“ธงทอง”ระบุพระมหากษัตริย์ไทยหัวใจพุทธ

ในห้อง 'ในหลวงกับพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 16 กันยายน 2017.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  825
  กระทู้เรื่องเด่น:
  398
  ค่าพลัง:
  +1,291
  90966_th.jpg

  วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560, 20.50 น.

  “ธงทอง”ระบุพระมหากษัตริย์ไทยหัวใจพุทธ


  ทรงอุปถัมภ์และยกยกพระพุทธศาสนามาโดยตลอด จึงระบุไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 7 รัชกาลที่ 5 ทรงห่วงใยการศึกษาของคณะสงฆ์จึงสถาปนามหาจุฬาฯ ให้พระสงฆ์ได้ศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง

  วันที่ 16 ก.ย.2560 ในโอกาสอายุวัฒนมงคล 62 ปี พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. (ประยูร ธัมมจิตโต) กรรมการเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วันที่ 17 ก.ย.2560 โดยวันนี้(16 ก.ย.) มีพิธีบำเพ็ญกุศลวัดประยุรวงศาวาส พร้อมกันนี้มีบรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์พระราชาในมิติพระพุทธศาสนา” โดยศ.(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ภายใต้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)

  นายธงทอง กล่าวว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ควบคู่กับสถาบันศาสนา คือ พระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาที่ควบคู่กับประเทศไทยกันมานาน มีความเกื้อกูลกันมายาวนาน สถาบันกษัตริย์จึงไม่สามารถทิ้งพระพุทธศาสนา กษัตริย์จึงปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาจึงเกิดความร่มเย็นเป็นสุข มาตรา 7 ในรัฐธรรมนูญกำหนดว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ ถ้าไม่นับถือพระพุทธศาสนาถือว่า หมดจากความเป็นพระมหากษัตริย์ แต่ตำแหน่งอื่นๆ จะนับถือศาสนาอะไรก็ได้ แต่พระมหากษัตริย์ต้องนับถือพระพุทธศาสนาเท่านั้น คนไทยจึงมีความร่มเย็นเพราะพระมหากษัตริย์ทรงนับถือพระพุทธศาสนา

  “จะเห็นว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ทรงอุปถัมภ์และยกยกพระพุทธศาสนา หัวใจหน้าที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ คือ ” ทรงอุปถัมภ์และยกยกพระพุทธศาสนา ” เราจึงเห็นความว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงดูแลพระพุทธศาสนามาตลอด ทุกรัชกาลในราชวงค์จักรีทรงผนวชเกือบทุกพระองค์ รัชกาลที่ 9 ทรงผนวชในพระพุทธศาสนาจึงมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนา และอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา จึงมีการสร้างวัดยิ่งใหญ่มาก เราจะเห็นว่ามีวัดประจำรัชกาล พระมหากษัตริย์ทรงห่วงใยพระว่า พระต้องมีการศึกษาเพื่อสอนพระประชาชน ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงห่วงใยการศึกษาจึงสถาปนามหาจุฬาฯ ให้พระสงฆ์ได้ศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง” นายธงทอง กล่าวและว่า

  พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ทรงสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา คือ พระมหาชนก สอนคนไทยเรื่องความเพียร พระองค์ทรงนำมาเขียนให้น่าสนใจ วาดภาพให้เหมาะสมกับคนในปัจจุบัน ช่วงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จในภาคเหนือ รถยนต์เข้าไปไม่ถึงพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนิน พระองค์ใช้ความเพียรเป็นต้นแบบอันดียิ่ง ครั้งหนึ่งในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานปริญญาบัตร ปรากฏว่าไฟดับไม่สามารถถ่ายภาพได้ขณะช่วงรับปริญญาบัตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้มารับใหม่ เป็นความกรุณาของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพราะภาพรับปริญญามีความยิ่งใหญ่ยิ่งนักสำหรับบัณฑิตใหม่ พระองค์ทรงใช้ความเพียรเป็นหลัก

  “”””””””””””””””””””””””””

  (หมายเหตุ : ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Pramote OD Pantapat พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา นิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มหาจุฬาฯ)  ขอขอบคุณที่มา
  http://www.banmuang.co.th/news/education/90966
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 16 กันยายน 2017

แชร์หน้านี้

Loading...