เพจ บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ, 19 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…คำสรรเสริญไม่ใช่ของดี ถ้าเราติดในคำสรรเสริญ เราก็จะมีแต่ความทุกข์เพราะว่าไม่มีใครเขามานั่งตั้งตา นั่งสรรเสริญเราตลอดวัน คนที่เขาสรรเสริญเราได้ เขาก็ติเราได้…”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1504008962_332_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 2. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “พระท่านมาบอกเรื่องนิพพาน”

  พระท่านมาบอกเรื่องนิพพาน ถ้ามีความประสงค์นะ ถ้า
  มีกำลังใจไม่ท้อถอย มันได้ทุกคน ท่านบอกให้ทำแบบ
  สบายๆ ไม่ท้อถอย ทำไปเรื่อยๆ อย่าเร่งรัด แล้ววาง
  อารมณ์นิดหนึ่ง วางอารมณ์ให้ถูกคือ
  ๑. มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตาย ใช่ไหม มันอยู่ไม่ได้
  ๒. เคารพพระไตรสรณคมน์ แน่นอน
  ๓. รักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์
  ๔. นึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์

  จับอารมณ์พวกนี้ให้ได้ ถ้าทรงอารมณ์พระโสดาบันได้
  เมื่อกี้ท่านบอกเวลาจะตายเป็นอรหันต์ทุกคน เพราะเวลานั้นร่างกายมันเจ็บมาก มันเริ่มเบื่อร่างกาย
  เพราะการเป็นอรหันต์นี่มันมีจุดยืน คือเบื่อร่างกาย
  อันนี้ไม่ได้มีอะไรมากเลย

  จาก รวมคำสอนธรรมปฏิบัติ เล่ม ๑๒ หน้า ๓๐
  โดย หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1504008604_940_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 3. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…สมาธิกับการสวดมนต์

  ถ้าสวดมนต์ถูกก็แสดงว่าจิตมีสมาธิ ไม่ใช่ไม่มี
  ทำสมาธิน่ะนั่งก็ได้ ยืนก็ได้ เดินก็ได้ ทีนี้คือว่า
  สมาธิแปลว่าการตั้งใจ มีบางคนเข้าใจว่าต้อง
  นั่งสมาธิ มือก่ายกันภาวนา อันนี้มันไม่ใช่
  คำว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจอยู่ในเขตของความดี
  การสวดมนต์ ถ้าจิตนึกถึงคำสวดมนต์อยู่เวลานั้น
  จิตห่างจากนิวรณ์ จิตว่างจากกิเลส จิตสะอาด
  การสวดมนต์จริงๆ จิตอยู่ในเขตของอุปจารสมาธิ
  ถ้าจิตไม่เขัาถึงอุปจารสมาธิจะสวดมนต์ไม่ถูก
  นี่เขาดีอยูแล้ว อย่านึกว่าไม่ดีนะ…”

  จาก โอวาทหลวงพ่อวัดท่าซุง เล่ม ๕ หน้า ๕๒
  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1504008242_903_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 4. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…คิดถึงความตายไว้เป็นปกติว่า เราอาจจะต้องตายเดี๋ยวนี้ เมื่อเราคิดว่าเราจะตายเดี๋ยวนี้ เราก็ต้องรวบรวมกำลังใจสร้างความดี เพื่อว่าเมื่อตายแล้วจะได้ไม่ไปตกอยู่ในอบายภูมิ…”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1504007883_724_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 5. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…สมาธิจากอารมณ์คิดก็มีผล ไม่แพ้สมาธิภาวนาเพราะขณะคิดอยู่จิตมีอารมณ์เป็นมหากุศล และว่างจากกิเลส ทำปัญญาให้เกิดและเข้าใจตามความเป็นจริง มีอารมณ์สะอาดจากกิเลสได้ง่าย…”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
  ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง

  1504007522_512_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 6. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  จุดประสงค์การก่อสร้างของหลวงพ่อ

  ” ก่อสร้างต่างๆ น่ะญาติโยมท่านให้สร้าง
  ญาติโยมท่านไม่ให้เก็บ จริงๆ การก่อสร้างนี่
  เหน็ดเหนื่อย มันก็หนักใจหนักกาย
  แต่เพื่อความดีของญาติโยม ผมไม่เหนื่อย ไม่
  หนัก ผมปลื้มใจเพราะญาติโยมทำความดี
  ทุกคนเขาจะพ้นทุกข์กัน แล้วเราจะกักให้เขา
  อยู่ในแดนความทุกข์ไว้ทำไม ต้องสนับสนุนตาม
  ที่พระพุทธเจ้าสนับสนุน แบบไหนเราก็ทำแบบนั้น”

