หลวงปู่สุภา กันตสีโล อริยะสงฆ์๕แผ่นดิน

Click on the photo to start tagging. Done Tagging

ในอัลบั้มนี้

LpViriyoungSirintharo(96)2017 ลป.หงษ์ พรหมปัญโญ ลป.คําคนึง จุลมณี พระอรหันต์จี้กง พระสิวลี ลพพุทธทาสและพระสังฆราชพระญานสังวร พระสังฆราชพระญานสังวรและลพชาสุภัทโท(ขวา)ในถํ้า หลวงปู่สุภา กันตสีโล อริยะสงฆ์๕แผ่นดิน หลวงปู่เพชร สารธมโม(พระเทพสารมุนี) ครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน ลปหมุน ฐิตสีโล หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร พระครูญาณวิลาศ (แดง รตฺโต) หลวงปู่ตื้อ อจลธมโม 163998 พระครูญาณวิลาศ (แดง รตฺโต)

แชร์หน้านี้

Loading...