เรื่องเล่าในพระธรรมบท ตอน พราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรเถระ

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย joni_buddhist, 21 กันยายน 2017.

 1. joni_buddhist

  joni_buddhist จงเตือนตนด้วยตน ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,205
  กระทู้เรื่องเด่น:
  173
  ค่าพลัง:
  +62,913
  เรื่องเล่าในพระธรรมบท ตอน พราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรเถระ
  21751872_492613837761734_2966628280751616368_n.jpg
  พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรเถระ ตรัสพระธรรมบท พระคาถาที่ 108 นี้

  ครั้งหนึ่ง พระสารีบุตรเถระได้ถามพราหมณ์สหายของท่านว่า ได้ทำกุศลอะไรไว้บ้างหรือยัง พราหมณ์ตอบว่า ได้ทำการบูชายัญไว้เป็นอันมากแล้ว โดยหวังว่าจะได้ไปเกิดในพรหมโลกในชาติหน้า พระสารีบุตรเถระบอกกับพราหมณ์นั้นว่า “พราหมณ์ ท่านไม่รู้ทางแห่งพรหมโลกเลย แม้พวกอาจารย์ของท่านก็ไม่รู้ มาเถิด เราจักไปสำนักของพระศาสดาด้ายกัน” แล้วได้พาพราหมณ์ผู้หลานไปทูลถามเรื่องนี้ต่อพระศาสดา พระศาสดาได้ตรัสว่า “พราหมณ์ ทานที่ท่านบูชาอย่างที่เขาบูชากัน ให้แก่โลกิยมหาชนทั้งปี ย่อมไม่ถึงแม้เพียงส่วน4 แห่งกุศลเจตนาที่เกิดขึ้นแก่คนทั้งหลาย ผู้ไหว้สาวกของเราด้วยจิตที่เลื่อมใส”

  จากนั้นพระศาสดาได้ตรัสพระธรรมบท พระคาถาที่ 108 ว่า

  ยงฺกิญจิ ยิฏฺฐํ จ หุตํ จ โลเก
  สํวจฺฉรํ ยเชถ ปุญฺญเปกฺโข
  สพฺพมฺปิ ตํ น จตุภาคเมติ
  อภิวาทนา อุชฺชุคเตสุ เสยฺโยฯ

  ผู้ต้องการบุญ ทำการเซ่นสรวงบูชา
  อย่างใดอย่างหนึ่งในโลก ตลอดปี
  การเซ่นสรวงบูชาทั้งปวงนั้น
  มีค่าไม่ถึงส่วนที่ 4
  ของบุญที่ได้จากอภิวาท
  ในพระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติตรง.


  เมื่อพระสัทธรรมเทศนาจบลง พราหมณ์นั้นได้บรรลุพระโสดาปัตติผล ชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมาก ได้บรรลุพระอริยผลทั้งหลาย มีพระโสดาปัตติผลเป็นต้น.
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - เรื่องเล่าในพระธรรมบท ตอน พราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรเถระ
 1. joni_buddhist
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  234
 2. joni_buddhist
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,232
 3. joni_buddhist
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  189
 4. joni_buddhist
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,230
 5. joni_buddhist
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  234

แชร์หน้านี้

Loading...