคำพูดประมาณว่า "อย่าได้มีเวรกรรมต่อกันน่ะ" ซึ่งเป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่าท่านได้ธรรมสูงละเอียดมาก แม้การรับเงิน ก็ยังต้องกล่าวแบบนั้น จะได้ไม่เป็นเวรกรรมต่อกัน

  เงินนั้นบางท่านมองเป็นเพียงธาตุ 4 เท่านั้น พระสงฆ์ที่ไม่ยึดในสมมุติบัญญัติในสายที่เคร่งครัดการรับถวายเงิน ก็จะรับเงินได้ เพราะท่านไม่ยึดติดแล้ว
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 สิงหาคม 2017
 7. Muang99

  Muang99 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  2,928
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +5,775
  การขอบคุณเจ้ากรรมนายเวร หรือขอบคุณศัตรู/มาร

  หากพิจารณาธรรมได้ ก็ควรรู้จักขอบคุณเจ้ากรรมนายเวร หรือขอบคุณศัตรู/มาร ที่ทำให้สามารถมีบารมีที่เพิ่มขึ้นหรือแก่กล้าขึ้น

  หากไม่มีเจ้ากรรมนายเวร หรือศัตรู/มาร อาจทำให้คนๆ นั้น ไม่กระตื้อรื้อร้น ดั่ง "
  มารไม่มีบารมีไม่แก่" หรือ "ครูไม่มาสอน-บารมีไม่ค่อยเกิด"
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 สิงหาคม 2017
 8. Muang99

  Muang99 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  2,928
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +5,775
 9. Muang99

  Muang99 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  2,928
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +5,775
  ปิดโครงการบุญช่วยเหลือค่าอาหารแล้วครับ
  ช่วยไปได้ 2 คน
  https://metharung-background.blogspot.com/2017/02/blog-post.html


  คนต้องการเงินมีเยอะ ใครๆ ก็อยากได้เงิน มีติดต่อมาบ่อยเกือบทุกสัปดาห์ ที่ลำบากจริงก็มี ที่โกหกหลอกลวงก็มี และคิดว่าที่หลอกลวงน่าจะมีเยอะกว่า

  การทำโครงการบุญช่วยเหลือค่าอาหารและอื่นๆ บางคนอาจมองว่า เป็นคนขี้สงสาร เป็นคนสงสารคนง่าย ซึ่งอาจเป็นจุดอ่อน ทำให้คนอยากได้เงินแต่ไม่ได้ลำบาก ใช้เป็นเป้าหมายในการเขียนอีเมล์แบบน่าสงสาร เช่น ลูกยังไม่ได้กินข้าว/นม, มีลูกหลายคน, ต้องการเงินค่ารักษาพยาบาลแบบด่วน (คนฉลาดที่ชอบโกง หวังผลในการโอนเงิน ใช้สารพัดวิธี และสิ่งหนึ่งที่นิยมนอกเหนือจากการเขียนอีเมล์ให้น่าสงสารก็คือเป็นเรื่องเร่งด่วนต้องรีบโอนช่วย เป็นต้น)

  หากอยากมีแฟนหรือมีเมีย อย่าทำตัวใจบุญจนคนอื่นมองว่า อาจเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ เพราะเป็นคนขี้สงสาร ใครขอก็ให้ ถ้าเป็นคนแบบนั้น สาวๆ ส่วนใหญ่ ไม่เลือกเป็นสามีหรอก เพราะเป็นคนขี้สงสารเกิน อาจเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ ดังนั้นคนที่อยากมีแฟน/เมีย พึ่งพิจารณาในความใจบุญแต่โง่ด้วยนะครับ ไม่มีใครอยากอยู่กับคนใจดีเกินแต่กัดก้อนเกลือกิน เอาแต่ช่วยคนอื่น
   
 10. Muang99

  Muang99 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  2,928
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +5,775
  มองจากสูงลงล่าง ย่อมเห็นในหลายสิ่ง

