เพจ บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ, 19 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…คาถาวิปัสสนาญาณตัวสำคัญมีอยู่ตัวเดียว “ช่างมัน ๆ ๆ” ช่างมันน่ะใจช่างด้วยอย่าเอาปากไปช่างอย่างเดียว…”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1504587183_94_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 2. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…ธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นทรัพย์ เราเรียกว่าอริยทรัพย์ คือทรัพย์อันประเสริฐการที่จิตออกจากร่างกายนำทรัพย์สินไปไม่ได้แต่นำอริยทรัพย์ไปได้…”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1504586944_270_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 3. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…การนั่งสมาธิให้คนเห็นพระพุทธเจ้าท่านทรงปรับว่าเป็นอุปกิเลสมันจะมีการโอ้การอวดอยู่ในตัวเสร็จ ใช้ไม่ได้….”

  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1504586702_178_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 4. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “งานสาธารณประโยชน์ มันเป็น ปรมัตถบารมี อย่างสูงสุด อันนี้จะทำให้เร็วที่สุด ทำให้เร่งรัดพวกเราให้เร็วที่สุด ท่านบอกว่าให้คุณบอกลูกหลานไว้ จะได้รู้ว่าเป็นจุดที่มีกำลังแรงให้เข้าถึงได้เร็วที่สุด เป็นการบั่นทอนไอ้กฎของกรรมต่างๆ ที่มันคอยกั้นขวางเรา งานนี้มันเป็นเมตตากฎของกรรมมันก็ดันไม่อยู่”

  จากหนังสือ “หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๓”
  โดย พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  1504586464_912_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 5. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…พุทธานุสสติ คือระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ธรรมานุสสตินึกถึงคุณพระธรรมเป็นอารมณ์ สังฆานุสสตินึกถึงคุณพระสงฆ์เป็นอารมณ์ ฉะนั้น เมื่อท่านตายไปแล้ว แทนที่จะไปเกิดในนรก ก็เกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลก…”

  จาก หนังสือหนังสือไตรภูมิ โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1504586223_127_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 6. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  ทาน 4 ส่วน
  หลวงพ่อค่ะ แล้วที่เขาบอกว่าก่อนจะเอาเงินทำบุญทำทานต้องแบ่งเป็น 4 ส่วนก่อน หมายความว่าอย่างไรคะ…..?

  ในเรื่องพระเวสสันดร การให้ทานพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องแบ่ง 4 ส่วน คือ
  1. ชำระหนี้เก่า
  2. เป็นเจ้าหนี้ใหม่
  3. ฝังไว้
  4. ทิ้งเหว
  ชำระหนี้เก่าคือ คือบิดามารดาและผู้มีพระคุณ ต้องสงเคราะห์ท่านตามกำลัง

  เป็นเจ้าหนี้ใหม่ ลูกสาวลูกชายต้องสงเคราะห์ใช่ไหม

  ฝังไว้ สร้างความดีในส่วนกุศล

  ทิ้งเหว คือกิน
  ทั้ง 4 อย่างนี้ ใช้ 4 หารไม่ได้นะ ต้องดูความเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห่วงให้มากคือทิ้งเหว ตัวนี้ถ้าน้อยเกินไปมันจะเดือดร้อนมันเบียดเบียนตัวเอง ต้องแบ่งส่วนให้เหมาะสม
  การทานพระพุทธเจ้าบอกว่า อย่าให้เบียดเบียนตัวเอง ถ้าเบียดเบียนตัวเอง อัตตกิลมถานุโยค เป็นการทรมานตัว
  และการให้ทานพระพุทธเจ้าให้ดูอีกว่า ควรให้หรือไม่ควรให้ ถ้าให้ในเขตของคนเลวอานิสงค์น้อย อาจจะไม่มีเลย รู้ว่าคนนี้ควรจะให้เราก็ให้ ถ้าไม่ควรให้เราก็ไม่ให้ ให้แล้วไปกินเหล้า เมายา ไปสร้างอันตรายกับคนอื่นเราไม่ให้ดีกว่า เป็นการต่อเท้าโจร
  เวลาจะให้ท่านว่างกฎไว้อย่างนี้
  1.ผู้ให้บริสุทธิ์
  2.ผู้รับบริสุทธิ์
  3. วัตถุทานบริสุทธิ์
  ของดีก็ตาม ของเลวก็ตามมีอานิสงค์มาก อานิสงค์คือความดี ความชื่นใจมาก ถ้าผู้ให้บริสุทธิ์ ผู้รับบริสุทธิ์ วัตถุทานไม่มีความบริสุทธิ์ ความดีน้อยลง แต่ผู้ให้บริสุทธิ์ ผู้รับไม่บริสุทธิ์ วัตถุทานไม่บริสุทธิ์ ให้บาทหนึ่งจะได้สักสตางค์หรือเปล่าก็ไม่รู้ รวมความว่าต้องบริสุทธิ์ 3 อย่าง ถ้าลดไปอย่างใด อย่างหนึ่งอานิสงส์ก็ลดตัวตัวลงมา ถ้าลดเสียหมดเลยก็ไม่มี แต่ว่าทาน พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อีกประเภทหนึ่งต้องครบ 3 กาลจึงจะมีอานิสงค์

