ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. oyoyo554
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,534
   2. NoOTa
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    6,491
   3. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    372
   4. noinong
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,104
   5. aonlin
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,208
   6. aonlin
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,148
   7. ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    9,971
   8. waroon
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    4,859
   9. blackangel
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    5,179
   10. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    530
   11. thanapanyo
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    367
   12. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    305
   13. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    396
   14. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    340
   15. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    516
   16. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    290
   17. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    281
   18. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    222
   19. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    247
   20. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    272
   21. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    243
   22. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    188
   23. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    263
   24. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    201
   25. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    204
   26. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    214
   27. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    220
   28. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    189
   29. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    208
   30. thanapanyo
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    267

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...