  การมีอายุมาก อาจเป็นคนที่มีประสบการณ์มาก เพราะผ่านโลกมามาก ได้พบได้เห็น ได้เจอสิ่งต่างๆ มามาก เหมือนคนที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์มามาก

  บางท่าน แม้ไม่ได้มีอายุมาก แต่ก็มีความคิดเป็นผู้ใหญ่

  บางท่าน แม้ไม่ได้มีอายุมาก แต่ก็สามารถคิดพิจารณาได้แบบผู้ใหญ่หรือเกินผู้ใหญ่ เป็นคนที่คิดได้แบบผู้เฒ่าแล้ว อาจเป็นเพราะผลจากการปฏิบัติธรรม ที่สามารถดึงของเก่าหรือความรู้เก่าในดวงจิตออกมาพิจารณาเองได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีอายุมาก สามารถเข้าใจในสรรพสิ่ง เข้าใจในการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ของธรรมชาติ และการดับลงของสรรพสิ่ง

  หากเราอยู่ที่สูง มองลงข้างล่าง จะเห็นหรือเข้าใจอะไรได้มากมาย

  คนเข้าเจ้าใจธรรมะ ไม่จำเป็นต้องเดินไปตามวิถีทางแบบที่คนทั่วไปเขากระทำกัน เช่น การเรียน การทำงาน การแต่งงานมีครอบครัว การมีลูก ฯลฯ เพราะหากจิตก้าวล้ำ ก็อาจมองก้าวข้ามในสิ่งที่คนทั่วไปกระทำกันได้เอง ไม่ต้องใช้ชีวิตเพียงเพื่อการหาเงิน ไม่จำต้องดูละครหรือหนังที่คนสร้างก็ยังมีกิเลสไม่บรรลุธรรม ไม่จำต้องมีครอบครัวหรือมีลูก เพราะการมีคู่หรือมีลูกเหมือนห่วงผูกคอ ไม่เดินไปตามกระแสที่มนุษย์บางคนปลุกกระแสขึ้น เช่น กดรหัสลุ้นทอง ลุ้นไปเที่ยวต่างประเทศ ลุ้นการได้รถยนต์, การเที่ยวห้าง, การเที่ยวต่างประเทศหรือภายในประเทศ เป็นต้น

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 กันยายน 2017
 11. Muang99

  Muang99 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  2,928
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +5,775
  หมดสมาชิก Premium เกือบเดือนแล้ว อาจต่อสมาชิก Premium ในเร็วๆ นี้

  พระเครื่องวัตถุมงคลที่ อาจนำมาให้เช่าบูชา อาทิ เช่น
  1.พระผงครูบาพรชัย สภาพสวย ไม่มีรอยแตกหรือกระเทาะ มีเกศามาก
  2.ผ้ายันต์พระเจ้าห้าพระองค์ หลวงปู่ครูบาเที่ยงธรรม
  3.พระสีวลี อาจนำมาให้เช่าบูชา 1 องค์ ยังคิดไม่ตก เป็นพระสีวลีปี 2499 หรือพระสีวลี...
  4.พระหลวงปู่เรือง อาภัสโร สถานปฏิบัติธรรมเขาสามยอด ลพบุรี
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 กันยายน 2017
 12. Muang99

  Muang99 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  2,928
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +5,775
  พระคาถาบูชาพระสิวลี คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม

  คาถาบูชาพระสิวลี คุณแม่บุญเรือน.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 กันยายน 2017
 13. Muang99

  Muang99 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  2,928
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +5,775
  ประวัติชีวิต, ประสบการณ์ชีวิต.. ของผมสามารถไปอ่านที่ได้ที่เว็บนี้นะครับ :

  1.ประวัติชีวิต, ประสบการณ์ชีวิต, ความทุกข์ที่ผ่านมาแล้ว (1)
  https://metharung-background.blogspot.com/2014/08/blog-post.html
  2.ประวัติชีวิต, ประสบการณ์ชีวิต, ความทุกข์ที่ผ่านมาแล้ว (3)
  https://metharung-background.blogspot.com/2014/08/3.html
  3.ประวัติชีวิต, ประสบการณ์ชีวิต ส่วนที่ 11
  https://metharung-background.blogspot.com/2015/10/11.html
   