  จาก ธรรมปฏิบัติเล่ม 8 โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1504585985_398_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 7. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…คนจะตายต้องเห็นนิมิต คือ
  ๑. เวลาก่อนจะตาย ถ้าเห็นไฟ กองไฟ หรือ ดวงไฟ แสดงว่าคนนั้นตรงไปนรกทันที ไม่ผ่านสำนักพระยายม
  ๒. ถ้าเห็นป่า จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
  ๓. ถ้าเห็นก้อนเนื้อ จะเกิดเป็นคน
  ๔. ถ้าเห็นสิ่งที่เป็นบุญ เป็นกุศล ของที่เคยให้ทาน หรือวัดที่เคยทำบุญ พระที่เคยไหว้ จะเป็นพระพุทธรูปก็ตาม พระสงฆ์ก็ตาม เป็นอันว่าสิ่งที่เป็นบุญ เป็นกุศลอย่างนี้ก็จะไปเกิดบนสวรรค์ไปสู่สุคติ..”

  โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1504788844_104_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 8. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…พุทโธ เป็นพระนามความดีของพระพุทธเจ้า เวลานี้พระพุทธเจ้าเข้าสู่พระนิพพานแล้วถ้าขณะใดจิตใจของเรายังจับคำว่า พุทโธ อยู่ และจิตตั้งไว้เฉพาะพระนิพพาน ตายเมื่อไรไป
  นิพพานเมื่อนั้น…”

  โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1504795024_976_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 9. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “….ศีลนี้ผู้ใดปฏิบัติไม่ขาดตกบกพร่องแล้ว ย่อมมีอานิสงส์คือ จะไม่ได้รับความเดือดร้อน เพราะอำนาจของอกุศลกรรม จะเป็นที่รักของปวงชน เมื่อใกล้จะตายอารมณ์จิตจะผ่องใส อกุศลกรรมไม่สามารถเข้ามาข้องได้เมื่อตายแล้วจะได้เกิดในสวรรค์ก่อนตาย ศีลนี้จะเป็นสะพานใหญ่ให้อารมณ์สมาธิหลั่งไหลมาสู่จิต จะทำให้จิตตั้งมั่นในสมาธิ เป็นพื้นฐานให้ได้วิปัสสนาญาณ ได้ถึงพระนิพพานในที่สุด…”

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1505053444_645_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 10. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…คนที่เขามีปัญญาจริงๆ เขาก็จะมองเห็นว่า การให้ทานเป็นของดี และการให้ทานนี่ เป็นการผูกมิตรดึงกำลังจิตของคนให้เข้ามาเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันดีกว่าการทำลาย คนที่ให้ทานไว้เสมอนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ไปที่ไหนย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้รับ เว้นไว้แต่คนที่มีสันดานเยี่ยงเทวทัต เท่านั้น ก็มีอยู่ในโลกนี้ไม่น้อย เหมือนกัน…”

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1505059142_609_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 11. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…อุปสรรคต่างๆ มันจะมีขึ้นได้ มันก็ต้องสลายตัวได้เหมือนกัน ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทุกอย่างถ้าเราเอาจิตเข้าไปจับธรรมดาเสียอย่างเดียว จิตมันก็มีความสุข..”

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1505058904_515_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 12. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…เรื่องสักกายทิฏฐิ ให้มีความรู้สึกว่าอัตภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา อารมณ์ใจที่ทำให้เกิดความพอใจกับบุคคลอื่น หรือบุคคลอื่นเกิดกับเรา รู้สึกว่าอารมาณ์นั้นเป็นอารมณ์ของทาส ทาสของกิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม…”

  จากหนังสือสมบัติพ่อให้(เล่มเขียว) หน้า 297
  โดย หลวงพ่อพระราขพรหมยาน

  1505226308_517_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 13. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…ชีวิตมีความตายเป็นที่สุด ถ้าเราเกิดอีกเราก็ลำบากอีก อย่าเกิดเลยดีกว่า งานที่ทำขอให้คิดว่าทำเพียงหน้าที่ คือหน้าที่ๆ จะต้องเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงครอบครัว ทำไป และอย่าติดหน้าที่ คิดวาง คิดปล่อย คลายความเมา ปล่อยให้เป็นเรื่องของกรรม แต่อย่าบกพร่องในหน้าที่…”

  หลวงพ่อพระราขพรหมยาน

  1505227802_226_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 14. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “….การนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัย อย่างน้อยก็หนึ่งตายแล้วไม่ตกนรก ถ้าเราเกิดเป็นคนก็เป็นคนดี เป็นคนมีปัญญามาก รูปร่างหน้าตาสะสวย มีความทรงตัวดี มีความเป็นอยู่ดี..”