  1504007163_776_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 7. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “คนที่มีดีสมบูรณ์ไม่บกพร่อง เขาก็ไม่คุยโวอวดชาวบ้านคนที่หาความดียาก หรืออาจไม่มีเลย ชอบคุยอวด นั่นคือคนเลว”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1504006803_237_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 8. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “ใครเขาดี เขาจะเลวช่างเขา เราเห็นเขาเลวมากก็คือเราเลวมากเอง ถ้าเราเป็นคนดีในโลกนี้ไม่มีใครเลว ทุกคนอยู่ใต้อำนาจกฎของกรรม”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1504006443_592_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 9. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  ดีหรือชั่ว..อยู่ที่ใจของเรา

  “ดีหรือชั่วมันอยู่ที่การควบคุมกำลังใจ ถ้าใจของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องเสียอย่างเดียว ใครจะว่าดีหรือชั่วไม่มีความสำคัญ เขาจะเป็นประณาม เราว่าเลว มันก็เลวไม่ได้ มันก็ต้องดีอยู่ตลอดเวลา ถ้าจิตของเราชั่วเขาจะสรรเสริญว่าดี มันก็ดีไม่ได้เหมือนกัน นี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าให้ทรงรักษากำลังใจเป็นสำคัญว่า ควบคุมกำลังใจให้ดีไว้แล้วมันดีเอง ไม่ต้องไปฟังคำชาวบ้านเขา การที่เราต้องดีเพราะรอให้ชาวบ้านสรรเสริญ นั่นมันเป็นอารมณ์ของความชั่ว ”

  จาก โอวาทหลวงพ่อวัดท่าซุง เล่ม ๑ หน้า ๓๓
  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1504006083_743_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 10. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  เพียรละชั่วทรงความดี

  “พยายามเพียรทรงตัวไว้ทำใจว่าจะไม่ฝืนคำสั่ง
  สอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็เพียรทรงไว้แต่
  ความดี เพียรละความชั่วอยู่ตลอดเวลา กรรม
  อะไรก็ตาม อารมณ์ใดก็ตาม ที่พระพุทธเจ้า
  กล่าวว่าเป็นอารมณ์ของความชั่ว ต้องเพียรต่อ
  ต้านมันนะ แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาหาความ
  เป็นจริงให้พบ เมื่อพบความจริงแล้วก็เพียรถือ
  มันเข้าไว้ คือทรงความเป็นจริงไว้ในใจ ยอมรับ
  นับถือตามความเป็นจริง คิดไว้เสมอว่าไม่มีที่ใด
  ที่จะดีไปกว่าพระนิพพาน”

  จาก โอวาทหลวงพ่อวัดท่าซุง เล่ม ๑ หน้าที่ ๓๐
  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1504005722_91_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 11. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  เพียรละชั่วทรงความดี

  “…คนเราตายแล้ว ถ้ามีสภาพสูญ ก็ไม่มีศัพท์ว่าตกนรก หรือเป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสัตว์เดรัจฉาน และก็ไม่มีคำพูดว่า ไปสวรรค์ ไปพรหมโลก ไปนิพพาน แต่นี่อาศัยว่าการตาย ร่างกายยันตาย อทิสสมานกายไม่ตาย ถ้ากำลังใจของเราเลวก่อนตาย จิตน้อมไปในด้านของอกุศล อกุศลจะนำไปในแดนอบายภูมิทั้ง ๔ มีสัตว์นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน เป็นต้น ถ้าจิตของเราก่อนจะตาย น้อมไปในด้านของกุศล กุศลจะพาไปในแดนของความสุข มีสวรรค์ พรหมโลก ถ้าหากว่าไม่ติดในร่างกาย ก็พาไปนิพพาน….”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1504005363_791_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 12. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “….วิธีสังเกตจิตเป็นสมาธิไหม สังเกตตามนี้ว่าเวลานี้เรารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหรือเปล่าถ้าขณะใดที่จิตรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก็ตาม เวลานั้นจิตเป็นสมาธิหรือว่าเวลานี้เรารู้คำภาวนาหรือเปล่า ถ้าเราภาวนาอยู่ เราภาวนาว่าอย่างไร คำภาวนาทรงตัวไหม ถ้าทรงตัวตามนั้น เวลาจิตเป็นสมาธิ ใหม่ๆ ก็สู้กันไปสู้กันมา เอาแน่นอนนักไม่ได้…”