 14. Muang99

  Muang99 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  2,928
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +5,775
  ยุคที่รุ่งเรืองการขายออนไลน์

  ยุครุ่งเรือง.jpg

  จำนวนเงินส่วนหนึงที่ได้ในการขายออนไลน์ สมัยปี ค.ศ 2015 หรือพ.ศ 2558

  ลูกค้าเป้นชาวต่างประเทศ สินค้าจัดส่งทั่วโลกในบางรายการ การขายออนไลน์ในต่างประเทศ อาจง่ายหรือยากกว่าการขายในประเทศไทย

  การขายออนไลน์ต่างประเทศ ขายดีในบางช่วงเวลา ขายได้เท่าไร อย่าไปรู้เลย

  การขายในประเทศไทย ต้องส่งสินค้าเอง

  ...

  การขายสินค้าแบบ Local ภายในประเทศ หากรู้จักเลือกอาชีพหรือสินค้าที่ดี ก็อาจทำรายได้มากกว่าการขายออนไลน์

  สมัยหนึ่งเคยสังเกตร้านขายส่งที่จังหวัดสกลนคร เป็นร้านที่ขายดีมาก ลูกค้าเอารถกระบะมารับสินค้ากันตั้งแต่ตี 2-3 จำนวนหลายคันรถ และเป็นแบบนี้เกือบทุกคืน วันหนึ่งคงมีรายได้เป็นแสนๆ ไม่รู้บูชาพระเครื่องวัตถุมงคลอะไร หรือมีผ้ายันต์ดี ก็มะรู้

  ร้านขายของดีๆ ในตำบลที่อยู่ในปัจจุบัน ก็มีหลายร้าน ต่างทำเงินกันพอสมควร วันหนึ่งคงรับหลักหมื่น เช่น ร้านขายข้าวมันไก่ ที่มีลูกค้าชาวมาเลย์-สิงคโปร์มากินประจำ อดีตนายกฯ ก็เคยไปกิน, ร้านขายข้าวหมูแดง-บะหมี่น้ำ/แห้ง ก็ขายดี, ร้านขายน้ำต่างๆ เช่น ชาเย็น ชาดำเย็น โอเลี้ยง ฯลฯ ก็ขายดีมาก จนขยายสาขา หากคนเราขยัน และรู้จักทำมาหากิน ก็คงไม่อดตายและอาจรวยก็ได้

  ความหวังในอนาคตของผมคือการบวช ไม่ได้คิดว่าจะทำมาหากินในทางโลกไปจนถึงวัยชรา หากคิดเช่นนั้นผมคงหาเมียสาวๆ สวยหน่อยก็ดี มาเป็นคู่ และช่วยผมทำมาหากิน คงน่าจะหาเงินหลักแสนหรือหลักล้านได้ แต่อยากไปบวชมากกว่า
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 กันยายน 2017
 15. Muang99

  Muang99 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  2,928
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +5,775
  การขายหรือให้เช่าบูชาพระเครื่องวัตถุมงคลในเว็บพลังจิต กับการขายออนไลน์ต่างประเทศ มีข้อแตกต่างกันหลายอย่าง อาทิ

  1.การขายในเว็บพลังจิต ต้องเป็นสมาชิก Premium ซึ่งต้องเสียค่าสมาชิก 1,200 บาท/ปี ขายได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ต้องส่งวัตถุมงคลเอง บางครั้งก็ต้องออกค่าจัดส่งเองก็มีนะครับ

  2.การขายออนไลน์ต่างประเทศ ไม่ต้องเสียค่าสมาชิก ไม่ต้องจัดส่งสินค้าเอง ต้องมีบัญชีธนาคาร ที่สามารถโอนในต่างประเทศ และหรือการรับเป็นเช็ค ซึ่งต้องระบุที่อยู่ที่ชัดเจน และควรรู้ธนาคารที่กล้ารับเช็คต่างประเทศ ที่รู้ เช่น ธนาคารกรุุงเทพฯ และเสียค่าธรรมเนียม 200-300 บาท

