สารธรรมนำใจ, 12 ตุลาคม 2017
สารธรรมนำใจ

เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่๙ มัทรี เสียงธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์ สมไชย รากโพธิ

พระโบราณาจารย์ได้แสดงถึงอานิสงส์ การตั้งใจฟังเทศน์มหาชาติให้จบเพียงวันเดียวครบบริบูรณ์ทั้ง 13 กัณฑ์ เป็นเหตุให้สำเร็จความปรารถนาทุกประการดังนี้ 1. เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วจะได้พบพระศรีอาริย์พุทธเจ้าในอนาคต 2. เมื่อดับขันธ์จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันมโหฬาร 3....

  ไม่มีความคิดเห็น
 • หมวดหมู่:
  ไทย
  อัปโหลดโดย:
  สารธรรมนำใจ
  Date:
  12 ตุลาคม 2017
  เปิดดู:
  16
  ความเห็น:
  0
Loading...