  จาก โอวาทหลวงพ่อวัดท่าซุง เล่ม ๓ หน้า ๗๓
  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1504005002_127_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 13. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…การโมทนา เขาแปลว่ายินดีด้วย ต้องยินดีด้วย
  ความจริงใจนะ สักแต่ว่าสาธุมันไม่ได้อะไร
  คำว่า “สาธุ” ไม่จำเป็นต้องออกเสียง ไม่จำเป็น
  ต้องยกมือไหว้ก็ได้ เอาใจยินดีใช้ได้เลย…”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1504004644_453_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 14. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…จงอย่าลืม อย่าทะนงตน เห็นคนอื่นเขาดีจงคิดว่าเขาทำอย่างไรจึงดี แล้วจึงทำตามเขาอย่าเอาอารมณ์แห่งโมหะเข้าไปผสมผสานทำตัวเป็นประธาน คือยึด ยึดตัวคิดว่าเราเหนือเขาหรือดีกว่าเขานั่นท่านจะจมปรัก หมายความว่าจะไม่พบกับความดี…”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1504004285_14_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 15. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…จำไว้นะบรรดาลูกหลานที่รัก อย่างไรๆ ยิ้มมัน
  ตลอดทั้งวัน หลับยิ้มได้ก็ยิ่งดี ฝึกยิ้มมันเรื่อยๆไป
  ถ้าปากเรายิ้ม ไม่ช้าใจเราก็ยิ้มตาม ไอ้โมโหโทโส
  มันก็ค่อยๆ หายไป นี่คือวิธีดับโมโห…”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1504003922_863_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 16. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “..จงอย่าเมาคิดว่าเราเป็นพระอริยะ ถ้าขืนเมาอยู่จะไม่พบความเป็นพระอริยะ ด้วยหลงคิดว่าดีแล้ว เลยไม่ทำดีต่อไป เมื่อไหร่ถ้าเรายังไม่มีโอกาสเข้าไปอยู่ที่นิพพานแน่นอน คือตายแล้วเข้าไปอยู่ที่นิพพาน จงอย่าคิดว่าเราดี…”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1504003564_395_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 17. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  คิดถึง..ใจเขา ใจเรา

  “..กิริยาเช่นใดหรือวาจาเช่นใด ที่คนอื่นใดเขาทำกับเราๆ ไม่ชอบ ก็จงมีความรู้สึกว่าอาการวาจาหรือกิริยาเช่นนั้น ถ้าเรากระทำกับคนอื่นคนอื่นก็ไม่ชอบเหมือนกัน…”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1504003201_89_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 18. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “..องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าอัตตนา โจทยัตตานัง ท่านให้ทุกคนพยายามเตือนตนเองอยู่เสมอ ไม่ใช่จะไปนั่งคิดเตือนชาวบ้าน แต่ใจของเรามันจะเลวทรามเท่าไรเราก็ไม่ได้คิด เอาจิตไปจับอารมณ์ของบุคคลอื่นเราก็เลยชั่วมากเกินไป..”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1504002843_166_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 19. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “ตัณหา ความทะยานอยากทางใจนี่มันมีอยู่เสมอตัณหาบังคับใจให้อยากได้ในที่สุด ที่กล่าวว่าพร่องอยู่เป็นนิจ เพราะมันไม่เต็ม มันไม่พอ”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1504002482_65_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 20. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  การให้ทานแก่สัตว์มีประโยชน์อย่างไร

  ” เมื่อท่านเห็นสัตว์เดรัจฉานแล้ว ก็ได้โปรดให้ความเมตตาปราณี ถ้าเราจะให้ขนมสักนิดอาหารสักหน่อย เศษอาหารสักนิดก็ตาม ก็ให้ด้วยความเมตตาปราณี อย่าให้ด้วยความจำใจ เพราะว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานย่อมมีผลประโยชน์ เป็นความดีแก่ท่านพุทธบริษัทมากเพราะว่าจะได้เป็นเกราะป้องกันนรกด่านแรกของเรา ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะการการบริจาคเป็นการกำจัดโลหะ ความโลภของจิต”

  จาก คำสอนหลวงพ่อวัดท่าซุง เล่มที่ ๔๖
  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1504002122_181_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - เพจ บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
 1. phrapuwadon
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  278
 2. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  145
 3. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  ตอบ:
  2,860
  เปิดดู:
  4,286
 4. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง
  ตอบ:
  1,323
  เปิดดู:
  2,991
 5. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง
  ตอบ:
  1,301
  เปิดดู:
  1,872
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...