อานิสงส์ของการปิดทอง

ในห้อง 'บุญ-อานิสงส์การทำบุญ' ตั้งกระทู้โดย NoOTa, 24 เมษายน 2007.

 1. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  19,909
  กระทู้เรื่องเด่น:
  122
  ค่าพลัง:
  +62,043
  อานิสงฆ์ของการปิดทอง

  [​IMG]

  การใช้ทองคำเปลวปิดลูกนิมิต หรือ ปูชนียวัตถุอื่นๆ ในครั้งพุทธกาล คงยังไม่เคยมีปรากฎ จึงไม่พบหลักฐานในพระไตรปิฎก ในพระไตรปิฎก มีแต่หลักฐานแสดงว่าใช้ทองฉาบทาพระสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้าถวายเป็นพุทธบูชา อานิสงส์ของการฉาบทาทองที่พระเจดีย์เป็นพุทธบูชา ด้วยจิตใจศรัทธาเลื่อมใสเต็มเปี่ยมนั้น มีไพศาลประมาณไม่ได้ นับไม่ได้ ดังเรื่องของพระมหากัจจายนเถระ พระอรหันตสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีร่างกายงดงาม มีผิวพรรณผ่องผุดประดุจทอง ยกเว้นพระพุทธเจ้า พระองค์ เดียวเท่านั้น ยากที่จะหาใครเสมอเหมือนท่านได้ ผู้ที่พบเห็นท่านย่อมที่จะตะลึงแลนิยมชมชอบท่านไม่ได้ ในมหากัจจายนเถราปาทาน ท่านพระมหากัจจายนเถระ ได้แสดงอดีตชาติาของท่านให้ทราบว่า ท่านได้ทำบุญด้วยการใช้ทองฉาบทาพระเจดีย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า ปทุมุตระ พร้อมกั้นฉัตรแก้ว และใช้พัดวาล วิชนี พัดถวายพระพุทธเจ้า จึงได้ผลอันเลิศกล่าวคือ ได้เสวยเทวรัชสมบัติ 30 กัป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า ปภัสสระ ต่อมาได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นกษัตริย์ มีรัตนะ 8 ประการโชติช่วงอยู่โดยรอบตลอดเวลา

  [​IMG]  ครั้นมาในพุทธกาลนี้ได้เกิดเป็นบุตรพราหมณ์ชื่อกัจจานะออกบวชได้บรรลุธรรมสูงสุดเป็นพระอรหันตสาวก พระพุทธเจ้า(โคตมะ)ได้รับตำแหน่งอันเลิศ คือ เอตทัคคะ ในทางอธิบายความย่อให้พิศดารและได้มีคุณวิเศษต่างๆเกิดขึ้นภายในจิตใจ
  คือปฏิสัมภิทา 4 วิโมกข์ 8 อภิญญา 6 เหล่านี้ เป็นผลานิสงส์ของการฉาบทาทองที่พระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าปทุมุตระซึ่งพระมหากัจจายนเถระได้กระทำมาแล้วในอดีตชาติ ท่านสามารถเล่าประวัติของท่านเองเพราะท่านมีคุณธรรม คือ อภิญญา ระลึกชาติได้ เรื่องนี้ในพระไตรปิฎก อ้างมาเพื่อให้สาธุชนได้ทราบอานิสงส์ของการปิดทองว่าการปิดทอง ณ ปูชนียวัตถุต่างๆนั้น ถ้าเรามีศรัทธาต่อพระรัตนตรัยต่างๆ นั้น ถ้าเรามีศรัทธาต่อพระรัตนตรัยจริง ปิดทองในปูชนียวัตถุ ตั้งใจให้แน่วแน่ว่าเราถวายบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เพียบพร้อมด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ
   
 2. Awisada

  Awisada สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2013
  โพสต์:
  19
  ค่าพลัง:
  +10
  สาธุค่า ^^
   

แชร์หน้านี้

Loading...