  หลวงพ่อพระราขพรหมยาน

  1505227504_81_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 15. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…การเจริญสมาธิทำได้ทุกเวลา หุงข้าวก็ทำได้อาบน้ำก็ทำได้ ทำงานก็ทำได้ การเจริญพระกรรมฐานไม่ใช่จะมีผลแต่นั่งสง
  บอย่างเดียว การนั่งสงบอย่างเดียวมีผลน้อยแล้วก็ล่าช้ามาก…”

  หลวงพ่อพระราขพรหมยาน

  1505658062_87_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 16. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…หลวงพ่อปานสอนไว้ว่า ใครเขาจะว่าอะไรเป็นเรื่องของเขา เรื่องของท่านผู้นั้น ใครจะดีจะชั่วอย่าสนใจ สนใจอยู่อย่างเดียวก็
  คือใจของตนเอง มาดูใจของตัวเองว่า ใจของตัวดีหรือชั่ว ถ้าเขาด่ามา รับคำด่า มันก็ชั่ว เขาด่ามาเราโกรธบุคคลที่เขาด่า เราก็ชั่ว
  คนด่าเขาจะดีจะชั่วไม่มีความสำคัญสำคัญอยู่อย่างเดียวรักษากำลังใจของเราให้ดีเท่านั้น คือทรงขันติและเมตตา…”

  หลวงพ่อพระราขพรหมยาน

  1505657824_691_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 17. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…ขอทุกท่านจงอย่าประมาท หมั่นสร้างความดีไว้ให้มากตายแล้วจะได้พบแต่ความสุขที่เราปรารถนาเอาไว้จุดหมายปลายทางก็คือพระนิพพาน…”

  หลวงพ่อพระราขพรหมยาน

  1505663044_148_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 18. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายได้ยินชาวบ้านเขานั่ง
  นินทา หรือว่ามีคนมาบอกข่าว เราก็นั่งดูใจ
  พิจารณาใจของเราว่าเราโกรธคนนินทาไหม
  ถ้าเรามีความรู้สึกโกรธก็จงทราบได้ว่านี่เรายัง
  ไกลพระนิพพานอยู่ เรียกว่าเรายังแพ้กิเลส เรียกว่าการนินทาเป็นการสอบจิตนี่เป็นของดี

  ถ้าหากว่าเราได้ยินเขาสรรเสริญว่าเราดีแบบนั้น
  เราดีแบบนี้ เราดีใจไหม ถ้าหากว่าเราดีใจ ก็จง
  ทราบไว้ว่ากำลังใจของเรานี่ใช้ไม่ได้ เป็นทาส
  ของกิเลสเสียแล้ว ทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จ
  พระประทีปแก้วบอกว่าให้เราโยนทิ้งไป นี่เราจะ
  มาเก็บนินทาและสรรเสริญไว้เพื่อประโยชน์อันใด

  จากหนังสือ ธัมมวิโมกข์ฉบับที่ ๔๐๕ หน้า ๓๔
  โดย…หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1506003902_381_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 19. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  คนเรารักกัน จะมีความหมายมั่นปรารถนาในกัน
  และกัน ก็แค่ขณะมีลมหายใจเท่านั้น
  เมื่อสิ้นลมหายใจแล้ว เพียงชั่วไม่ถึงชั่วโมง คนที่
  เคยรักเคยหวงและห่วงใยสมัยที่มีลมหายใจไม่อยาก
  ห่าง แต่ตอนสิ้นลมปราณแล้วก็เกิดความรังเกียจ
  เกลียดกลัวคนที่เคยรักและหวงแหน

  จาก คำสอนหลวงพ่อวัดท่าซุง เล่ม ๓๒ หน้า ๕๙

  1506003664_119_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 20. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,015
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +97
  “…ยันต์ธงมหาพิชัยสงคราม
  เพราะยันต์ธงมหาพิชัยสงครามใช้ได้ทุกอย่าง ทั้งป้องกันด้วย ทั้งมีลาภสักการะด้วย สถานที่มีเสนียดจัญไรทั้งหลายก็ตาม ถ้ามีอยู่อย่างบ้านถูกฟ้าผ่าก็ตาม ปลูกบ้านคร่อมป่าช้าก็ตาม คร่อมตอก็ตาม ถ้าเอายันต์ไปแล้ว เสนียดจัญไรจะคลายตัว จะไม่มีอันตรายจากเสนียดจัญไรทั้งหลายเหล่านั้น”

  จาก คำสอนหลวงพ่อวัดท่าซุง เล่ม ๔๑ หน้า ๒
  โดย…หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  .jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - เพจ บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
 1. phrapuwadon
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  278
 2. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  145
 3. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  ตอบ:
  2,860
  เปิดดู:
  4,286
 4. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง
  ตอบ:
  1,323
  เปิดดู:
  2,991
 5. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง
  ตอบ:
  1,301
  เปิดดู:
  1,872
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...