  การประชาสัมพันธ์ขายของออนไลน์ต่างประเทศ เป็นเรื่องใหญ่พอควร ต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านอินเตอร์เนท การทำ SEO การรู้จักประชาสัมพันธ์มากกว่าการขายในประเทศหรือการขายในเว็บพลังจิต
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 กันยายน 2017
 16. Muang99

  Muang99 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  2,928
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +5,775
  ตรวจสอบสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2560
  http://welfare2560.epayment.go.th/

  บัตรสวัดิการแห่งรัฐ.jpg

  ไปลงทะเบียนเอาไว้แล้ว แต่ดูแล้วสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไร เป็นโครงการที่แทบจะไม่ช่วยอะไรนัก ได้ประโยชน์แค่บางคนเท่านั้น เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไปคิดกันเอาเองนะครับ

  ดาวส์โหลด ข่าวกระทรวงการคลัง การรประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ-ช่องทางในการตรวจสอบ, การอุทธรณ์คุณสมบัติ, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  http://www.mof.go.th/home/Press_release/News2017/101.pdf

  1.ซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ
  1.1ร้านธงฟ้าแถวบ้านก็ไม่ค่อยมี หากต้องไปที่อื่นที่ห่างไกล 30-60 กิโลเมตร ต้องจ่ายค่ารถไปกลับ เสียเวลาเดินทางด้วย ซื้อแถวบ้านสะดวกกว่า และใช้เวลาไม่มาก
  2.ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม จากร้านค้าที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด 45บาท/คน/3 เดือน ปกติสั่งผ่านเจ้าประจำที่ส่งถึงบ้าน หากเป็นร้านที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด แถวบ้านอาจไม่มี ดูแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไร
  3.ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  3.1ค่ารถเมล์/รถไฟฟ้า 500 บาท/คน/เดือน ในต่างจังหวัดอาจไม่มีรถแบบนี้ หรือถึงมีก็ไม่รู้ว่าเข้าร่วมในโครงการหรือเปล่า ก็ดูแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์
  3.2ค่ารถบขส. 500 บาท/คน/เดือน แล้วใครจะออกต่างจังวัดบ่อยๆ บางปีแทบไม่ได้ไปตจว.
  3.3ค่ารถไฟ 500 บาท/คน/เดือน ไม่ค่อยออกต่างจังวัด หรือเดินทางด้วยรถไฟ จะมีโอกาสได้ใช้เป็นส่วนลดหรือเปล่าก็ไม่รู้

  การลงทะเบียนคนจนในรอบแรกในปี 2559 รัฐแจกเป็นเงิน คนที่ไปลงทะเบียนส่วนใหญ่ได้เงินกันทั่วหน้า แต่การตรวจสอบไม่เข้มแข็ง คนรวยไปลงทะเบียนก็ได้เงินกะเขาด้วย และครั้งนั้นได้ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง

  การลงทะเบียนคนจนในรอบที่สอง คือในปี 2560 รัฐให้เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 กันยายน 2017
 17. Muang99

  Muang99 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  2,928
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +5,775
  คำทำนายก่อนจากไป ของหมอดูอีที
  อยู่ที่สูงๆ ไว้ น้ำ........ สงครามโลก ให้เก็บข้าวสารอาหารแห้งไว้เยอะๆ

  อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/1065715
   
 18. Muang99

  Muang99 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  2,928
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +5,775
 19. Muang99

  Muang99 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  2,928
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +5,775
 20. Muang99

  Muang99 เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  2,928
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +5,775
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - รวมคำอธิษฐานดีๆ เงินทองไหลมาเทมา พบเจอแต่กัลยาณมิตร
 1. ridermaxx
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  109

แชร์หน้านี้

Loading...